Slovo starosty

Vydání: Číslo 1/2010

Prosinec byl měsícem uspěchaným jako ostatně každý rok pro každého z nás. Ani jsem pomalu neregistroval, kolikátého je, jenom jsem se stále díval do diáře, abych na něco nezapomněl. O to víc jsem rád, že si opět velká řada z Vás našla čas a v sobotu 5. prosince přišla na druhý ročník „Pohoštění obecní polévkou“. Počasí nám přálo víc než loni, polévky i sejkor se snědlo velké množství, stánkoví prodejci byli podle ohlasu také spokojeni.

Štěstí při nás také stálo, že se stihlo vše uklidit ještě ten den, jelikož nedělní počasí by k tomu již nepřálo. Děkuji tedy ještě jednou všem zúčastněným i zainteresovaným a nakonec přináším pár obrázků.

Druhý prosincový víkend k nám zavítala návštěva z naší partnerské obce Zuberec. Myslím, že jsme připravili bohatý program a zároveň ukázali a navštívili to, co si naši hosté sami přáli, ale i to, co se za našimi hranicemi nevidí. Jsem moc rád, že při nedělním odjezdu byla vidět jejich spokojenost. Důkazem toho jsou i následné děkovné zprávy. I tady ještě jednou děkuji všem za pomoc a přináším pár fotek.

Dny utíkaly a já jsem věděl, že musí přijít rozhodnutí, jak dopadneme s financováním poslední velké etapy (článek ve Zpravodaji 6/2009), která nám ještě chyběla k dokončení celkové akce. Před rozdělením do čtyř etap měla svůj původní název „Stavební úpravy a přístavba Základní školy ve Studenci“. Nebudu raději psát své myšlenky, kdyby přišla záporná zpráva. Bral bych to i za neúspěch svůj vlastní, ačkoli to nedovedu více ovlivnit.

O to hůře by se to snášelo, když na předchozí tři etapy jsme finance dokázali sehnat.

Situace se opakovala (v  roce 2008 se 15 miliónů na stavbu nové mateřské školy potvrdilo 19. prosince), ale nechala na sebe čekat ještě déle, tentokrát do večerních hodin s datem 23. prosince. Jedná se o dotaci ve výši 8 miliónů korun a lze to brát jako další vánoční dárek pro nás všechny. Máme tedy vyřešené financování největších změn, kterými Základní škola a Mateřská škola ve Studenci za poslední dva roky prochází. Je však potřeba zvládnout další náležitosti dotace, připravit realizaci především na období letních prázdnin, kdy prostory školy budou k těmto pracem nejlépe vyhovovat. Vše musí navazovat se stavbou nové mateřské školy tak, abychom vše odstartovali podle našich představ.

Jiří Ulvr, starosta