Sbor dobrovolných hasičů Studenec

Sbor dobrovolných hasičů Studenec (založen 1886) je zájmové sdružení, které organizuje kulturní akce (například každoroční hasičský bál), nacvičuje požární sport, pořádá a účastní se hasičských soutěží. Značnou část jeho činnosti představuje práce s mladými hasiči.

Obec Studenec je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Studenec, která je zařazena v integrovaném záchranném systému a jejíž působnost zahrnuje i okolní obce. Zázemí s technikou má v hasičárně ve střední části Studence.

Odkaz: hasici.studenec.cz


Orel

Orel Studenec

Studenecká jednota Orla (1912) se účastní soutěží ve volejbalu a ve stolním tenisu, pravidelně pořádá jarní soutěž o nejsilnějšího muže Studence a letní bál. Činnosti jednoty slouží orlovna umístěná v areálu školy, která je pronajímána i pro soukromé akce.

Kontakt: Ing. Václav Urban

Telefon: 602 680 383

Odkaz: orel.studenec.cz


SK Studenec

Sportovní klub Studenec

Sportovní klub Studenec (1923) má ze spolků největší počet sportovců a vyvíjí činnost ve čtyřech oddílech: fotbalu, orientační běhu, alpského lyžování a lehké atletiky. Fotbalová mužstva působí v okresních soutěžích, členové oddílů orientačního běhu a alpského lyžování působí až na mezinárodní úrovni. Z kulturních akcí spolek pořádá tradiční masopustní šibřinky nebo fotbalovou pouť. Fotbalový areál se nachází u sokolovny ve střední části Studence.

Odkaz: www.skstudenec.cz

Odkaz – přípravka fotbalistů: www.ministudenec.webnode.cz


Sokol

T. J. SOKOL Studenec

T. J. Sokol Studenec (1897) je známá především díky svému oddílu lyžování (jejími odchovanci byli například Zdeněk Remsa či Květa Jeriová-Pecková), ale zajišťuje také cvičení v rámci oddílu všestrannosti. Provozuje sokolovnu, nabízí v ní ubytování a pronájem tělocvičny. Jednota pořádá pravidelné závody, mimo jiné sokolské přebory v běhu na lyžích nebo závod v přespolním běhu Posvícenský koláč.

Odkaz: sokolstudenec.cz


Tenisový klub Studenec

Tenisový klub Studenec se účastní meziokresních soutěží mládeže a dospělých, pořádá také vánoční turnaj v líném tenise. Zajišťuje pronájem kurtů, které jsou umístěny ve sportovním areálu u školy.

předseda klubu: Jan Albrecht

správce kurtů: Milan Hanzlík

Odkaz: https://tkstudenec.webnode.cz/


Skauti Studenec

Ve Studenci působí 2 skautské oddíly, 1. oddíl Štěňata a 10. oddíl Catulus. Skautské oddíly sdružují několik skupinek dětí, které se snaží všestranně rozvíjet. Každoročně pořádají Pohádkový les a účastní se akcí jako Obecní polévka, Tříkrálová sbírka nebo roznos Betlémského světla. Činností skautských oddílů vzniklo na vyhlídkových místech ve Studenci 10 skautských laviček, které můžete navštívit.

Odkaz: stenata.skauting.cz, stenata.skauting.cz/lavicky/uvod

________________________________________________________________________________________

Český rybářský svaz MO Košťálov

  • hospodaření v povodí Olešky
  • rybářský kroužek mládeže

Odkaz: rybari-kostalov.cz