Obec Studenec poskytuje služby klientům v Domě s pečovatelskou službou a v terénu.

V Domě s pečovatelskou službou je poskytováno klientům ubytování (omezená kapacita), úklid, zajištění léků, donáška obědů, praní prádla, pomoc při osobní hygieně a zajištění odborných služeb pedikérky. Kontakt přes pečovatelku (nenechávat vzkazy u klientů) na čísle 481 596 298 nebo na obecním úřadě 481 595 213.

Služby v terénu mohou být poskytovány na základě platného ceníku obecního úřadu. Dovoz obědů, zajištění nákupu, pochůzky na poštu, OÚ a do lékárny, úklid v domácnosti, podání léků, péče o klienty v nemoci a v přechodném období po nemoci, po operaci a podobně, nebo v čekací době před umístěním do specializovaného zařízení.
Pečovatelská služba pomáhá rodinám v péči o potřebné členy v těžkém životním období
a umožňuje zůstávat klientům co nejdéle v přirozeném prostředí domácnosti, kde jsou zvyklí.

Kontakt na čísle OÚ 481 595 213.