Z mateřských škol

Vydání: Číslo 1/2010

Zápis do mateřských škol s nástupem v průběhu celého školního roku 2010/2011 se koná v následujících termínech:

Studenec1. 4. 20107.00 až 15.00
Zálesní Lhota26. 4. 20109.00 až 15.00

Co nového u nás v MŠ Studenec

Po prázdninách se v naší mateřské škole opět rozběhl nový školní rok 2009/2010. Nastoupilo nám 63 školáčků, kteří se zapojili do školního vzdělávacího programu: „Klíč do přírody a světa kolem nás“.

Program je zaměřen na život v naší vesnici. Děti také můžou navštěvovat některý kroužek – flétny, tanečky, angličtinu nebo plavání, děti s vadou řeči dochází na logopedii.

18. září nás ve školce navštívila Babka Bylinka s ekovýchovným programem, dozvěděli jsme se, jak se léčí bylinkami lidé i zvířátka, že ne všechno, co roste v lese, je vhodné k jídlu.

23. září jsme jeli autobusem do KD Jilemnice na divadlo – Bez práce nejsou koláče.

20. listopadu nás ve školce navštívil opravdový kouzelník pan Štísko. Předvedl nám hodně kouzel a také nás jedno naučil. Představení se nám všem moc líbilo a děkujeme tatínkovi panu Podzimkovi za jeho zprostředkování a sponzorování.

Bezpečnost dětí je naší prioritou, a to i na silnicích, proto nejstarší oddělení dětí přivítalo vyhlášení výtvarné soutěže hejtmanem LK a zúčastnilo se této soutěže s dopravní tématikou: „Co mě ochrání v silničním provozu“.

A pomalu se přiblížila ta nejhezčí doba vánoční. Před školkou se opět rozsvítil krásný vánoční strom.

5. prosince jsme vystoupili s vánočním programem na „Pohoštění obecní polévkou“ a také jsme tam měli svůj stánek s výrobky našich dětí. Dětem se nejvíce líbil pan Krakonoš, který jim rozdával pohlednice a knoflíky.

7. prosince nás pozvali do podniku Aries na vánoční besídku. Předali jsme vyrobená přáníčka a popřáli všem zaměstnancům vánočními koledami krásné svátky a za to jsme byli obdarováni různými dobrotami.

9. prosince na OÚ měli svoje vánoční setkání důchodci a také nás pozvali, abychom jim zpestřili jejich program naším zpíváním.

V neděli 13. prosince odpoledne se celá školka sešla v penzionu Trautenberk. Pozvali jsme rodiče, prarodiče a předvedli jim naše vánoční vystoupení na besídce. Po skončení programu děti dostaly za odměnu vánoční balíček. Tímto chceme velmi poděkovat manželům Hrubým, že již druhý rok nechali naši velikou skupinu udělat besídku v jejich penzionu. Propůjčili a připravili pro nás celý velký sál a také po nás všechno uklidili. Ještě jednou srdečně děkujeme za pěkné přijetí.

Od 14. prosince jsme koledovali s vánoční koledou v okolí mateřské školy – pekárna, pošta, obchody. Všude jsme byli s radostí přijati a odnesli si nějakou tu sladkost nebo vitamíny.

17. prosince nám Ježíšek přinesl stromeček a pěkné dárky (hračky) do naší školky, aby to čekání na Štědrý večer u nás doma trochu rychleji uběhlo.

Děkujeme všem za podporu, pomoc, sponzorování našich dětí v MŠ za celý rok 2009.

Podzim, zima v MŠ v Zálesní Lhotě

V naší mateřské škole se stalo již pravidlem setkávání dětí a rodičů několikrát do roka.

Pro podzimní setkání jsme si připravili společnou akci pod názvem „Podzimní tvoření“. Rodiče s dětmi si zde mohli vyzkoušet svou šikovnost a tvořivost při různých výtvarných činnostech. Nabídka byla různorodá. Každý se mohl rozhodnout sám, kde bude chtít začít.

Někoho zaujala výroba „makulenek“, kde se pracovalo s odstřižky látek a s makovicemi. Jiní zase vystřihovali a barvili listy z naškrobené gázy. Také vytvořit obrázek z kukuřičného šustí nebylo nijak obtížné. Dařilo se i otiskování nabarvených listů při zdobení rámečku. Zapichování barevných špejlí do brambor bylo opravdu jednoduché a bramboroví ježci vypadali úžasně.

Všem přišlo vhod i malé pohoštění. Paní kuchařka připravila na ochutnání chléb s pomazánkou a čaj. Ochutnávky při našich setkáních zařazujeme nově. Rodiče tak mají možnost seznamovat se s jídelníčkem dětí.

Práce se dařila, hlad nás netrápil a příjemná atmosféra nás provázela po celé odpoledne. Co si přát víc?

Ať se na naše společná setkání těší nejen děti, ale i rodiče.

Další společnou akci rodičů a dětí chystáme vždy před Vánocemi. Nebylo tomu jinak ani letos.

Vánoční pásmo se skládalo z podzimní a zimní části, nechyběla dramatizace pohádky, básničky, písničky, krátké scénky a samozřejmě ani koledy.

V tomto čase je vždy mnoho práce: výroba přáníček, dárků, plnění úkolů z adventního kalendáře, strojení stromečku, vánoční výzdoba školky a mnoho dalších.

Příjemným zpestřením proto byla návštěva Mikuláše s jeho doprovodem. Jen tu metlu nám tam neměl nechávat. Máme s ní jen samé trápení. Jak někdo zazlobí, metla hned začne na skříňce poskakovat.

Divadelní představení „Cesta za vánoční hvězdou“, které jsme zhlédli ve SD v Jilemnici, nám zpříjemnilo čekání na „Ježíška“.

Nejkrásnějším okamžikem v předvánočním čase byla nadílka, kterou jsme jednoho dne objevili u vánočního stromku.

Těšíme se, co pěkného zažijeme v roce 2010.

Marie Felcmanová a Jaroslava Šormová, učitelky MŠ Zálesní Lhota