Pozvánky

Vydání: Číslo 5/2011

Pozvání občanů ke společnému stolu.

Obec Studenec si Vás dovoluje pozvat ke společnému jednání ohledně příprav realizace přístavby MŠ v Zálesní Lhotě, kde by měly vzniknout nové prostory ordinace lékařky a společenské místnosti. Představíme Vám verze možného řešení.

Rádi bychom slyšeli názory různých skupin lidí k tomuto záměru.

Prosíme o maximální účast ze strany občanů na tomto jednání.

Kdy: středa 23. listopadu v 17.00 hodin

Kde: chata Višňovka v Zálesní Lhotě


OBEC STUDENEC SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PŘEDVÁNOČNÍ 4. ROČNÍK:

„POHOŠTĚNÍ OBECNÍ POLÉVKOU“

Kdy: SOBOTA 3. PROSINCE 2011

Místo konání: PARKOVIŠTĚ PŘED SOKOLOVNOU

Čas zahájení: OD 13.00 HODIN

Program: BUDE UPŘESNĚN NA PLAKÁTECH VE VÝVĚSNÍCH SKŘÍNÍCH

OBČERSTVENÍ NEJEN V PODOBĚ „OBECNÍ POLÉVKY“ PO DOBU CELÉ AKCE ZAJIŠTĚNO