Vzpomínáme na Jana Mládka

Vydání: Číslo 4/2010

U příležitosti stoletého výročí založení textilní firmy Fejfar & Mládek vzpomínáme na studeneckého občana, Sokola a nejmladšího společníka firmy Jana Mládka.

Těsně před druhou světovou válkou odjel obchodně jako zástupce firmy do USA, ale zpět do vlasti se nemohl vrátit, neboť hranice byly uzavřeny, Čechy a Morava byly obsazeny německou armádou. Jan chtěl bojovat proti německému nepříteli, a proto vstoupil dobrovolně do americké armády a tím počíná jeho válečná sága.

První vojenský výcvik proběhl v kempu Barkley v Texasu, po několika měsících byly armádní divize přesunuty do státu Washington – Tacoma, kde pod nejvyšší horou Mt. Rainier trénoval s lyžařským oddílem na válečné boje v zimních terénech. V té době byla v Tacomě sestavena 74. divize, do které byl Jan připojen jako zdravotník a odjíždí vlakovým transportem ze západního na východní pobřeží Ameriky do Newport News Virginia. Odtud vojenské posádky vypluly v konvoji přes Atlantický oceán na Gibraltarský průliv a pod vedením generála Pattona směřují na africké pobřeží (Oran, Alžír, Tunis). V Alžíru se 3. armáda generála Pattona již odpojuje na sever Francie a do střední Evropy. Jan s 5. armádou pod vedením generála Marka W. Clarka směřuje na italskou pevninu do Palerma a Messiny, kde v těžkých bitvách o Salerno a o Monte Cassino, které trvaly 660 dnů, zahynulo přes 100 tisíc amerických vojáků (včetně bojů o Řím a jeho osvobození v roce 1944). Krvavé boje pokračovaly na sever podél řeky Arno do Bologni, kde byla založena polní nemocnice. Jan zde jako zdravotník a technický seržant zaváděl komunikační spojení v prvních bojových liniích a jeho znalost řečí umožnila penetraci do nepřátelských linií. Těžké válčení pokračovalo směrem na Milán, kde nepřátelské posádky byly poraženy za velkého amerického vítězství v Evropě. I když válka v Evropě skončila, nebyl čas na oslavy, svobodní a bezdětní vojáci byli vysláni na válečné lodi Sea Fiddler do Pacifiku do bojů proti Japoncům. Po svržení atomové bomby na Hirošimu konečně skončila válka i v Pacifiku, loď Sea Fiddler se vrací do amerického přístavu Fort Dix New Jersey.

Tím se život vojáka vrací zpět do „civilu“. Jan během několika měsíců odjíždí do rodného Studence, kde se jako spolumajitel fy Fejfar & Mládek zapojuje s bratrem Josefem Mládkem a Janem Fejfarem do běhu továrny. Brzy zahájí obchodní cesty do Anglie, kde v Leedsu uzavřel velké obchody v objednávkách hlavně plátna a tuženek. Výroba továrny běžela na tři směny k radosti zaměstnanců. Poválečný stav výroby byl opět obnoven, ne však na dlouho. Janovy plány ke zlepšení životního standardu zaměstnanců se neuskutečnily. Nastal nový režim, Jan byl vyhoštěn ze své rodné země v r. 1949. Opustil svou vlast se ženou Milenou.

Jan byl vzácný muž, dobrého charakteru a s dobrými úmysly. Jeho konečným úspěchem bylo založení rodiny, kde syn Jan a dcera Debby se čtyřmi vnoučaty žijí jeho příkladem.

Milena Mládková (rozená Honzáková), New York, USA