Ke stažení a archiv

Aktualizováno: 6. 11. 2021
Studenecký zpravodaj 5/2021

Studenecký zpravodaj 5/2021 (PDF, 12 MB)

Studenecký zpravodaj 4/2021

Studenecký zpravodaj 4/2021 (PDF, 12 MB)

Studenecký zpravodaj 3/2021

Studenecký zpravodaj 3/2021 (PDF, 6 MB)

Studenecký zpravodaj 2/2021

Studenecký zpravodaj 2/2021 (PDF, 3 MB)

Studenecký zpravodaj 1/2021

Studenecký zpravodaj 1/2021 (PDF, 9 MB)

Studenecký zpravodaj 6/2020

Studenecký zpravodaj 6/2020 (PDF, 9 MB)

Studenecký zpravodaj 5/2020

Studenecký zpravodaj 5/2020 (PDF, 14 MB)

Studenecký zpravodaj 4/2020

Studenecký zpravodaj 4/2020 (PDF, 10 MB)

Studenecký zpravodaj 3/2020

Studenecký zpravodaj 3/2020 (PDF, 10 MB)

Studenecký zpravodaj 2/2020

Studenecký zpravodaj 2/2020 (PDF, 9 MB)

Studenecký zpravodaj 1/2020

Studenecký zpravodaj 1/2020 (PDF, 10 MB)

Studenecký zpravodaj 6/2019

Studenecký zpravodaj 6/2019 (PDF, 16 MB)

Studenecký zpravodaj 5/2019

Studenecký zpravodaj 5/2019 (PDF, 14 MB)

Studenecký zpravodaj 4/2019

Studenecký zpravodaj 4/2019 (PDF, 13 MB)

Studenecký zpravodaj 3/2019

Studenecký zpravodaj 3/2019 (PDF, 17 MB)

Studenecký zpravodaj 2/2019

Studenecký zpravodaj 2/2019 (PDF, 9 MB)

Studenecký zpravodaj 1/2019

Studenecký zpravodaj 1/2019 (PDF, 14 MB)

Studenecký zpravodaj 6/2018

Studenecký zpravodaj 6/2018 (PDF, 8 MB)

Studenecký zpravodaj 5/2018

Studenecký zpravodaj 5/2018 (PDF, 7 MB)

Studenecký zpravodaj 4/2018

Studenecký zpravodaj 4/2018 (PDF, 12 MB)

Studenecký zpravodaj 3/2018

Studenecký zpravodaj 3/2018 (PDF, 10 MB)

Studenecký zpravodaj 2/2018

Studenecký zpravodaj 2/2018 (PDF, 9 MB)

Studenecký zpravodaj 1/2018

Studenecký zpravodaj 1/2018 (PDF, 10 MB)

Studenecký zpravodaj 6/2017

Studenecký zpravodaj 6/2017 (PDF, 6 MB)

Studenecký zpravodaj 5/2017

Studenecký zpravodaj 5/2017 (PDF, 9 MB)

Studenecký zpravodaj 4/2017

Studenecký zpravodaj 4/2017 (PDF, 8 MB)

Studenecký zpravodaj 3/2017

Studenecký zpravodaj 3/2017 (PDF, 27 MB)

Verze s menším rozlišením obrázků (PDF, 3 MB)

Studenecký zpravodaj 2/2017

Studenecký zpravodaj 2/2017 (PDF, 26 MB)

Verze s menším rozlišením obrázků (PDF, 3,5 MB)

Studenecký zpravodaj 1/2017

Studenecký zpravodaj 1/2017 (PDF, 48 MB)

První číslo roku tradičně začíná bilancováním roku předchozího, dále v něm naleznete množství zpráv z předvánočních a zimních společenských i sportovních akcí. Shrnutí činnosti přináší spolek Stará škola, obecní knihovna, hasiči i škola. Číslo také obsahuje pokračování čtení z kroniky a vzpomínek na druhou světovou válku a je zakončeno seznamem jubilantů.

Ročník 2016

Studenecký zpravodaj 6/2016

Studenecký zpravodaj 6/2016 (PDF, 46 MB)

První stránky předvánočního čísla patří výstavbě chodníku a úpravám veřejných prostranství, následují informace o vítání občánků, tříkrálové sbírce a rekonstrukci kostela a tradiční pozvánka do knihovny. Dále přečtete školní zprávy, úryvky z kroniky a o dění u hasičů. Sokolové píší o výročním setkání, sportovní výsledky přináši Sportovní klub, orelská jednota i tenisté.

Studenecký zpravodaj 5/2016

Studenecký zpravodaj 5/2016 (PDF, 51 MB)

Podzimní číslo začíná fotografiemi nového chodníku, po dalších zprávách obecního úřadu následuje pravidelná pozvánka do knihovny a informace o událostech na začátku školního roku. V čísle naleznete i další díly čtení z kroniky a vzpomínek pana Tauchmana, dozvíte se o činnosti Klubu důchodců, o letním setkání harmonikářů a o novinkách v sokolské a orelské jednotě.

Studenecký zpravodaj 4/2016

Studenecký zpravodaj 4/2016 (PDF, 65 MB)

Jak už obálka napovídá, v tomto čísle je představen návrh nového pečovatelského domu, ve zprávách OÚ se dozvíte také o novém chodníku a digitalizaci katastrální mapy. Základní škola informuje především o výletech na konci předešlého školního roku, nechybí zprávy od hasičů a o dění v Zálesní Lhotě. Fotbalisté, stejně jako orientační běžci, přinášejí přehled uplynulé sezóny. Číslo uzavírají informace z orelské jednoty a pozvánky na sportovní i kulturní akce.

Studenecký zpravodaj 3/2016

Studenecký zpravodaj 3/2016 (PDF, 62 MB)

Úvod tohoto čísla zahrnuje kromě zpráv obecního úřadu také popis činnosti Svazku obcí Jilemnicko. Dále se v něm nachází obsáhlé informace ze základní školy a školek a pravidelné ukázky z kroniky a vzpomínky. Hasiči popisují oslavy 130 let založení sboru, dočtete se také o proběhlém Pohádkovém lese, Studeneckých mílích a běhu vítězství. Číslo zakončuje zpravodajství ze Školního sportovního klubu a pozvánky na letní a zářijové akce.

Studenecký zpravodaj 2/2016

Studenecký zpravodaj 2/2016 (PDF, 33 MB)

V jarním čísle následuje po zprávách obecního úřadu zamyšlení o nakládání s odpady, po novinkách ze školy pokračuje seriál s ukázkami z obecní kroniky. Pozvat se můžete nechat na další ročník Studeneckých mílí, na oslavy výročí založení hasičského sboru nebo na skautský Pohádkový les. Ve sportovní části se za lyžařskou sezónou ohlížejí sokolové a zprávu o dění přínáší také orelská jednota.

Studenecký zpravodaj 1/2016

Studenecký zpravodaj 1/2016 (PDF, 54 MB)

Číslo tradičně začíná ohlédnutím za loňským rokem, následují zprávy obecního úřadu, mimo jiné o obecní polévce a o stoletém výročí paní Pauerové. Základní škola informuje o dění z přelomu roku. Po úryvku z kroniky a vzpomínkách přinášejí pravidelný přehled událostí hasiči, sokolové, orlové a další sportovní organizace. Závěrem je uveden seznam letošních jubilantů.

Ročník 2015

Studenecký zpravodaj 6/2015

Studenecký zpravodaj 6/2015 (PDF, 38 MB)

V prosincovém čísle se dočtete ve zprávách obecního úřadu mimo jiné o poslední fázi rekonstrukci silnice, základní škola zase informuje o zájezdu do Anglie i o dalších exkurzích a vědomostních soutěžích. Dozvíte se o novém areálu pro orientační běh, pokračuje čtení ze studenecké kroniky a představování studeneckých kešek. Vzpomenuto je výročí kněze Josefa Kubelky. Hasiči píšou o podzimních soutěžích, Sokol představuje opravenou sokolovnu a Sportovní klub přináší přehled fotbalových výsledků. Číslo uzavírá zpráva o dění v orelské jednotě a pozvánky na akce na přelomu roku.

Studenecký zpravodaj 5/2015

Studenecký zpravodaj 5/2015 (PDF, 61 MB)

V dalším čísle informuje obecní úřad o rekonstrukci zdravotního střediska i o dalších investičních akcích. Ve škole začal nový školní rok, kromě představení nových prvňáků se dočteme o školních výletech. Pokračuje seriál ze studenecké historie, vzpomínky na druhou světovou válku i seriál o geocachingu. Dozvíme se také o letním setkání harmonikářů, novinkách u mladých hasičů a o sportovním dění a kulturních akcích pořádaných sportovními spolky.

Studenecký zpravodaj 4/2015

Studenecký zpravodaj 4/2015 (PDF, 81 MB)

Rozsáhlé prázdninové číslo začíná informacemi o rekonstrukcích a novinkách ve sběru odpadu, dále se dočtete o tom, co jsou questy, a o závěru roku ve školce a ve škole, včetně návštěvy běžce Jerrela Fellera. Následují zprávy od hasičů, o dětském dni v Zálesní Lhotě a shrnutí sezóny fotbalistů, orientačních běžců a tenistů. Na závěr přináší Orel a Obecní úřad pozvánky na nadcházející akce.

Studenecký zpravodaj 3/2015

Studenecký zpravodaj 3/2015 (PDF, 96 MB)

Také v předprázdninovém vydání nalezneme aktuality týkající se rekonstrukce silnice a zdravotního střediska. Následují ohlédnutí za Studeneckými mílemi a Nocí kostelů a obsáhlé zpravodajství ze základní a mateřských škol. V tomto čísle začíná seriál s úryvky ze studenecké kroniky, zatímco seriál o geocachingu pokračuje dalším dílem. Přehled roční činnosti nabízí důchodci, hasiči seznamují s jarními soutěžemi a skauti s Pohádkovým lesem. O sportovních událostech informuje Sokol, Sportovní klub, Školní sportovní klub a Orel.

Studenecký zpravodaj 2/2015

Studenecký zpravodaj 2/2015 (PDF, 45 MB)

Jarní číslo začíná informacemi o investičních akcích a dalšími zprávami z obecního úřadu a novinkami ze základní a mateřské školy. Následuje pokračování seriálu o geocachingu a článek o historii a současnosti včelařství ve Studenci. Skauti zvou na Pohádkový les, hasiči shrnují zimní dění a lyžaři bilancují sezónu. Dále se ve sportovní části dočtete o mistrovství v lyžařském orientačním běhu pořádaném SK Studenec, koncepci přípravy fotbalistů a volejbalovém dění v orelské jednotě.

Studenecký zpravodaj 1/2015

Studenecký zpravodaj 1/2015 (PDF, 54 MB)

V úvodu se nachází ohlédnutí za uplynulým rokem i za předvánoční obecní polévkou, následují zprávy z knihovny, z mateřských škol a ze základní školy. Po vzpomínkách na válečné období pokračuje dalším dílem seriál o geocachingu. Hasiči shrnují události v uplynulém roce, zimní sportovní akce hodnotí lyžaři, Sportovní klub a Školní sportovní klub. Číslo uzavírají zprávy o posledním dění v orelské jednotě a tenisovém klubu a seznam letošních jubilantů.

Ročník 2014

Studenecký zpravodaj 6/2014

Studenecký zpravodaj 6/2014 (PDF, 39 MB)

Na začátku prosincového čísla naleznete zprávy obecního úřadu, kde se kromě aktuálního stavu různých stavebních prací dozvíte o výsledcích komunálních voleb a o nových studeneckých občanech. Následují oznámení z firmy Zetka, studenecké farnosti, z mateřské a základní školy a přání za Klub důchodců. Tradiční přehled činnosti přinášejí hasiči, sokolové a fotbalisté a orientační běžci ze Sportovního klubu. Pozvat se můžete nechat na plesovou sezónu a na předsilvestrovský výstup na Strážník.

Studenecký zpravodaj 5/2014

Studenecký zpravodaj 5/2014 (PDF, 39 MB)

V tomto čísle pokračují zprávy o opravách a výstavbě dopravní infrastruktury v obci. Farnost informuje o nových zvonech a výmalbě studeneckého kostela, škola o událostech na začátku nového školního roku. Vzpomínkový seriál se tentokrát týká začátku druhé světové války. Povídání o geocachingu navazuje na článek z předminulého čísla. Shrnutí jarních a letních akcí připravili hasiči, sportovní i kulturní dění představují také Sokol, Sportovní klub a Orel.

Studenecký zpravodaj 4/2014

Studenecký zpravodaj 4/2014 (PDF, 40 MB)

Největší událostí prázdnin bylo otevření nové silnice, dočtete se ale i o dalších investičních akcích. V Zálesní Lhotě byly vysvěceny nové zvony a v orlovně se pošesté sešli harmonikáři. Zprávy základní školy se věnují rekapitulaci školního roku, jeho nejlepším žákům a školním výletům. Čtvrté číslo pravidelně přináší výsledky fotbalových mužstev SK Studenec, doplňují je zprávy z orientačního běhu, Školního sportovního klubu a tenistů. V závěru naleznete pozvánky na posvícenské dění v obci.

Studenecký zpravodaj 3/2014

Studenecký zpravodaj 3/2014 (PDF, 47 MB)

Předprázdninové číslo na začátku informuje o aktuální rekonstrukci silnice a o dalším ročníku Studenecké míle. Následuje přehled dění ve škole a školkách a v Klubu důchodců. Nechybí ani pokračování vzpomínek, tentokrát na rok 1938. Skauti zorganizovali Pohádkový les a mladí hasiči se zúčastnili mnoha jarních závodů. Svoji činnost představují také členové Sokola, Sportovního klubu a Orla, kteří uspořádali soutěž o studeneckého siláka a otevřeli přístavbu orlovny.

Studenecký zpravodaj 2/2014

Studenecký zpravodaj 2/2014 (PDF, 24 MB)

Velikonoční období připomene další díl vzpomínek, číslo také obsahuje pravidelné zprávy obecního úřadu, ve zprávách ze školy se dozvíte mimo jiné o účasti žáků v Bludišti a ve vědomostních soutěžích. Nechybí ani nejnovější události u mladých hasičů a ve sportovních organizacích, zimní sezónu bilancují úspěšní lyžaři ze Sokola. Vybrat si můžete z mnoha pozvánek, jako například na soutěž o studeneckého siláka, dětský den nebo pouťovou zábavu.

Studenecký zpravodaj 1/2014

Studenecký zpravodaj 1/2014 (PDF, 33 MB)

V zimním čísle naleznete nejen několik ohlédnutí za celým uplynulým rokem, ale i za předvánočními a vánočními událostmi, jakými byla obecní polévka, koncert koladníků, výstup na Strážník nebo tenisový tunaj. Dílem věnovaným penězům pokračují vzpomínky pana Tauchmana. Obsáhlé informace z obecního úřadu a školy doplňují zprávy ze sportovních spolků (lyžaři ze Sokola, Sportovní klub, Orel), připomínají se také důchodci, hasiči a skauti.

Ročník 2013

Studenecký zpravodaj 6/2013

Studenecký zpravodaj 6/2013 (PDF, 25 MB)

Poslední číslo roku 2013 přináší předvánoční vzpomínání, obsahuje informace k opravě kostela v Zálesní Lhotě a zamyšlení nad cestovních ruchem ve Studenci. Nechybí pravidelné zprávy z obecního úřadu týkající se také rekonstrukce silnice na Horka, základní školy a spolků. Bohatou činnost v uplynulých měsících popisují skauti, mladí hasiči, lyžaři ze Sokola, fotbalisté i další členové Sportovního klubu a na závěr orelská jednoty. Tradiční je pozvánka na předsilvestrovský Strážník a plesovou sezónu.

Studenecký zpravodaj 5/2013

Studenecký zpravodaj 5/2013 (PDF, 31 MB)

V pátém čísle se dočtete o slavnostním otevření opravené lhotecké školky, ve Studenci začala rekonstrukce hlavní silnice. Vzpomínka na dětství pokračuje dalším dílem, další ohlédnutí se týká událostí těsně před válkou. Škola přichází s prvními zprávami z nového školního roku. Svoji činnost představují hasiči, Sportovní klub představuje kromě fotbalové zejména sezónu orientačního běhu, sokolové a orlové píší o prázdninových a poprázdninových akcích. V závěru jste zváni na pohoštění obecní polévkou.

Studenecký zpravodaj 4/2013

Studenecký zpravodaj 4/2013 (PDF, 36 MB)

Stejně jako v minulém čísle na začátku najdete aktuální informace o rekonstrukcí školky ve Lhotě, amfiteátru a kompostování. Na konec školního roku navazuje ohlédnutí za ním a zprávy o výletech a dalších červnových událostech, minulý rok bilancují také důchodci, skauti a tenisté. Třetím dílem pokračuje seriál o české menšině v Zálesní Lhotě, otištěna je i další vzpomínka na dětství. O posledním dění informují hasiči a Sportovní klub, u něhož byl konec fotbalové sezóny spojen s oslavami 90 let.

Studenecký zpravodaj 3/2013

Studenecký zpravodaj 3/2013 (PDF, 35 MB)

Zprávy obecního úřadu v tomto čísle začínají rekonstrukcí školky ve Lhotě, věnují se také novému amfiteátru, závodům Studenecké míle a nově zaváděnému kompostování. Dále se dozvíte podrobnosti o dění ve školkách a škole včetně úspěchu na mistrovství škol v orientačním běhu, novinky u hasičů a zveřejněn je i rozhovor při příležitosti jubilea běžce Jana Erbena. Sportovní organizace informují o výsledcích fotbalistů, orientačních běžců, volejbalistů, stolních tenistů a nechybí výsledky klání studeneckých siláků.

Studenecký zpravodaj 2/2013

Studenecký zpravodaj 2/2013 (PDF, 22 MB)

Jarní číslo začíná informacemi o zahajované rekonstrukci školky ve Lhotě a dalšími zprávami z obecního úřadu. Základní škola píše mimo jiné o seznamování s budoucími prvňáky a úspěšných olympiádách. Ve sportovních zprávách si přečtete o nové mistryni republiky v biatlonu a událostech během lyžařské sezóny, svoji činnost popisují také hasiči, sportovci z SK a orlové, kteří zároveň zvou na soutěž o nejsilnějšího muže Studence.

Studenecký zpravodaj 1/2013

Studenecký zpravodaj 1/2013 (PDF, 32 MB)

První číslo nového roku se vrací k předvánoční Obecní polévce a zakončení soutěže Vesnice roku. Nejen to, jak děti slavily Vánoce, zjistíte ve zprávách ze základní a mateřských škol. Dalším dílem pokračuje seriál o české menšině v Zálesní Lhotě. V čísle dále najdete příspěvek Klubu důchodců, shrnutí loňské činnosti hasičů, popis zimních akcí lyžařů ze Sokola, zprávy Sportovního klubu, orelské pozvánky a obvyklý seznam jubilantů.

Ročník 2012

Studenecký zpravodaj 6/2012

Studenecký zpravodaj 6/2012 (PDF, 14 MB)

Sváteční atmosféru v čísle navozuje dokončení článku z minulého čísla o vánočních zvycích. Pokračuje také seriál o české menšině v Zálesní Lhotě. Dále jsou obsahem čísla pravidelné novinky z obecního úřadu a školy a zprávy o činnosti spolků – dozvíte se o výletě důchodců, činnosti mladých hasičů, výsledcích fotbalistů, orientačních běžců, lyžařů ze Sokola a stolních tenistů z Orla. Vybrat si můžete z pozvánek na vánoční akce a na plesovou sezónu.

Studenecký zpravodaj 5/2012

Studenecký zpravodaj 5/2012 (PDF, 37 MB)

Jak už titulní strana napovídá, část čísla je věnována úspěchu obce v soutěži Vesnice roku, další slavnostní událostí se stalo otevření víceúčelového hřiště. Zprávy ze školy informují o několika událostech na začátku roku, důchodci se ohlíží za uplynulým rokem a mladí hasiči za letní sezónou. Vánočním svátkům se věnuje první díl článku pana Kuříka. Poslední události najdete také ve zprávách Sokola a Sportovního klubu. Číslo zakončuje článek o oslavách 100 let Orla a pozvánky na folkový večer a obecní polévku.

Studenecký zpravodaj 4/2012

Studenecký zpravodaj 4/2012 (PDF, 31 MB)

Hned v úvodu čísla Studenec slaví regionální vítězství ve Vesnici roku, potěšitelné jsou ale i další zprávy z obecního úřadu. Svoji činnost shrnuje a představuje Svazek obcí Jilemnicko. Základní škola bilancuje uplynulý školní rok a nechybí ani zážitky z akcí na jeho konci. Oldřich Kuřík připomíná výročí zabrání pohraničí, uskutečnil se další sraz harmonikářů a mladí hasiči jezdili na soutěže. Podrobné shrnutí uplynulé sezóny najdete v příspěvku fotbalistů, zastoupen je také orientační běh a Školní sportovní klub.

Studenecký zpravodaj 3/2012

Studenecký zpravodaj 3/2012 (PDF, 44 MB)

Na začátku obsáhlého čísla si přečtete o nových stavbách a projektech jak ve Studenci, tak na Jilemnicku. Seznámíte se s bohatou činností ve školkách a na základní škole, skautů a hasičů studeneckých i lhoteckých, ale třeba také se starými pořekadly. Sokolové se chystají na letošní výročí, Sportovní klub informuje převážně o orientačních běžcích a sportovci ze školy sbírali úspěchy nejen ve fotbalových soutěžích. Zjistíte také, kdo se narodil, kdo reprezentoval na Euru 2012 a kdo je nejsilnějším mužem.

Studenecký zpravodaj 2/2012

Studenecký zpravodaj 2/2012 (PDF, 21 MB)

Jarní číslo začíná zprávami OÚ s rozpočtem obce, následují články ze lhotecké školky a ze školy, kde se udály jarní akce, soutěže, divadelní představení, zápisy nových žáků i beseda s písničkářem Vladimírem Veitem. Z kroniky pana Kuříka je tentokrát uveden popis sousedského setkávání. Zimní období bilancují lyžaři ze Sokola a sportovci ze Sportovního klubu, nechybí pravidelné příspěvky důchodců a hasičů. Pozvat se můžete nechat mimo jiné na další ročník Studeneckého siláka.

Studenecký zpravodaj 1/2012

Studenecký zpravodaj 1/2012 (PDF, 23 MB)

Po zimním období Zpravodaj přináší přehled uskutečněných lyžařských závodů a akcí, zastoupeny jsou ale i další sporty včetně líného tenisu. Zprávy obecního úřadu obsahují ohlédnutí za uplynulým rokem i za předvánoční Obecní polévkou, pozornost je věnována návrhu nového rozpočtového určení daní. Dozvíte se také o předvánočním i jiném dění ve školkách a škole, novinkách z Klubu důchodců a studenecké Charity, otištěna je povídka z kroniky pana Kuříka. Na závěr je uveden tradiční přehled letošních jubilantů.

Ročník 2011

Studenecký zpravodaj 6/2011

Studenecký zpravodaj 6/2011 (PDF, 17 MB)

Předvánoční číslo obsahuje sváteční vzpomínku z války, dobový text pak přibližuje osobu Antonína Šorma. Dozvíte se novinky z dění v obci, ve školkách a ve škole, jaké události plánují spolky na příští rok, jací občánci byli přivítáni a jakého úspěchu dosáhli mladí hasiči. Sportovní klub přináší kromě podzimní fotbalové bilance také zprávy z orientačního běhu. Závěr patří pozvánkám na sokolské akce a plesy.

Studenecký zpravodaj 5/2011

Studenecký zpravodaj 5/2011 (PDF, 29 MB)

V pátém čísle naleznete ohlédnutí za Studeneckým putováním na téma zemědělství v minulosti a současnosti, historii se věnuje také dobový článek o továrně Fejfar & Mládek a dokončení článku o kořenářkách. Obecní úřad informuje mimo jiné o výsledcích Vesnice roku. Číslo dále obsahuje zprávy ze školního začátku roku, o výletě Klubu důchodců a tradičních akcích Soused roku, setkání harmonikářů a dětský den, nechybí ani první ročník soutěže o studeneckého siláka. Novinky přinášejí rovněž mladí hasiči, sokolové, Sportovní klub, Orel a tenisté.

Studenecký zpravodaj 4/2011

Studenecký zpravodaj 4/2011 (PDF, 22 MB)

V čísle vycházejícím po letních prázdninách si přečtete zprávy obecního úřadu s fotogalerií rekonstrukce budovy OÚ nebo zprávy základní školy seznamující s událostmi v závěru školního roku. Historii obce zachycuje dobový popis primice Mons. Exnera a článek o využívání místních léčivých rostlin. Novinky přináší hasiči ze Studence, důchodci se ohlíží za uplynulým rokem činnosti, stejně tak uplynulou sezónu bilancují fotbalisti a volejbalistky.

Studenecký zpravodaj 3/2011

Studenecký zpravodaj 3/2011 (PDF, 32 MB)

Třetí číslo přináší opět novinky z obecního úřadu, přibližuje také proběhlé akce jako závody veteránů Studenecké míle, Studenecké putování po osmi místních firmách či Noc kostelů. Ve škole a školkách nastává období exkurzí a výletů, představeny jsou také úspěchy žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích včetně popisu účasti na mistrovství světa škol v orientačním běhu. V pravidelných příspěvcích seznamují se svojí činnosti důchodci, mladí hasiči, sokolové a Sportovní klub.

Studenecký zpravodaj 2/2011

Studenecký zpravodaj 2/2011 (PDF, 17 MB)

V čase Velikonoc se dočtete o tom, jak se tyto svátky slavily před sto lety, historie se týká také obsáhlý článek o místních dobročinných nadacích a povídání o Roubence. V čísle dále najdete pravidelné zprávy obecního úřadu, roční zprávu Jilemnicka a informace o dění ve školkách a škole, Sportovním klubu a dalších spolkách. Zatímco se mladí hasiči chystají na novou sezónu, lyžaři a stolní tenisté hodnotí právě uplynulou. Pozvat se můžete nechat do knihovny nebo na další Studenecké putování.

Studenecký zpravodaj 1/2011

Studenecký zpravodaj 1/2011 (PDF, 28 MB)

První číslo v novém roce se ohlíží za prosincovou obecní polévkou a oslavami výročí školy, dočtete se také, jak prožívali zimní čas ve školkách a ve škole. Vzpomínka je věnována Stanislavu Pochopovi, článek z historie obcí se zabývá českou menšinou ve Lhotě na počátku 20. století. Přehled činnosti za loňský rok včetně pomoci při povodních přináší hasiči. Mezi dalšími následují výsledky z probíhající lyžařské sezóny, shrnutí roku od tenistů, zprávy z Klubu důchodců či seznam jubilantů.

Ročník 2010

Studenecký zpravodaj 6/2010

Studenecký zpravodaj 6/2010 (PDF, 22 MB)

V posledním vydání ročníku přiblíží sváteční atmosféru historický článek o studeneckých betlémářích. V čísle dále najdete novinky z dění v obci, informace o volbách a ustavujícím zasedání zastupitelstva, benefičním koncertu a nabídce vzdělávacích aktivit. Zjistíte také, jaké nové občánky letos obec přivítala. Zveřejněny jsou zprávy ze školství, podzimní činnost hasičů, výsledky fotbalistů a dalších sportovců z SK a školního klubu. Vybrat si můžete z pozvánek na sokolské akce a plesovou sezónu.

Studenecký zpravodaj 5/2010

Studenecký zpravodaj 5/2010 (PDF, 22 MB)

Část podzimního čísla patří dvěma významným událostem, otevření nové mateřské školy a úspěchu v soutěži Entente Florale Europe. Vrátit se můžete k Studeneckému putování, které kromě školy zavítalo do nového zemědělského muzea. Dozvíte se také, kdo se stal Sousedem roku, kdo zvítězil na Posvícenském koláči, a další novinky ze školství, z Klubu důchodců, od hasičů, sokolů a fotbalistů.

Studenecký zpravodaj 4/2010

Studenecký zpravodaj 4/2010 (PDF, 38 MB)

Číslo z konce prázdnin informuje o návštěvě komise soutěže Entente Florale Europe, rekonstrukci obecního úřadu a nechybí fotografie dokončované školky. Zprávy základní a mateřské školy jsou věnovány závěru školního roku, období výletů a hodnocení úspěchů. Vzpomínkové články pojednávají o Františku Fišerovi a Janu Mládkovi. Dále se dočtete o srazu harmonikářů, činnosti Klubu důchodců a prvním vítězství mladých hasičů, zváni jste na další Studenecké putování. Závěr čísla patří sportovnímu dění u lhoteckých sokolů, fotbalistů a ve Školním sportovním klubu.

Studenecký zpravodaj 3/2010

Studenecký zpravodaj 3/2010 (PDF, 31 MB)

Červnové vydání přináší vzpomínku z rodinné kroniky Kuříků z Horky, navazující na historii kapličky popsanou v prvním čísle. Aktuality z obecního úřadu doplňuje ohlédnutí za závody Studenecké míle, následují zprávy od sdružení z jilemnického regionu. Shrnuto je dění ve škole a ve lhotecké školce, dozvíte se o jarních akcích a výsledcích mladých hasičů, Sokolů, fotbalistů, orientačních běžců a orelských volejbalistů.

Studenecký zpravodaj 2/2010

Studenecký zpravodaj 2/2010 (PDF, 16 MB)

S jarním číslem můžete putovat po studeneckých živnostech v roce 1947, dozvíte se také novinky z obecního úřadu a základní školy. Sportovní klub, sokolové, důchodci a mladí hasiči shrnují zimní činnost, o volejbalovém dění informuje orelská jednota.

Studenecký zpravodaj 1/2010

Studenecký zpravodaj 1/2010 (PDF, 21 MB)

V prvním čísle roku 2010 naleznete vzpomínky Milana Mládka z rodu majitelů studenecké továrny, historii kapličky sv. Prokopa na Horce a článek k výročí úmrtí primáře Jaroslava Kudra, místního rodáka. Nechybí pravidelné zprávy z obecního úřadu, obou školek a základní školy. Za uplynulým rokem se ohlížejí hasiči, informace o své nejnovější činnosti přináší Klub důchodců, sokolové ze Studence i ze Lhoty a další sportovní spolky.

Ročníky 2000–2009

Ročník Jednotlivá vydání
2009 číslo 6 číslo 5 číslo 4 číslo 3 číslo 2 číslo 1 ročník 2009 ke stažení (37,2 MB)
2008 číslo 6 číslo 5 číslo 4 číslo 3 číslo 2 číslo 1 ročník 2008 ke stažení (24,4 MB)
2007 číslo 6 číslo 5 číslo 4 číslo 3 číslo 2 číslo 1 ročník 2007 ke stažení (11,2 MB)
2006 číslo 6 číslo 5 číslo 4 číslo 3 číslo 2 číslo 1 ročník 2006 ke stažení (6,48 MB)
2005 číslo 6 číslo 5 číslo 4 číslo 3 číslo 2 číslo 1 ročník 2005 ke stažení (5,29 MB)
2004 číslo 6 číslo 5 číslo 4 číslo 3 číslo 2 číslo 1 ročník 2004 ke stažení (4,06 MB)
2003 číslo 6 číslo 5 číslo 4 číslo 3 číslo 2 číslo 1 ročník 2003 ke stažení (1,67 MB)
2002 číslo 6 číslo 5 číslo 4 číslo 3 číslo 2 číslo 1 ročník 2002 ke stažení (146 kB)
2001 číslo 6 číslo 5 číslo 4 číslo 3 číslo 2 číslo 1 ročník 2001 ke stažení (232 kB)
2000 číslo 6 číslo 5 číslo 4 číslo 3 číslo 2   ročník 2000 ke stažení (172 kB)