Obecně závazné vyhlášky

Domov pro seniory

Statut Domova pro seniory  Studenec – Statut Domova pro seniory obce Studenec

úprava statutu č. 1 – Statut Domova pro seniory – úprava č.1

Postup při vyřízení žádosti – Postup při vyřizování žádosti o přidělení bytu v DPS

Formulář – žádost o přidělení bytu DPS

Dokumenty