Obecní knihovna

Obecní knihovna

Knihovnu najdete v budově obecního úřadu, ve dvou místnostech v přízemí. Můžete si vybrat z z více než pěti tisícovek knih pro dospělé i děti, beletrii i různé druhy naučné literatury, časopisy, regionální literaturu z Krkonoš a Podkrkonoší. Kromě toho je nabídka knih obohacena o tzv. putovní soubory z Městské knihovny v Semilech, které představují dalších několik set knih. Tyto soubory obměňujeme podle požadavků čtenářů. Nenajdete-li požadovanou knihu v naší knihovně, můžeme ji vypůjčit z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Dále nabízíme starší knihy k rozebrání zdarma.

Náš knihovní fond je velmi kvalitní, protože v r. 2000 jsme knihovnu od základů reorganizovali, zastaralé knihy jsme vyřadili a postupně je nahrazujeme novými. Veškerý knižní fond jsme nově uspořádali a převedli do počítačové databáze. K evidenci knih a jejich půjčování používáme knihovnický program LANius. Každoročně přijímáme do fondu asi 200–300 nových knih, takže přes polovinu knižního fondu tvoří knihy pořízené po r. 2000. To je nabídka opravdu lákavá a zájem čtenářů je značný.

Nedávno jsme knihovnu vybavili dvěma novými počítači a připojili na internet. Jeden z počítačů je určen pro využití internetu veřejností. Knihovnické služby i použití internetu jsou zcela bezplatné.

Na vaši návštěvu se těší Ing. Helena Soukupová a Ludmila Tauchmanová, knihovnice.

Otevírací doba: úterý: 8–10 hod., středa: 15–18 hod., pátek: 15–18 hod.

Kontakt: E-mail: helasok@seznam.cz

Katalog knih odkaz: https://semily.tritius.cz/library/studenec/