Zprávičky Klubu důchodců Studenec 2009–10

Vydání: Číslo 4/2010

Zdravím přátele, členy Klubu důchodců, užívající si letní prázdniny. Zdravím i všechny spoluobčany, kteří zpovzdálí sledují činnosti našeho Klubu a dosud váhají, nebo jsou již rozhodnuti mezi nás v září zavítat. K jejich rozhodnutí může být nápomocen pravidelný přehled pestrého programu v uplynulém ročním období.

Září 2009: Přednáška Ing. V. Urbana „Spoření s Liškou“, výhody, státní příspěvek.

V tomtéž měsíci autobusový zájezd: Prohlídka barokního zámku v Dětenicích, přilehlého pivovaru, netradiční krčmy s netradiční obsluhou. Následovala prohlídka výstavy Z pravěku po současnost – muzeum Jičín. V Ježkově statku večeře, občerstvení, hudba, zpěv. Spokojenost účastníků.

Říjen: Beseda s rybářem p. Pokorným z Jilemnice – poutavé vyprávění rybářských zážitků, ukázka super. rybářské výbavy.

Listopad: Přednáška a video MUDr. J. Gottwalda – Zdravotní problémy seniorů, úrazy, kolapsy, informace pro záchrannou službu.

Prosinec: Vánoční pásmo – vystoupení dětí MŠ, p. uč. Stránská – sladká odměna účastníkům Klubu a pohoštění. Zpívání koled.

Leden 2010: Vítání nového roku 2010, vystoupení žáků ZŠ Studenec, hudební pásmo, přednes, za doprovodu zástupkyně ředitele p. uč. D. Synkové.

Únor: Masopustní odpoledne. Zahrála hudební skupina Retro Akustic z Vrchlabí.

Březen: Video Cestování časem – studenecké stavby na přelomu 18.–19. století, střípky historických událostí připravil p. J. Prokop, záznam p. M. Jezdinský, slovem doprovázela p. V. Bekrová (Nedomlelová). Závěrem zpívání při harmonice p. Fišery.

Duben: Beseda se sociální pracovnicí se nekonala. Náhradní program Mgr. P. Zajíc, nástin programu Putování Studencem, budovy-provozovny s živnostenskou činností v minulém století až do současnosti.

Květen: Oslava Dne matek v areálu ZŠ. Zhlédnutí pohádky „Princezna ze mlejna“. Zahráli žáci ZŠ, nastudovali pod vedením p. uč. Plesníkové. Náležité ocenění. Pochvala též žákyním 7. třídy pod vedením p. uč. S. Brožové, pěkně nachystané obložené talířky a moučník. Ženy obdržely po kytičce. Následovala zprávička PaedDr. P. Junka o činnosti v areálu školy, vyzdvihl úspěchy žáků. Zástupkyně ředitele školy p. uč. D. Synková zajistila úspěšný a slavnostní průběh oslav. Pan J. Fišera se svou harmonikou přispěl ke zpestření zábavy pěknými melodiemi písní.

Červen: Zakončení našich setkání proběhlo v Penzionu Trautenberk. Na pozvání přišel p. starosta J. Ulvr. Pronesl několik vět k dění ve Studenci, popřál všem pohodu a zdraví. Po chutné večeři, zákusku a kávě nám k družné zábavě zahráli p. M. Drábek a p. L. Boura.

Co dodat? Dík všem přátelům z Klubu důchodců, kronikářce, pisatelce plakátů, fotografovi, doručovatelce občerstvení, skupině žen servírujících a zajišťujících mytí nádobí a uvádění kuchyňky do pořádku, OÚ, všem, kteří přispěli svým programem. Dík za uznání mého snažení, za krásnou kytičku a bonbonierku. Všem pevné zdraví, abychom se mohli v září v co největším počtu opět sejít v našem Klubu důchodců.

Zdraví Libuše Ježková