Zuberec

Vydání: Číslo 1/2010

V průběhu roku 2009 se zapojila Obec Studenec do mezinárodního projektu, který podporuje vzájemnou spolupráci obcí z jednotlivých členských zemí Evropské unie. Závěrečnou akcí v loňském roce byla návštěva delegace ze slovenské partnerské obce Zuberec u nás v Podkrkonoší.

Zástupce obce Zuberec jsme přivítali v pátek v odpoledních hodinách na obecním úřadě a poté již osmičlenná delegace v čele se starostou obce Zuberec Ing. Vladimírem Šiškou a jeho zástupcem Ing. Vladimírem Žákem, ředitelkou školy v Zuberci Mgr. Martou Šimičákovou a jejím zástupcem Mgr. Miroslavem Kovaľem a dalšími čtyřmi členy obecního zastupitelstva pokračovala v připraveném programu. Nejprve navštívila studeneckou školu a po její prohlídce se diskutovalo o možné spolupráci obou škol. Obě obce leží v turisticky atraktivních oblastech svých zemí a především Zuberec může pro své návštěvníky nabídnout spoustu atraktivních míst (Roháče, Malá Fatra, Orava, Tatralandia). Zuberecká škola nabídla studenecké výhodné ubytování včetně plné penze přímo v ubytovacím zařízení školy, a tak možná již v příštím roce navštíví někteří žáci studenecké školy partnerskou obec. V druhé části diskuse se projednávala možnost zapojení obou škol do dalšího mezinárodního projektu, který by měl pomáhat v oblasti prevence sociálně patologických jevů (záškoláctví, kouření, alkohol, drogy, dětská kriminalita). Po návštěvě školy se naši hosté vrátili na obecní úřad, kde je čekali zastupitelé Obce Studenec a v neformální besedě si vyměňovali nejen zkušenosti z práce v obecním zastupitelstvu, ale i spoustu zážitků z doby společného státu. Jazykové rozdíly nebyly žádnou překážkou, neboť většina členů obecního zastupitelstva jsou pamětníky československého vysílání televize a rozhlasu.

Sobotní dopoledne bylo věnováno návštěvě Špindlerova Mlýna a roli průvodce se ujal Oldřich Šimek, bývalý starosta Špindlerova Mlýna. Jak se ukázalo, lepšího průvodce jsme si nemohli vybrat. Na informačním středisku obdrželi naši hosté drobné dárky od Města Špindlerův Mlýn a poté již mohli zasvěceně diskutovat při prohlídce města se svým průvodcem o společných rysech i odlišnostech obou horských středisek. K výraznému zlepšení nálady přispělo i vyprávění o oslavách narozenin bývalého slovenského premiéra Mikuláše Dzurindy ve Špindlerově Mlýně, které zde slavil s tehdejším českým premiérem Milošem Zemanem, a Olda Šimek se ukázal i jako výborný imitátor našeho nezaměnitelného politika.

Odpolední program byl zahájen návštěvou Krkonošského muzea v Jilemnici a vedle expozice muzea se pochopitelně hovor také stočil na tehdejší aktuální problém ohledně vodného místního muzea. Poté se všichni „ztratili“ mezi početnými návštěvníky jilemnického předvánočního jarmarku, ale včas se všichni objevili na jilemnické radnici, kde je přivítala místostarostka Ing. Jana Čechová, kterou později doplnil i starosta Mgr. Vladimír Richter a krajský radní Ing. Jaroslav Podzimek. I zde diskuse přebíhala od obecních záležitostí a problémů místní samosprávy k různým vzpomínkám a zážitkům z návštěv Slovenska či České republiky. Oficiální sobotní program byl zakončen ohňostrojem, který sice nebyl Městem Jilemnice připraven pro návštěvu ze Zuberce, ale dějiny často podrobnosti nezkoumají…

Nedělní ráno patřilo mši ve studeneckém kostele a poté jsme ranní sněhovou nadílkou projeli do Poniklé do místního Muzea krkonošských řemesel. I když naši hosté mají v Zuberci Skanzen oravskej dediny, byli překvapeni exponáty i poutavým vyprávěním o životě v Krkonoších. Závěrečný společný oběd byl příjemným zakončením návštěvy našich přátel v naší obci a nás těšilo, že se jim u nás líbilo.

Nezúčastněný čtenář se může zeptat, co přinese tato spolupráce právě jemu. Prvním přínosem je spolupráce obou škol a někteří žáci studenecké školy již Zuberec navštívili a troufám si říci, že všem se pobyt na Slovensku líbil. Tím druhým je určitě možnost pro občany našich obcí alespoň přemýšlet o tom, zda nestrávit svou dovolenou v nádherném prostředí Roháčů. Zuberec nabízí rozsáhlé turistické služby s pestrou nabídkou ubytování a stravování, pravidelné folklórní slavnosti v průběhu srpna a řadu dalších společenských akcí. A jak nám Zuberečtí slíbili, hosté ze Studence budou vždy vítáni. Koneckonců se může čtenář Studeneckého zpravodaje seznámit s obcí Zuberec na jejich internetových stránkách (www.zuberec.sk), kde najde třeba i řadu fotografii z říjnové návštěvy studenecké školy při setkání obcí Zuberec – Otyň – Studenec.

V Studenci sme sa cítili ako v kruhu svojich blízkych

Převzato ze Zubereckých novin 5/2009

Druhý októbrový týždeň sa v Zuberci konalo medzinárodné stretnutie spriatelených obcí Otyń (Polsko), Studenec (Česko) a Zuberec. Pri tejto príležitosti bola podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi obcou Studenec a Zuberec. Jednou z foriem spolupráce je aj vzájomné spoznávanie sa.

Studenec je podhorská obec v blízkosti Krkonoš. Nadmorskou výškou a počtom obyvateľov je podobná našej obci. Skladá sa z dedín Studenec a Zálesní Lhota. Okolie je veľmi lákavé nielen v zime ale aj v lete.

Spoznať obec Studenec a život v nej, bol cieľ návštevy 8-člennej delegácie Zuberčanov, ktorá strávila druhý decembrový víkend v tejto krásnej oblasti.

Po príchode do Studenca nás privítal starosta Jiří Ulvr, spolu s učiteľským zborom. Učitelia nám predstavili základnú školu, ktorá bola nedávno rekonštruována z finančných prostriekov EÚ. Druhý deň delegácia Zuberca strávila v turistickej oblasti Špindlerův Mlýn a v múzeu v meste Jilemnice, ktoré susedi s obcou Studenec. V múzeu sme sa oboznámili z históriou lyžovania v Čechách. V Jilemnici vznikali prvé spolky lyžovania v Čechách už koncom 19. storočia. V podvečer sme sa stretli s Krakonošom (horský ochranca, ktorý chráni celé Krkonoše proti pytliakom). S históriu obcí spod Krkonoš sme sa oboznámili v Múzeu krkonošských remesiel v Obci Poniklá. Tu sme mali možnosť vidieť spravcovanie obilia a slamy, drotovanie, výrobu vianočných ozdob, spracovanie ľanu, staré hračky a ďalšie nástroje, ktoré boli v minulosti súčasťou života krkonošských obyvateľov. V záverečný deň sme sa v obci Studenec zúčastnili sv. omše. Osobitne nás privítal miestny pán farár. Na české pomery bola účasť na nedeňej sv. omši nezvykle veľká.

Napriek tomu, že sme boli od Zuberca 450 kilometrov, cítili sme sa ako doma v kruhu svojich blízkych.

Alžbeta Železníková