Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 4/2010

Ve druhém letošním čísle našeho Zpravodaje jsem Vás informoval, jak to vypadá s rekonstrukcí OÚ. I v tomto vydání Vám mohu předat příjemnou zprávu, jelikož jsme byli úspěšní v podání žádosti o dotaci, která se týká z velké části zateplení budovy a výměny oken tohoto úřadu. Množství podaných žádostí a celková (malá) výše dostupných finančních prostředků nedávala velké šance na úspěch. Dokázalo se však vše připravit tak, abychom patřili mezi úspěšné. Dotační částka je tentokrát ve výši téměř 1 300 000 Kč.

V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele této stavby tak, aby se letos stihla alespoň vyměnit okna a vnitřní prostory uvést do přijatelného stavu. I tady Vám přinášíme fotografie, jak rekonstrukce této budovy pokračuje.

Další dotace se podařila získat z rozpočtu Libereckého kraje na zajištění „Evropské komise Entente Florale Europe“, která naši obec navštívila ve dnech 9.–10. července 2010. Zde jsme získali částku ve výši 70 000 Kč.

Jiří Ulvr, starosta

Soutěž Vesnice roku 2010

Dne 7. 6. 2010 navštívila naši obec hodnotitelská komise krajského kola Vesnice roku 2010.

Jako každý rok, tak i letos jsme měli 90 minut na podání a obhajobu svých záměrů, které musely být zhotoveny a dodány do konce měsíce dubna.

Děkuji zástupcům dobrovolných spolků a organizací, kteří přišli na schůzku s členy komise. Výsledky krajského kola budou známy 20. srpna 2010. Vyhodnocení proběhne ve Sloupu v Čechách (okres Česká Lípa), kde se stává již nepsaným pravidlem, že právě pořádající obec je zároveň vítězem krajského kola.

Jiří Ulvr, starosta

Návštěva a hodnocení obce Studenec mezinárodní komisí Entente Florale Europe

Ve dnech 9.–10. července 2010 nás navštívila evropská komise soutěže Entente Florale Europe, do které se naše obec dostala díky loňskému celostátnímu vítězství v soutěži Vesnice roku získáním „zelené stuhy“.

V pátečních odpoledních hodinách jsme mohli přivítat dvanáct zástupců evropských zemí a tři koordinátory této soutěže z české strany. V tento den jsme pro ně ještě připravili výjezd na rozhlednu Kozákov u Semil, aby se mohli orientovat, v jaké krajině a části naší země se nacházejí.

Sobotní čtyřhodinový soutěžní program, ve kterém je potřeba ukázat, vysvětlovat, zdůrazňovat, obhajovat všechna kritéria soutěže a hlavně neustále mluvit, začal v devět hodin ráno úvodní presentací obce ve školicích prostorách penzionu Trautenberk. Poté následovala další venkovní místa po naších obcích, kde se odpovídalo na otázky komisařů, a hlavně se musel hlídat stanovený čas tak, aby se stihla navštívit všechna naplánovaná zastavení a ve třináct hodin presentace ukončit.

Poté se komisaři na šedesát minut omluvili, aby mohli vše zhodnotit a uzavřít. V tento čas již přicházeli zástupci místních spolků a organizací, aby se i oni mohli setkat a promluvit s naší návštěvou. Pozvání přijalo i krajské vedení v čele s hejtmanem Libereckého kraje Stanislavem Eichlerem. Také se dostavil náměstek hejtmana LK Vít Příkaský a radní LK Jaroslav Podzimek.

Řada z Vás, které potkávám, se mě ptá… a jak naše obec dopadla? Závěrečné hodnocení naší obce předsedou této komise Clive Addisona z Velké Británie bylo velmi pozitivní. Pochvala zazněla i za to, jakého přijetí se jim dostalo, tak i nečekaná přítomnost dětí a učitelů ve škole samotné, jelikož jsou prázdniny. Nedá se však nic víc říci, protože hodnocení všech dvanácti evropských účastníků probíhá až do poloviny srpna a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne poslední zářijový víkend v italské Cervii.

Závěrem chci moc poděkovat všem, kteří se se mnou podíleli na přípravách této celé akce (přípravy trvaly téměř osm měsíců), vyjmenovat všechny je velmi složité, jelikož v posledních dnech před příjezdem komisařů přípravné práce vrcholily i s počtem nasazených lidí. Největší zásluha určitě patří vedení základní školy Studenec v čele s ředitelem Petrem Junkem, tak i jejím zaměstnancům, kteří pomohli i po celý sobotní den. Děkuji také všem, kteří měli na daných stanovištích připravený program, občerstvení, vyšli vstříc hodnotící komisi, tak i Vám, kteří pomohli s úklidem prostranství před Vašimi domky a Vašich zahrádek. Vše tak mohlo do sebe náležitě zapadat a umocňovat celkovou atmosféru naší obce.

Jiří Ulvr, starosta

Hejtman a členové Rady LK si vyslechli hodnocení obce Studenec evropskou komisí Entente Florale Europe

Tisková zpráva Libereckého kraje ze dne 12. 7. 2010

Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, náměstek hejtmana LK Vít Příkaský a radní LK Jaroslav Podzimek (všichni ČSSD) si v sobotu 10. července vyslechli hodnocení obce Studenec evropskými komisaři soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Po zisku Zelené stuhy v soutěži Vesnice roku 2009 byla Studenci nabídnuta nominace do evropské soutěže Entente Florale Europe 2010, kterou přijal. Členové hodnotící komise evropské soutěže přicestovali do obce Studenec v pátek (9. 7.) odpoledne, ale samotné hodnocení proběhlo až po sobotní (10. 7.) čtyřhodinové prezentaci obce, která proběhla v penzionu Trautenberk ve Studenci.

„Komisaři hodnotili téměř vše, co je spojené s životním prostředím. Komise je složená z dvanácti členů z různých zemí Evropské unie. Každý také posuzuje jiné kritérium, jako je například architektura staveb, začlenění obce do krajiny, zachování původní architektury budov při rekonstrukcích, dlouhodobé plánování obnovy a údržby zeleně a podobně. Velký důraz kladli na enviromentální výchovu dětí, ale také na zasvěcenost obyvatel do soutěže,“ vysvětluje starosta Studence Jiří Ulvr.

Po prezentaci obce jednali komisaři ještě hodinu za zavřenými dveřmi. Jejich práce spočívá v hodnocení přihlášených obcí, a to konkrétně jejich návštěvou v dané obci a poznáním obyvatel a prostředí, ve kterém žijí. Do soutěže se každoročně přihlašuje několik obcí a měst z celé EU. V letošním roce je přihlášeno celkem dvacet čtyři vesnic a měst z dvanácti zemí EU. Z každé země mohou být přihlášeny pouze jedno město a jedna obec. Českou republiku letos reprezentuje za města Havířov a za obce právě Studenec.

„Pro Liberecký kraj je to velká pocta. Těší mě, že mnoholetá práce vedení obce Studenec a s ní spojené finanční náklady přinesly své ovoce. Proto také Liberecký kraj poskytl obci Studenec dotaci ve výši sedmdesáti tisíc korun na zajištění návštěvy hodnotící komise,“ říká hejtman Libereckého kraje, který si vyslechl hodnocení obce a prohlédl si část prezentace.

„Studenec je dobře situován do rázu krajiny, má dobré zemědělství a lesy, zahrádky u obydlí zapadají do celkové vize obce. Nejvíce nás zaujala naučná stezka u základní školy a zájem dětí o enviromentální výchovu. V době prázdnin jsme čekali, že moc dětí neuvidíme, ale opak byl pravdou. Chtěli jsme vidět, jak vedení obce a i samotní obyvatelé rozvijí svou obec, aby z ní udělali lepší místo pro život. Byli jsme překvapení milým a vřelým přijetím všech ve Studenci. Pokud se takto chovají i k turistům, jsou jistě jedním z nejoblíbenějších turistických míst,“ chválil obec v závěrečné hodnotící řeči předseda komise Clive Addison z Velké Británie.

Závěrečné hodnocení soutěže Entente Florale Europe 2010 proběhne 24. září v Itálii.

Květa Šírová, oddělení tiskové a vnějších vztahů Libereckého kraje

Napsali o nás v Krkonošském deníku:

Evropští komisaři míří do Studence

Studenec – Po získání Zelené stuhy v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009 a Zelené stuhy ČR za rok 2009 bojuje Studenec také v evropské soutěži Entente Florale Europe 2010 (Evropská kvetoucí sídla). Členové evropské hodnotící komise do obce na Jilemnicku dorazí dnes a zítra, aby posoudili péči obce o životní prostředí. Vytipována jsou místa jak ve Studenci, tak v Zálesní Lhotě, která je částí rozlehlé vesnice. „Během dvoudenní návštěvy si komisaři prohlédnou naši obec a na základě této prohlídky ji budou posuzovat v evropském měřítku,“ uvedl starosta Jiří Ulvr. Se členy komise se zítra ve Studenci setkají i představitelé Libereckého kraje včetně hejtmana Stanislava Eichlera.

Tomáš Plecháč, 10. července 2010

Evropská komise ocenila nejen naučnou stezku

Studenec – Naučná stezka u základní školy a zájem dětí o enviromentální výchovu nejvíce zaujaly evropské komisaře soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla), kteří o víkendu zavítali do Studence, aby posoudili péči obce o životní prostředí.

Studenec se totiž, stejně jako dalších 23 měst a obcí z 12 států Evropské unie, uchází o letošní titul v prestižní soutěži. Účast ve finále obci na Jilemnicku umožnil zisk Zelené stuhy v domácí soutěži Vesnice roku 2009.

Komisaři v sobotu posuzovali vše, co je spojené se životním prostředím. Samotnému hodnocení předcházela s čtyřhodinová prezentace obce v penzionu Trautenberk. „Studenec je dobře situován do rázu krajiny, má dobré zemědělství a lesy, zahrádky u obydlí zapadají do celkové vize obce. Nejvíce nás zaujala naučná stezka u základní školy a zájem dětí o enviromentální výchovu. V době prázdnin jsme čekali, že moc dětí neuvidíme, ale opak byl pravdou,“ vyjádřil se v závěrečné řeči předseda komise Clive Addison z Velké Británie. Předseda si rovněž pochvaloval vřelé přijetí, které se komisi v obci dostalo.

Dvanáctičlenná komise, složená ze zástupců různých zemí Evropské unie, před vynesením hodnocení ještě hodinu jednala za zavřenými dveřmi. „Každý posuzuje jiné kritérium, jako je například architektura staveb, začlenění obce do krajiny, zachování původní architektury budov při rekonstrukcích, dlouhodobé plánování obnovy a údržby zeleně a podobně. Velký důraz kladli na environmentální výchovu dětí, ale také na zasvěcenost obyvatel do soutěže,“ upřesnil starosta Studence Jiří Ulvr.

Účast obce v evropské soutěži ocenil také liberecký hejtman Stanislav Eichler. „Pro Liberecký kraj je to velká pocta. Těší mě, že mnohaletá práce vedení obce Studenec a s ní spojené finanční náklady přinesly své ovoce.“

O tom, jak Studenec v soutěži Entente Florale Europe dopadne, se rozhodne 24. září v Itálii, kdy je na programu závěrečné hodnocení.

Tomáš Plecháč, 13. července 2010

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky

V letošním druhém čísle našeho Zpravodaje jsem se zmínil, jak to vypadá s rekonstrukcí silnice Studenec – Horka u Staré Paky. Tato situace nás nenechává v klidu, a tak byl opět zaslán dopis na Liberecký kraj jménem předsedy Krkonoš – svazku měst a obcí, ing. Jana Sobotky, který měl znovu připomenout a zároveň přinést větší váhu k prosazení společných zájmů dotčených obcí a regionu.

Vyjádření Martina Seppa, náměstka hejtmana, pověřeného vedením resortu dopravy, Vám přinášíme:

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Vaši žádost ve věci aktuálního stavu opravy silnice II/293 v úseku Horka u Staré Paky – Studenec.

V předchozím vyjádření ze dne 17. 7. 2009 jsem Vám sdělil, že Liberecký kraj připravuje podání žádosti na akci „Rekonstrukce silnice II/293 v úseku Horka u Staré Paky – Studenec“ v celkové hodnotě cca 80 mil. Kč, do 3. výzvy Regionálního operačního programu, s předpokladem podání žádosti v lednu roku 2010 a v případě úspěchu podání žádosti se začátkem realizace rekonstrukce na jaře roku 2010.

Liberecký kraj počátkem letošního roku dokončil přípravu žádostí na projektové záměry Libereckého kraje, jakožto žadatele podpory 1.1. Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007–2013 – 3. kolo, oblast dopravní infrastruktura. V původním seznamu byl navržen k realizaci i projekt „Silnice II/293 Studenec – Horka u Staré Paky“. Vzhledem k tomu, že Vláda ČR usnesením č. 641 ze dne 28. 5. 2008 souhlasila se zařazením projektu „Rekonstrukce silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ mezi priority Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury, a tedy Vláda ČR souhlasila s použitím prostředků státu na realizaci tohoto projektu, a to do výše 75 % celkových investičních nákladů, rozhodlo Zastupitelstvo Libereckého kraje nepřihlašovat projekt „Silnice II/293 Studenec – Horka u Staré Paky“ do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007–2013, 3. kolo, oblast dopravní infrastruktura. Takto rozhodnuto bylo zejména na základě jednání se zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury, kteří potvrdili reálnou možnost provedení rekonstrukce úseku v nejbližší době.

Vzhledem k tomu, že do současné doby nemá Liberecký kraj informaci, že by byl projekt zařazen do seznamu akcí financovaných ze státních prostředků, rozhodlo v červnu letošního roku Zastupitelstvo Libereckého kraje zařadit projekt do posledního kola výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007–2013, které bude vypsáno počátkem roku 2011.

Martin Sepp, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu dopravy, 23. 7. 2010

Fotografie nové mateřské školky

Přinášíme poslední fotografie nové školky před jejím dokončením, kolaudací a uvedením do provozu.

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení provede firma „Marius Pedersen, a. s.“

v sobotu 25. září 2010

Studenec Zálesní Lhota
U Lípy 8.00 u Svatých 10.50
u pošty 8.30 u Kynčlů 11.00
u sokolovny 9.00 u samoobsluhy 11.15
u samoobsluhy 9.30 u hospody 11.30
u Špice 10.00 u továrny 11.45
u pensionu Trautenberk 10.30 na křižovatce 12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 30. září do 4. října 2010

Studenec: u Lípy, u školy, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím porušují zákon o odpadech!

Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí odstranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.

Děkujeme

Volby do zastupitelstva obce 15. a 16. října 2010

Hledáme zájemce jako členy volební komise pro volby do zastupitelstva obce. Jedná se o termín 15. a 16. října 2010. Podmínkou je věk nad 18 let. Termín pro přihlášení zájemců je do 15. září 2010. Bližší informace podá pí Šírová na OÚ ve Studenci.

Poslední etapa celkové rekonstrukce základní školy

Dne 8. 6. 2010 byla zahájena investiční akce Instalace TČ v budově ZŠ a MŠ ve Studenci. Předmětem projektu je instalace tepelných čerpadel typu země-voda, která nahradí stávající kotle na koks. Projekt je financován z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Způsobilé náklady projektu jsou na úrovni 7,6 mil. Kč, dotace z ERDF 6,4 mil. Kč a dotace ze SFŽP 0,4 mil. Kč. Spolupodíl obce je na úrovni 2,4 mil. Kč. Realizací dojde nejen ke znatelnému zlepšení ovzduší v obci, ale také k roční úspoře emisí CO2 na úrovni 119 tun.

Jiří Ulvr, starosta

Z jednání zastupitelstva obce

V pořadí druhé zasedání studeneckých zastupitelů v roce 2010 proběhlo 9. června za účasti 14 zastupitelů a 5 občanů.

Zastupitelé schválili celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2009, a to včetně zprávy auditora Krajského úřadu Libereckého kraje, který účet shledal bez výhrad.

V závěrečném účtu činily skutečné příjmy 39 036 tis. Kč, výdaje pak 32 463 tis. Kč. Údaje o plnění jednotlivých položek příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a na internetových stránkách obce (sekce Info). Hospodářským výsledkem obce je za rok 2009 přebytek 5 807 tis. Kč. Hodnota majetku obce vzrostla o 19 380 tis. Kč na stav 115 683 tis. Kč – jedná se především o novou ČOV u školy, kanalizaci na pozemcích na Nouzově a novou přístavbu školky k budově ZŠ.

Co se týče účelových fondů, ve Fondu rozvoje bydlení je 1 279 522 Kč, v roce 2009 z něj byla poskytnuta jedna půjčka ve výši 50 000 Kč, všichni dlužníci pravidelně splácejí. Sociální fond obsahuje 879 Kč. Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Studenec (výsledek 156 tis. Kč a jeho rozdělení) bylo schváleno na minulém zasedání ZO. Základní školu navštěvovalo 229 dětí, mateřské školy celkem 90 dětí.

Součástí závěrečného účtu za rok 2009 je také vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Obec obdržela dotace do rozpočtu v celkové výši 18 314 tis. Kč. Tyto dotace byly určeny na snížení energetické náročnosti ZŠ ve Studenci (2 973 tis. Kč z MŽP a 175 tis. Kč ze SFŽP), na vybudování přístavby MŠ (15 000 tis. Kč ze státního rozpočtu), pro SDH Studenec (72 tis. Kč) a na vybavení pracoviště Czech POINT (57 tis. Kč). Dále se jednalo o dotace dle dotačního vztahu ve výši 496 580 Kč. Okolní obce přispěly 282 tis. Kč na úhradu nákladů za žáky dojíždějící do studenecké školy. Obec Studenec poskytla místním sportovním organizacím celkem 400 tis. Kč. Všechny dotace byly vyčerpány a výdaje řádně doloženy.

Dále zastupitelé schválili bezúročnou půjčku Sokolu Studenec ve výši 1 mil. Kč. Na vědomí vzali závěrečný účet sdružení „Jilemnicko – svazek obcí“ za rok 2009 a stanovili, že počet členů zastupitelstva obce zůstane 15 i pro následující volební období 2010–2014.

Během jednání byly také schváleny rozpočtové změny za rok 2010, půjčky z Fondu rozvoje bydlení, prodej pozemků v Zálesní Lhotě, koupě a prodej pozemků přilehlých k opravené místní komunikaci a smlouvy týkající se věcných břemen na kabelové vedení a vyústění přechodu pro chodce.

V diskusi pan starosta informoval o několika záležitostech:

  • Loňská bezúročná půjčka Svazku obcí Jilemnicko (200 tis. Kč) již byla splacena.
  • K podpisu je připravena kupní smlouva na odkup domu čp. 11 v Zálesní Lhotě včetně přilehlých pozemků paní Salfickou.
  • Obec Studenec získala dotaci na zateplení obecního úřadu převyšující 1,3 mil. Kč.
  • Komise krajského kola Vesnice roku 2010 navštívila Studenec 7. června.