Primář MUDr. Jaroslav Kudr, CSc. (15. 5. 1913 – 12. 1. 1985)

Vydání: Číslo 1/2010
k 25. výročí úmrtí významného studeneckého rodáka

Jaroslav Kudr se narodil 15. května 1913 v rodině studeneckého tkalce či obchodníka s plátnem či faktora, který si postavil vilu na počátku Studence ve směru od Horek, kde dodnes bydlí rodina jeho synovce Miloslava Kudra. Po absolvování studenecké školy odešel na jilemnické gymnázium, kde v roce 1932 maturoval. O šest let později úspěšně ukončil studium lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1938). Jako čerstvý absolvent nejprve nastoupil v nemocnici ve Vysokém nad Jizerou, ale již od dubna 1939 působil v Masarykově nemocnici v Jilemnici pod primářem MUDr. Ladislavem Petrlákem (to již byla od roku 1934 v provozu nově postavena jilemnická nemocnice). Vzhledem k nedostatku lékařů působil nejen jako chirurg, ale i jako gynekolog či internista. Osobně se chtěl věnovat především chirurgii, a proto v roce 1945 nastupuje v Hradci Králové do nově zřízené pobočky lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové vedené MUDr. Janem Bedrnou (1897–1956), vynikajícím českým chirurgem, který poprvé i v Československu prováděl operaci srdečních chlopní. V roce 1951 přechází do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a zároveň působí jako krajský chirurg Východočeského kraje. Vedle své chirurgické praxe publikoval nejen v odborných časopisech (v roce 1960 získal hodnost kandidáta věd), ale přednášel v širokém okolí o zdravotních problémech. Nikdy také nezapomínal na svou rodnou obec a celá řada studeneckých pacientů k němu zajížděla.

Jako vynikající chirurg přispěl k rozvoji československé chirurgie, ale vychoval i řadu vynikajících odborníků včetně svého syna Jaroslava. On osobně si vážil především toho, že jeho bývalý sekundář MUDr. Jaroslav Stark (*1934) se po emigraci v roce 1968 vypracoval až na vysoký post konzultanta dětské kardiochirurgie ve světově proslulé londýnské nemocnici Great Ormond Street a stal se mezinárodně uznávaným odborníkem. V magazínu MedNet na Jaroslava Kudra jeho „odchovanec“ s úctou vzpomíná: „Po dokončení studia jsem měl velké štěstí, že jsem mohl pracovat na oddělení všeobecné chirurgie u primáře doc. MUDr. Jaroslava Kudra, CSc., v Rychnově nad Kněžnou. Docent Kudr byl zcela mimořádným chirurgem a pedagogem. Dodnes vzpomínám, jak mi zkušenosti, které jsem u něj získal, pomohly v mé pozdější kardiochirurgické praxi.“

V roce 1976 odešel Jaroslav Kudr do důchodu, do roku 1980 působil ještě v nemocnici v Týništi nad Orlicí a zemřel 12. ledna 1985.

S laskavým svolením autorů (Josef Krám a další) zpracoval PaedDr. Petr Junek