Obec Studenec poskytuje služby klientům v Obecním domě pro seniory a v terénu.

V Obecním domě pro seniory je poskytováno klientům ubytování (omezená kapacita), úklid, zajištění léků, donáška obědů, praní prádla
a zajištění odborných služeb pedikérky.

Kontakt přes pečovatelku (nenechávat vzkazy u klientů) na čísle 481 596 298 nebo na obecním úřadě 481 595 213.

Služby v terénu mohou být poskytovány na základě platného ceníku obecního úřadu. Dovoz obědů,
zajištění nákupu, pochůzky na poštu, OÚ a do lékárny, úklid v domácnosti, podání léků, péče o klienty
v nemoci a v přechodném období po nemoci, po operaci a podobně, nebo v čekací době
před umístěním do specializovaného zařízení.
Domovní služba pomáhá rodinám v péči o potřebné členy v těžkém životním období a umožňuje
zůstávat klientům co nejdéle v přirozeném prostředí domácnosti, kde jsou zvyklí.

Kontakt na čísle OÚ 481 595 213.