Líbíme se Evropě

Vydání: Číslo 6/2010

Na návrší proti horám stojí pěkná vesnice, jako perly domky svítí,
středem vede silnice.
Je tu školka, škola, hřiště, hospůdky i kostelík,
rodí se tu zdravé děti všude pohoda a smích.
Sousedé se spolu zdraví,
žádné vády nemají,
kdyby přec jen někdy vznikly, domluví se, k smíru ruce podají.
Chcem by obec byla čistá,
zákonem se řídíme,
proto se každý z nás snaží,
odpad řádně třídíme,
také mladší generace tomu učíme.
Pěstovati květiny, to my umíme,
a když přijde pravý čas,
vhodná místa včetně oken jimi zdobíme.
V arboretu zíráme,
co o stromech, živočiších a přírodě kolem nás dosud neznáme.
Do přírody chodíme,
v každém ročním období z jejich krás se těšíme.
Studánky jsme vyčistili,
abychom se v parném létě jejich vodou osvěžili.
Aby se nám žilo blaze
sledujem z komínu saze,
by v nich jedů nebylo,
kolem nás byl čistý vzduch,
všem se dobře dýchalo.
Zdroje tepla z útrob země budou školní objekt hřát,
v jeho krásném prostředí bude našim dětem dobře,
budou-li se právě učit nebo s hračkami si hrát.
Na lavičky do parku, rádi na chvíli si sednout,
ti jež právě nohy bolí,
ti, zda jsou mladí, nebo staří i maminky,
tatínkové s dětmi v kočárku.
Jsou tu mnohá zařízení
jichž si dneska mnozí cení.
Aby se nám dobře žilo ve všední den v neděli,
pomáhá každý jak může, nejvíc ředitel, starosta s volenými konšely.
Všechno však nemůžem mít hned,
i včelka se dost nalítá, než-li nám připraví med.
Naše krásná vesnice je přátelská velice,
vaříme tu kyselo, proto je tu veselo.
Kdyby někdo, byť byl smutný, do Studence vešel,
věřte, že se postaráme, by ho smutek záhy přešel.
Kdo nevěří, ať se přijde do Studence podívat,
ruku do ohně dám za to, že se bude vracívat.
Optimismem kypíme, kulturně se bavíme,
bychom dlouho byli fit, mysl, tělo cvičíme.
Zasloužená odměna je „Zelená stuha“,
pro zkrášlení naší obce je to velká vzpruha.
Budeme-li pokračovat v tomto našem snažení,
věřme, že nás Evropa Stříbrnou stuhou odmění.
Ruku k dílu rádi dáme,
nápadů je plný koš,
vždyť ochránce nás i obce
je sám vládce našich hor mocný Krakonoš.

Libuše Ježková