Sedmihlásek v Mladé Boleslavi

Vydání: Číslo 1/2010

Dětský pěvecký sbor Sedmihlásek při ZUŠ Jilemnice zazpíval 5. 12. 2009 v divadle v Mladé Boleslavi.

DPS Sedmihlásek byl pozván dětským pěveckým sborem Jiřičky, který působí při ZUŠ Mladá Boleslav na adventní koncert do krásného prostředí mladoboleslavského divadla.

Dorazili jsme tam před třetí hodinou, v divadle jsme již byli očekáváni. Ještě jsme se stihli v autobuse převléknout do krojů a rázem jsme se přemístili v čase na počátek minulého století.

Každý člen sboru měl za úkol si sehnat na vystoupení oblečení z dob našich babiček a prababiček, a tak maminky mnohdy musely prohledat půdy a projít „sekáče“ a najít nějakou tu blůzku, kožíšek, štuclík, pletené šátky, abychom vypadali přesně jako správní horáci z Krkonoš.

Již při příchodu do divadla jsme budili mezi obyvateli a dětmi z Boleslavi pozornost. Na první pohled bylo poznat, že jsme přijeli z hor.

V divadle nás přivítala sbormistryně DPS Jiřičky – Inka Jiřičková, všude se to hemžilo dětmi, kterých bylo v divadle i s námi necelá stovka.

Zavedla nás do prostor divadelních šaten, kde jsme netrpělivě čekali na naše vystoupení. Občas okolo nás prošel i čert a Mikuláš s andělem.

Na koncertě zazpíval sbor mladších a starších Jiřiček, který působí při ZUŠ již několik let, sboreček nejmenších Ptáčata a poté naše přípravka Včeliček a po nich sbor Sedmihlásek.

Byli jsme přivítáni velikým potleskem. Náš program obsahoval převážně krkonošské koledy, třeba tu ze Studence, z Martinic, z Benecka a další, které jsme na soustředění nacvičovali a některé jsme jen znovu „oprášili“.

Byli jsme odměněni velikým potleskem.

Po vystoupení děti předaly dárky pro paní sbormistryni a dětem z Jiřiček.

Závěrečným bodem programu bylo vystoupení všech sborů se smyčcovým orchestrem, se kterým jsme si zazpívali závěrečnou koledu Narodil se Kristus Pán.

Celé divadlo se k nám přidalo a tuto koledu jsme museli ještě jednou zopakovat.

Lidé tleskali vestoje a to bylo pro nás všechny dokonalá odměna.

Měli jsme možnost vystoupit v nádherných prostorách divadla a pomalu načerpat předvánoční atmosféru.

Potěšením pro nás bylo, že při odchodu nás lidé zastavovali a děkovali za krásné vystoupení a pestrost našeho nevšedního, krkonošského oblečení.

I my bychom chtěli poděkovat za vřelé přijetí v Mladé Boleslavi a těšíme se na další spolupráci.

Kateřina Jandurová, sbormistryně