Aktuality

Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás informovali ve Zpravodaji 1/2017, na tomto místě Vám přinášíme kritiku vyhlášky o nočním klidu, předcházející stížnosti, ale i naše odpovědi, včetně Posouzení

a Sdělení Ministerstva vnitra ČR. Vše ostatní necháváme bez jakéhokoli komentáře na posouzení a názoru Vás ostatních.

Přílohy: Kritika obecní vyhlášky, Žádost o vyjádření a zaslání podkladů, Posouzení zákonnosti OZV, Sdělení MV.