Studenecký zpravodaj je místní občasník vydávaný obecním úřadem šestkrát ročně. Obsahuje aktuality z dění v obci, zprávy obecního úřadu, základní školy, sportovní výsledky, informace o činnosti spolků, zajímavosti z historie obcí a další. Vydávána je tištěná (černobílá) i elektronická (barevná) verze.

Příspěvky do Zpravodaje lze zasílat na e-mail obecního úřadu.

Odkaz: sz.studenec.cz