Obecně závazné vyhlášky

Obecní dům pro seniory Studenec

Statut Obecního domu pro seniory Studenec – Statut ODPS obce Studenec

úprava statutu č. 1 – Statut ODPS – úprava č.1

Postup při vyřízení žádosti – Postup při vyřizování žádosti o přidělení bytu v ODPS

Formulář – žádost o přidělení bytu ODPS

Dokumenty