Aktuality

INFO leták kotle

Více informací :    http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace.

Základní informace: Připravovaný dotační program pro výměnu starých kotlů na tuhá paliva v rodinných domech a bytových domech o max. 3 bytových jednotkách. O dotaci žádá vlastník nebo jeden ze spoluvlastníků, tato žádající osoba musí mít zřízen účet pro zaslání dotačních prostředků. Termín pro podávání žádostí: pravděpodobně 18.1.2016. Již realizované výměny kotlů lze uplatnit zpětně od 15.7.2015 (podporovaný instalovaný typ kotle je možno nalézt též na stránkách Libereckého kraje). Součástí výměny kotle musí být provedené další mikroenergetické opatření – např. zateplení stropu, výměna oken, dílčí zateplení stavebních konstrukcí, atd.. V přípravné fázi jednotlivých projektů musí být osloven energetický specialista, který navrhne způsob řešení (náklady na jeho činnost jsou uznatelnými náklady v rámci dotačního programu). K uvedené problematice se připravují semináře, které žadatelům poskytnou další informace a skutečnosti. O tomto semináři v Jilemnici Vás budu včas informovat.