Základní škola a Mateřská škola Studenec

Vydání: Číslo 6/2010

Podzimní tvoření

Rozmanitá krása podzimní přírody nás inspirovala k vyhlášení výtvarné soutěže pro děti z mateřské školy a 1. stupně ZŠ.

Výtvarníci si mohli vybrat z těchto témat:

1. Barevný podzim (volná technika),

2. Pajduláci, zvířátka a jiná havěť (výrobky z přírodnin),

3. Podzimní práce na zahradě a na poli (volná technika),

4. Drakiáda (volná technika).

5. listopadu 2010 – v den uzávěrky soutěže jsme měli pěkně zamotané hlavy z obrovského množství podzimních obrázků, pajduláků, draků, přírodnin, které se nám sešly. A tak jsme sestavili porotu z učitelů výtvarné výchovy a dětí a třídili obrázky a výtvory, prohlíželi, oceňovali. Děti vyráběly nejen ve škole, ale i doma. Některé přinesly 3 i 4 výrobky. Nápady byly úžasné, leckde se podílela na přípravě celá rodina. Veškeré práce jsme vystavili. Kdo chtěl, přišel se podívat a motivovat se do dalšího tvoření. V rámci jednotlivých oddělení, tříd i kategorií jsme vyhlásili tři nejlepší práce, což nebylo vůbec jednoduché. Ale nadšené oči tvořivých dětí při přebírání cen byly pro nás tou nejlepší odměnou.

Děkujeme všem šikovným pacičkám za milé obrázky a výrobky, které nás překvapily a ozdobily celou školu i školku.

Mgr. Iva Exnerová a PaedDr. Miloslava Jindrová

Zvířata Krkonoš

V listopadu navštívil naši mateřskou školku ve Studenci pan Petr Najman se zajímavou besedou „Zvířata Krkonoš“. Jeho fotografie a vyprávění nás zavedlo do našich hor, kde žije hodně živočichů, zvířat a ptáků, které jsme ještě nikdy neviděli. Upoutal nás život veverek, které si vždy pamatují, kam si schovaly svoje zásoby. Hned druhý den jsme jednu pozorovali u školky, jak si odnáší jablíčko. Přidejte se všichni k nám, budeme pozorovat přírodu a chránit ji.

děti a paní učitelky MŠ Studenec

Podzimní bruslení v Nové Pace

Naše děti rády bruslí a potvrdila to i středeční odpoledne na zimním stadionu v Nové Pace. Nejvíc malých bruslařů bylo jako již tradičně z 1. a ze 2. třídy. Udělali na ledě velký pokrok a na závěrečné hodině většina z nich bruslila hezky. Mezi dětmi z vyšších tříd se našli hokejisté a krasobruslařky. Nejvíce děti bavily hry na ledě. Za rok určitě zase do Nové Paky vyrazíme.

Mgr. Ivana Kučerová, učitelka 2. tř.

Jičín – město pohádky

7. září 2010 se vypravil autobus se žáky 1. stupně na „Jičín – město pohádky“. Těšili jsme se na průvod masek. Chvíli jsme čekali, ale pak už před námi pochodoval drak, Rumcajs a Manka s Cipískem, smrtka, vojáci, Křemílek s Vochomůrkou, Večerníček, víla Amálka, Ferda Mravenec a Beruška, princezny a čarodějnice, čerti, malé mažoretky, zkrátka celý pohádkový svět. Po průvodu jsme si na náměstí v malých dílničkách vyrobili magnetky, ubrousky, malovali jsme na sádru, navlékali jsme korálky, stavěli ze stavebnic. Cestou k autobusu jsme neminuli cukrovou vatu, zmrzlinu a jiné laskominky. Na příští dětský maškarní bál budeme mít plno nápadů na nejkrásnější masku.

žáci 1. stupně

Školní kola soutěží pokračují

Vynálezci a objevitelé

Tématem druhé dějepisné soutěže, která se konala 13. 10., byli čeští a světoví vynálezci a objevitelé z oblasti lékařství, biologie, chemie, dopravy, fyziky. Úkolem žáků bylo co nejlépe vyřešit několik úloh. Prvním z nich bylo spojit vynálezce s jeho objevem. Ve druhém cvičení měli vypsat nejvíce vynálezců, kteří získali Nobelovu cenu. Toto cvičení bylo nejtěžší, protože ani jeden ze soutěžících nenapsal žádné jméno. Posledním cvičením bylo napsat k několika vynálezcům jejich objev.

Tohoto kola školní soutěže se zúčastnilo 14 žáků z celého druhého stupně, avšak zastoupen byl pouze osmý a devátý ročník. I když šlo o testování vědomostí technických vynálezů, na prvních dvou místech se umístily dívky. Pořadí umístění:

1. místoJana Šimáčková9.B
2. místoPavlína Budínová9.B
3. místoMojmír Křížek9.B

Olympiáda z dějepisu

Školní kolo olympiády z dějepisu bylo tématicky zaměřeno na zdraví a nemoci. Neoficiální název soutěže byl Od šamana po penicilin. Test nebyl ani tak těžký, jako dlouhý. Žáci měli za úkol vyplnit osm stránek. První polovina úkolů se jim docela dařila. Postupně ztráceli pozornost, což se odrazilo na počtu bodů, které nasbírali.

Žáci si prověřili znalosti z lékařství starověkého Egypta, Číny a Japonska; Hippokratovy přísahy; významných lékařských objevů. V testu byly i otázky týkající se českých dějin (např. Karlovy univerzity) i slavných osobností, jež se zapsaly do dějin ztrátou oka, zákeřnou chorobou nebo pomocí nemocným.

Školní kolo olympiády z dějepisu vyhrál Jan Kuřík z 9.B, který postupuje do okresního kola soutěže. Na druhém místě se umístila Simona Hamáčková z 9.A. Na třetí místo dosáhla Míša Dubská z 8.B.

Mgr. Michaela Kuříková Chrtková, vyučující dějepisu

Poznávačka bezobratlých

Druhá přírodopisná soutěž pro tento školní rok se konala v pondělí 25. 10. 2010. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 žáků z druhého stupně. Nejvíce byli zastoupeni soutěžící z 9.A. Úkolem žáků bylo poznat co nejvíce ze 20 obrázků známých bezobratlých živočichů. Na obrázcích mohli žáci poznávat například tasemnici bezbrannou, škebli rybničnou, mravence lesního, veš dětskou a babočku paví oko. Největší úspěch v poznání mělo klíště obecné a žížala obecná, nejhůř dopadla ústřice.

Na prvních třech místech se umístili:

1. místoMarkéta Jiřičková9.A
2. místoVeronika Mašková8.A
3. místoSimona Hamáčková9.A

Evropa

V pondělí 15. 11. se konala první letošní zeměpisná soutěž. Jejím tématem byla Evropa. Žáci měli za úkol spojovat státy Evropy s tím, co je pro ně typické nebo třeba stát a jeho automobil. Dalším úkolem byly dotazy na evropská NEJ – třeba nejvyšší hora, nejdelší řeka nebo největší ostrov a poloostrov. Největším problémem byl úkol zaměřený na Evropskou unii. Jen tři žáci ze 20 zúčastněných věděli, že EU má 27 členů. Také spousta žáků psala, že největším státem EU je Rusko nebo dokonce Čína. Nejlepší „perličkou“ byla odpověď na otázku: Kdy se stala členem EU Česká republika? Odpověď byla – Česká republika není členem. Posledním úkolem byla slepá mapa států Evropy – jediný, kdo dokázal zakreslit do mapy všechny státy a státy podle hlavních měst, byl Honza Štěpánek ze 6. třídy. I přes nějaké ty nezdary byla spousta odpovědí správných a úspěšnost byla celkově dost velká. Těší mě i větší účast na soutěži než obvykle.

Na prvních třech místech se umístili žáci 9.B:

1. místoJenda Kuřík
2. místoMojmír Křížek
3. místoLenka Vydrová
Mgr. Veronika Adolfová, vyučující zeměpisu a přírodopisu

Ekomládě 2010

Ve středu 20. 10. 2010 se naši deváťáci zúčastnili přírodovědné soutěže Ekomládě na Střední a Vyšší odborné škole v Hořicích. Letošní devátý ročník této soutěže byl na téma Les – plíce planety. Žáci soutěžili v čtyřčlenných týmech. Naši školu reprezentovali: Jana Šimáčková, Lenka Vydrová, Sebastian Hájek a Jan Kuřík. Na jednotlivých stanovištích plnili žáci různé úkoly. Například poznávali lesní zvířata, stopy lesních zvířat, ptáky podle hlasu, naše lesní a ovocné dřeviny a také měli v týmu vymyslet co nejvíc pořekadel o lese. Ekomláděte se zúčastnilo celkem 16 týmů z okolních škol a náš tým obsadil krásné 5. místo. Nejlepší ceny – dorty – si odnesla první tři družstva, ale oceněni byli i všichni ostatní v podobě balíčků s jablky a čokoládou. Tak zase za rok, Hořice!

Mgr. Veronika Adolfová

Projekt „Vzduchoplavec Kráčmera“

Nositel: Antikomplex, o. s. – vedoucí projektu Petr Mikšíček

Partneři: Česká televize, JOB, o. s., metodik Zdeněk Dlabola

Délka projektu pro školu: 1 školní rok

Počet žáků: minimálně 20 na každé škole

Počet zapojených škol v ČR: 32

le projektu: Podpořit rozvoj druhotné čtenářské gramotnosti žáků, zavádění metod aktivního učení, vytvořit vzdělávací pořad s metodikou a výukovými materiály zaměřenými na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (4. a 5. ročník).

Výstupy projektu: DVD se všemi díly pořadu určené pro výuku vlastivědy (lze zapojit i do výuky jiných předmětů), výstava o projektu na naší škole, vznik informačního portálu s nahranými školními filmy.

Tvorba: Žáci si sami shánějí materiály a píší scénář, pořizují rozhovory s pamětníky, pracují s mediálními a ICT technologiemi, účastní se natáčení ČT, prezentují školu v regionu i celé ČR.

Legenda pořadu (velice stručně): V roce 1876 se narodil v česko-německém městečku Duchcov jistý Alois Kráčmera. Od mládí byl pevně rozhodnutý, že přeplachtí celou českou zemi. Protože z balonu se dá pohodlně sledovat a mapovat krajina, stal se speciální koš jeho domovem. Z jeho „plavby“ se zachoval unikátní deník plný záznamů, postřehů, fotografií a kreseb. Deník po jeho smrti ležel dlouho nepovšimnut, dokud ho neobjevil jeho pravnuk Franz Kratschmera. Velmi ho zajímalo, jak dnes vypadají místa, která jeho praděd navštívil a rozhodl se je znovu zmapovat a deník doplnit…

Projekt „Vzduchoplavec Kráčmera“volně navazuje na „Krajinu za školou“, projekt, kterého se naše škola též účastnila.

V tomto školním roce se do projektu zapojí žáci 8. ročníku, pod vedením p. uč. Macháčové.

První setkání

8. 10. 2010 proběhla první „pracovní dílna“, která měla žáky seznámit blíže s projektem. Setkání proběhlo za přítomnosti pana Dlaboly a Matějky ze sdružení Antikomplex.

Žáci z obou osmých tříd měli za úkol vymýšlet tzv. zjišťovací otázky, aby oba jmenované pány co nejvíce poznali. Zde je nutné podotknout, že někteří se styděli, někteří vše zesměšňovali a většina nebyla schopna ani otázku zformulovat. To nebyla na úvod pěkná vizitka, ale jsme tu právě kvůli tomu, abychom se z chyb poučili… pokládat chytré otázky, znamená dovědět se vše potřebné a to nám život rozhodně usnadní…

Dalším bodem bylo zjistit, co už o projektu děti vědí, co si od něho slibují a jaká mají očekávání. Zjistilo se, že snad každý by se rád stal „televizní hvězdou“, ačkoli většina neví, co to všechno obnáší..V našem projektu se s profesí herce na vlastní kůži seznámí max. pět žáků, kteří budou pečlivě vybráni, a s jejich účinkováním budou pochopitelně souhlasit rodiče.

Pro lepší představu o tom, co by mělo vzniknout, byl žákům promítnut film, který ještě nebyl uveřejněn a byl natočen žáky ze ZŠ Mladé Buky.

Po zhlédnutí bylo úkolem žáků, aby odhalili tzv. pointu. Všichni pochopili, že se jedná o ochranu přírody, nejen v západních Krkonoších. Všechny ale překvapilo, že zmíněná obec MB se v pořadu vůbec neobjevila. Žáci se shodli na tom, že jejich film by určitě měl být hlavně o Studenci.

Na příští setkání byl žákům uložen domácí úkol, a to zjistit, které místo zde mají nejraději a proč.

Domácí úkoly se musí plnit, proto jsme se jednoho ještě slunného dne vypravili s malou, asi 7člennou skupinkou na jedno zapadlé, romantické místo… k Roubence, studánce v lese, ke které se váže mnoho příběhů. Jeden takový nám zde předčítal Péťa Hák, dívky u toho popíjely vodu ze studánky, sluníčko prosvěcovalo les, pí uč. Macháčová pořizovala videozáznam a všichni jsme chápali, proč je to místo fajn. Celou výpravu jsme si zpestřili malým blouděním po lese, ale našli jsme, co jsme hledali…

Jaká jsou další oblíbená místa? Nechte se překvapit při dalším setkání s Kráčmerou 5. 11. 2010.

Druhé setkání 5. 11. 2010

Pan Matějka tentokrát přivezl návštěvu… jednu paní učitelku z Německa, která spolupracuje se sdružením Antikomplex, rozumí česky, odpovídá ve svém rodném jazyce, a mladou spolupracovnici z Polska, která se česky domluví. Obě byly velice milé a zvědavé, jak probíhají projekty v českých školách. Opět měli žáci možnost se jmenovaných na cokoliv zeptat, ale dotazů bylo velmi málo, i když zvědaví jistě všichni byli… jen to kladení těch otázek nám stále nejde.

Úkol č. 1: Žáci pracovali ve 4členných skupinkách, dostali velké papíry, na kterých měli prezentovat svá oblíbená místa a stručně uvést důvody, které je k tomu vedou. Po prezentaci jsme se dověděli, že mezi oblíbená místa patří spíše lesy, louky, kopce, s výhledem na hory, tedy sečteno a podtrženo, naše děti jsou (ač se to někdy nezdá) duše romantické, vyhledávají klid a vůni přírody více než jejich vrstevníci z jiných oblastí. Ano, vždyť mají k přírodě blízko, řekne si každý, ale je to jistě i zásluhou rodin a naší školy, že děti jsou k tomuto postoji vedeny od útlého věku. (Například procházky už v MŠ, časté výlety do hor a okolí od 1. stupně ZŠ.) Důvodem, proč je příroda tak oblíbená, je především to, že nabízí možnosti sportovního vyžití. A to je další hodnotná věc do života, protože sport učí děti disciplíně a celkově je „otužuje“.

Úkolem žáků č. 2 (ve sníženém počtu z důvodu nezájmu nebo nekázně) bylo vyjmenovat alespoň 5 kladů a 5 záporů Studence.

Mezi klady nejčastěji zařadili krásnou přírodu, naučnou stezku, výhled na hory, školní aktivity, upravované lyžařské tratě, dostatečné autobusové spojení aj.

Mezi zápory patří podle žáků hustý provoz přes obec, špatná silnice směr Horka, pomalované zastávky, chybí koupaliště, vandalismus na památkách i nově vzniklých věcech, lidé jsou zde pomlouvační aj.

Třetím úkolem bylo vybrat z kladů i záporů 5 témat, o kterých si myslí, že by mohly zajímat děti ve 4. a 5. ročníku.

Nejčastěji se objevovala tato témata: příroda, sport, doprava, vandalismus, problém odpadků…

Jak by tedy měl vypadat a o čem by měl pojednávat náš film? To se uvidí, zatím jsme na počátku a máme další úkoly:

  • Mluvit s místními občany o tom, co se jim zde líbí a opačně.
  • Uspořádat besedu s kronikářem, pamětníkem, a jinými, kteří mají co říct.
  • Pořídit záznamy z rozhovorů (dostali jsme diktafon a kameru).
  • Posbírat foto z archívů.
  • Zjistit, co píší v kronikách (obec, hasiči, sportovní kluby aj.).
  • Ptát se prarodičů.
  • Využít 50. výročí oslav k pořízení rozhovorů s pamětníky.

Utvořili jsme tedy pracovní skupinky, máme rozdělené úkoly, seznam otázek pro pořízení rozhovorů a těšíme se na besedy… Další setkání s Kráčmerou 10. 12. 2010.

Mgr. Romana Macháčová, vyučující ČJ a koordinátorka projektu na ZŠ

Volba povolání pro žáky 9.ročníku

V rámci předmětu Volba povolání žáci 9. tříd ZŠ navštěvují různé firmy, střední školy, Úřad práce, Burzu SŠ v Turnově nebo hovoří přímo se zástupci jednotlivých středních škol pozvaných v rámci třídních schůzek v listopadu do naší školy.

To vše by mělo pomoci při rozhodování, kam budou směřovat další kroky po ukončení základní školy. Rozhodovat se o svém budoucím povolání ve věku 15 let není vůbec jednoduché, to vědí nejen deváťáci, ale i jejich rodiče.

Úřad práce

Prvním zastavením v maratonu rozhodování „kam na školu příští rok“ navštívili žáci 9. tříd 6. října 2010 za doprovodu p. uč. Synkové Úřad práce v Semilech. Zde se z úst pracovnice úřadu paní Věry Jetelové dozvěděli zajímavé informace nejen o uplatnění absolventů na trhu práce v současnosti, o míře nezaměstnanosti v našem nejbližším regionu, o přijímacím řízení, ale i o tom, jak se chovat, pokud by si nevybrali hned napoprvé tu správnou a vyhovující střední školu. Vyzkoušeli si test profesních schopností, zalistovali v přehledech všech středních škol. A aby toho nebylo na jednoho moc naráz, tak se přesunuli do Kulturního domu v Semilech, kde je čekalo trochu překvapení, protože očekávali nudnou akci k prevenci dopravních úrazů The Action. A hodnocení akce přímo od žáků je o několik řádků níž.

PaedDr. Dana Synková, vých. poradkyně ZŠ

The Action, 9. ročník

Po krátké cestě městem vstupujeme my, devátá třída, na dunící podlahu reflektory spoře osvětlené semilské diskotéky. Uprostřed pódia stojí u mixážního pultu dýdžej s mikrofonem a vyzývá nás k divokému tanci. Místo toho ale následujeme příkladu ostatních škol a sesedáváme si do dvou řad v obecenstvu. Zábava pokračuje. Sál se plní. Na jeviště vstupují tanečníci. Tančí podle letošních moderních hitů ze zámoří. Program je přerušen videoukázkou. Promítá se na krví potřísněné obrazovce. Běží tam ošklivé záznamy dopravních nehod. Hudba ztichla, protože vstoupil policista. Představil se a vyprávěl otřesný příběh, když zasahoval u takové dopravní nehody. Po chvilce slyšíme i hasiče a záchranáře s neméně hezkými historkami. To celé je prokládáno různými zvukovými efekty, tanci, světly a jedním dojemným příběhem matky, co přišla o svého syna. Ke konci přijela paní na vozíčku a i ta se s námi podělila o svůj tragický osud. Téměř 24 hodin ležela vzhůru nohama uvězněna ve svém voze. Zatleskali jsme a stále překvapeni opustili kulturní dům.

V autobuse na zpáteční cestě se sešlo mnoho názorů. Nikdo zpočátku nevěděl, co si o tom myslet. Ani teď to nevím, každopádně to bylo mnohem reálnější než pouhé čtení článků.

Maternová Nikola, žákyně 9.B

Exkurze Harrachov

V rámci Volby povolání jsme absolvovali ve čtvrtek 14. 10. 2010 předem domluvenou exkurzi do skláren v Harrachově. Cesta nebyla zrovna jednoduchá, museli jsme třikrát přestupovat a zpáteční cestu jsme dokonce museli zkombinovat i s jízdou vlakem.

Celý den byl zahájen prohlídkou skláren. Sklárna v Harrachově byla založena v roce 1712, což ji činí druhou nejstarší v Čechách. Až do roku 1946 patřila rodu Harrachů, ale potom ji převzal stát, od kterého ji v roce 1993 odkoupil soukromý majitel Novosad. Dozvěděli jsme se hodně zajímavých informací. Prošli jsme provozem, kde jsme viděli pece a zároveň postup práce, než se taková sklenička vyrobí, abychom si ji mohli zakoupit. V tuto dobu šla jenom jedna pec. Řekli nám, že sklo se vyrábí pomocí sklářského písku, rozdrceného skla a vápníku, písku a křemene. To vše jsme už ale znali ze školy, ale rádi si to zopakovali. Od pece jsme přešli do brusírny, ovšem funguje jenom jeden brusič a celá brusírna je poháněna vodou z řeky, tudíž ušetří na elektřině. Potom jsme měli možnost si zakoupit levněji různé výrobky. Ty ovšem u některých nepřežily cestu domů.

Potom jsme navštívili i minipivovar. Tam jsme se občerstvili svačinkou od maminky a pokračovali na túru k Mumlavským vodopádům a k mamutím můstkům, kde si někteří cvičně vyběhli buben můstků, aby otestovali výšku sjezdu. Celý den jsme zakončili jízdou na bobové dráze a vyrazili k domovu. Moc se nám to líbilo a doufáme, že zase nějakou zajímavou exkurzi s náplní poznávání paní učitelka Brožová vymyslí.

Pavlína Budínová a Nikča Maternová, žákyně 9.B

SOŠ gastronomie a služeb a ISŠ Nová Paka

K poslednímu roku povinné školní docházky patří vybrat si další cestu našeho vzdělávání. Na výběr máme mnoho škol. „Éra“ Dnů otevřených dveří sice teprve začíná, ale paní učitelka Brožová nám vyjednala návštěvu některých středních škol v Nové Pace.

Jako první nás čekala Škola gastronomie a služeb. Nejprve jsme navštívili cukrářsko-pekařské dílny. Ve vzduchu se tam mísily nejrůznější vůně – a to teplo… Provázela nás milá paní mistrová, která nám dopodrobna vysvětlila jednotlivé kroky práce při pečení rohlíků, chlebů, krásných dortů, rolád a věnečků, které jsme nakonec ochutnali. A ty byly! Všichni se olizovali při pohledu na rozpuštěnou čokoládu a úplnou pastvou pro oči byl velký dvůr s lavičkami a stromy. A to celé z hnědé a bílé čokolády. Do detailů propracované milimetrové lístky jsme obdivovali nejvíce. A že jich tam bylo! Tímto výrobkem se studenti reprezentovali na soutěži Gastro v Hradci Králové. Potom jsme se přesunuli do školy na prohlídku, kde nám byly nabídnuty i maturitní obory hotelnictví a podnikání, dále turismus. Potom jsme zhlédli módní přehlídku připravenou studentkami. Modely si samy navrhovaly a ušily.

Další prohlídkou byla ISŠ, kde jsou obory elektrikář, mechanik a nástrojař. Provedl nás obětavý pan ředitel, vysvětlil jednotlivé obory, v dílnách jsme potkali i několik starších spolužáků. Bylo to lákavé, dozvěděli jsme mnoho zajímavostí, a tak uvidíme, jak se každý z nás nakonec rozhodne.

Jana Šimáčková a Lenka Vydrová, žákyně 9.B