2022

Nová obecně závazná vyhláška o odpadechOZV Obce Studenec 2/2021 o místním poplatku za odpady (platná od 1.1.2022)

Kalendář svozu komunálního a tříděného odpadu leden – březen 2022

Svoz odpadu ve Studenci a ZL 1. čvrtletí 2022

2021

Kalendář svozu komunálního a tříděného odpadu do konce roku 2021
Svoz odpadu ve Studenci a Zálesní Lhotě

Provoz sběrného dvora v Kruhovce + Velkoobjemové kontejnery a sběr NO v Zálesní Lhotě – podzim.
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení 4-9-2021 – plakát nový

Vyvážení popelnic v období květen-září 2020
každý lichý v pátek. První vývoz: PÁTEK 14.5. (dále 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9.).

Kontejnery na bioodpad začínáme 1.4.2021 – kontejnery bioodpad

Provoz sběrného dvora v Kruhovce + Velkoobjemové kontejnery a sběr NO v Zálesní Lhotě.
Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení od 4.4.2021

Jilemnicko – sytém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Jilemnicko – systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů

Placení poplatku za odpady do 30.6.2021 –  Jak platit poplatek za odpady

Nová obecně závazná vyhláška o odpadech – OZV  obce Studenec o místních poplatích za odpady 2/2020

Ceny  odvozu a odstranění odpadu platné od 1.1.2021 Ceny za odvoz a likvidaci odpadu v roce 2021

2020

Kontejnery bioodpad – poslední letošní sběr do kontejnerů se uskuteční v úterý 17. listopadu 2020.
O začátku nové sezóny (jaro 2021) budete včas informováni. Děkujeme.

V sobotu 31.10.2020 je naposledy otevřen sběrný dvůr v Kruhovce.

Provoz sběrného dvora v Kruhovce + Velkoobjemové kontejnery a sběr NO v Zálesní Lhotě.
Více: Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení od 1.9.2020

Placení odpadů za rok 2020Připomínáme placení poplatků 2020

Vyvážení popelnic v období květen-září 2020
každý sudý týden v pátek. První vývoz: PÁTEK 1.5. (dále 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9).

Změna v provozu sběrného dvorazměna provozu Kruhovka

Kontejner opět umístěn v areálu firmy Zetka.

Změna umístění kontejneru v Zálesní Lhotě !!!
Kontejner na bioodpad bude z důvodu současné situace dočasně přemístěn z areálu firmy ZETKA Strážník a.s. ke skladovací hale za kostelem (27.3.2020)

Kontejnery na bioodpad začínáme 28.3.2020 – kontejnery bioodpad

Provoz sběrného dvora v Kruhovce + Velkoobjemové kontejnery a sběr NO v Zálesní Lhotě.
Více: Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení 4.4.2020

______________________________________________________________________________

2019

Kontejnery bioodpad:

Poslední letošní sběr do kontejnerů se uskuteční v úterý 12. listopadu 2019.
O začátku nové sezóny (jaro 2020) budete včas informováni.

Provoz sběrného dvora v Kruhovce + Velkoobjemové kontejnery a sběr NO v Zálesní Lhotě. Více: Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení 31-8-2019

Nový kontejner na bioodpad v Rovnáčově od 16.5.2019nový kontejner Rovnáčov

Placení odpadu do 30.6.2019Jak platit poplatek za odpady

Sběrný dvůr v Kruhovce bude otevřen každou druhou sobotu od 6.4.2019 (20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6.) do 29.6. 2019 – od 9 do 12 hod.
V těchto termínech a časech bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení.

Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí
na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu.

NO bude v Zálesní Lhotě vyvážen 13.4.2019

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě od 26.4 do 28.4. 2019
u skladovací haly ZETKY Strážník a.s. (za kostelem)

Vyvážení popelnic v období „ květen – září“ bude každý sudý týden v pátek. První vývoz : PÁTEK 3.5.2019    (3.5.,17.5.,31.5.,14.6.,28.6.,12.7.,26.7.,9.8.,23.8.,6.9.,20.9.)

KONTEJNERY BIOODPAD *začínáme 2.4.2019 2x Studenec za budovou hasičárny, 2x Studenec sběrný dvůr, 1x Zálesní Lhota v areálu ZETKA Strážník a.s., 1x Zálesní Lhota skladovací hala za kostelem * při větším množství kontaktujte OÚ ve Studenci * (bude umožněn svoz přímo na kompostárnu)

Ceny  odvozu a odstranění odpadu platné od 1.1.2019 – ceny za odvoz a likvidaci odpadu 2019

______________________________________________________________________________

2018

Kontejnery bioodpad:

Poslední letošní sběr do kontejnerů se uskuteční v úterý 13. listopadu 2018.
O začátku nové sezóny (jaro 2019) budete včas informováni.

Sběrný dvůr v Kruhovce bude otevřen každou druhou sobotu od 1.9.2018(15.9.,29.9.,13.10.) do 27.10.2018 od 9 do12 hod. V těchto termínech a časech bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. Stavební suť, nepoužitý stavební materiál nebereme. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu.

Velkoobjemové kontejnery a sběr NO v Zálesní Lhotě. Více:Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení 22-9-2018

Vyvážení popelnic v období „ květen – září“ bude každý sudý týden v pátek. První vývoz : PÁTEK 4.5.2018    (4.5.,18.5.,1.6.,15.6.,29.6.,13.7.,27.7.,10.8.,24.8.,7.9.,21.9.)

KONTEJNERY BIOODPAD *začínáme 7.4.2018 2x Studenec za budovou hasičárny, 2x Studenec sběrný dvůr, 1x Zálesní Lhota v areálu ZETKA Strážník a.s., 1x Zálesní Lhota skladovací hala za kostelem * při větším množství kontaktujte OÚ ve Studenci * (bude umožněn svoz přímo na kompostárnu)

Velkoobjemové kontejnery a sběr NO v Zálesní Lhotě. Více: Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení 14-4-2018

Sběrný dvůr v Kruhovce bude otevřen každou druhou sobotu od 7.4.2018(21.4.,5.5.,19.5.,2.6.,16.6.)do 30.6.2018 od 9 do12 hod. V těchto termínech a časech bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu.

 

2017

Kontejnery na bioodpad – Poslední letošní sběr do kontejnerů se uskuteční v úterý 14.listopadu 2017. O začátku nové sezóny budete včas informováni.

Velkoobjemové kontejnery a sběr NO v Zálesní Lhotě. Více: Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení 23-9-2017

Sběrný dvůr v Kruhovce bude otevřen každou druhou sobotu od 2.9.2017 (16.9.,30.9.,14.10.,28.10.)do 11.11.2017 od 9 do12 hod. V těchto termínech a časech bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu.

Vyvážení popelnic v období „ květen – září“ bude každý sudý týden v pátek. První vývoz : PÁTEK 5.5.2017     (5.5.,19.5.,2.6.,16.6.,30.6.,14.7.,28.7.,11.8.,25.8.,8.9.,22.9.)

 

Sběrný dvůr v Kruhovce bude otevřen každou druhou sobotu od 1.4.2017 (15.4.,29.4.,13.5.,27.5.,10.6.,24.6.) do 8.7.2017 od 9 do12 hod. V těchto termínech a časech bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu.

 

KONTEJNERY BIOODPAD *začínáme 1.4.2017* otevřeno každou sobotu, 2x Studenec za budovou hasičárny, 2x Studenec sběrný dvůr, 1x Zálesní Lhota v areálu ZETKA Strážník a.s. * při větším množství kontaktujte OÚ ve Studenci * (bude umožněn svoz přímo na kompostárnu)

 

 

2016

Ukončení sběru bioodpadu. KONTEJNERY_ukončení sezóny

 

Velkoobjemové kontejnery a sběr NO na podzim 2016. Sber NO-El.odp. a Kont. 17.9.2016 plakát

Sběrný dvůr v Kruhovce u bude otevřen každou druhou sobotu od 10.9.2016 (24.9.,8.10.,22.10.,) do 5.11.2016 od 9  do12 hod. V těchto termínech a časech bude možné na tomto místě odevzdat i nebezpečný odpad a elektrozařízení. Uložení odpadu do kontejneru bude možné pouze pro občany Studence a Zálesní Lhoty, pro majitele nemovitostí na území našich vesnic a po předložení občanského průkazu.

NO bude v Zálesní Lhotě vyvážen 17.9.2016.

 Kontejnery na komunální odpad budou umístěny v Zálesní Lhotě

od 23. do 25. září 2016 u skladovací haly ZETKY Strážník a.s. za kostelem

!!! Připomínáme občanům, že pytle s tříděným odpadem se dávají na sběrná místa vždy první pondělí v měsíci!!!

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Studenec  MP KO

 

Sběr NO a velkoobjemové kontejnery. Ve Studenci ve sběrném dvoře v Kruhovce se začíná od 9.4.2016 každou druhou sobotu až do 2.7.2016. V Zálesní Lhotě proběhne sběr NO 16.4.2016(viz odkaz) a velkoobjemové kontejnery budou přistaveny od 22.4.2016 do 24.4.2016 na novém místě-u skladovací haly ZETKY Strážník a.s. za kostelem. Sběr NO-El.odp. a Kont. 16.4.2016 plakát

Kontejnery na bioodpad – začínáme 2.4.2016. Větve do kontejnerů neházejte celé, ale nařezané na menší kousky. Více zde KONTEJNERY_začátek-2016

 

Kontejnery-ukončení. Poslední letošní sběr bioodpadu do kontejnerů se uskuteční 14.10.2015.

 

!!Vyvážení popelnic v období „ říjen – duben“ bude každý  týden v pátek.
První vývoz : PÁTEK 2.10.2015!! Vyvážení popelnic zima 2015

 

Sběr NO je 19.9.2015. Pozor na změnu přistavení a vývozu kontejnerů na komunální odpad ve Studenci.Plakát 19.9.2015

Vyvážení popelnic v období „ květen – září“ bude každý druhý týden v pátek.
První vývoz : PÁTEK 8.5.2015  VYVAZENI POPELNIC kveten-zari

Zněna umístění kontejnerů na bioodpad.KONTEJNERY NA BIOODPAD

Kontejnery na bioodpad- začínáme 28.3.2015. Kontejnery – bioodpad 2015.

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení se uskuteční 18.4.2015. Plakát

Kontejnery na bioodpad-poslední letošní sběr se uskuteční v sobotu 15.11.2014.Kontejnery bioodpad-konec

Vyvážení popelnic ,,říjen-duben“  každý  pátek  (první svoz pátek 3.10. 2014)

Odkaz na web svozové firmy Marius Pedersen: www.mariuspedersen.cz

Informace o sběru odpadů naleznete na stránkách: www.ekokom.cz

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Studenec: stáhnout