Tříkrálová sbírka 2012

Vydání: Číslo 6/2011

Již několik let zvoní koledníci tříkrálové sbírky u vašich dveří a přicházejí v první řadě přát radost, pokoj a požehnání do nového roku. Všechny lidi dobré vůle navíc zvou k účasti na pomoci potřebným.

Jsme rádi, že vám můžeme touto cestou ohlásit pokračování sbírky i v roce 2012. Naše skupinky se ve Studenci vydají na cestu v neděli 8 .ledna 2012. V okolních obcích budou chodit ve dnech 4.–14. ledna.

Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR. V případě, že narazíte na falešné koledníky, vás prosíme, abyste kontaktovali služebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle 481 544 333.

Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V předešlých letech jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace nebo mechanické vozíky pro zapůjčení do domácností nemocných. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí.

Doufáme, že i letošní koledování přinese mnoho dobrého do vašich domovů i do domácností lidí, kterým je určená následná pomoc.

Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2012 za Farní charitu Studenec přeje Heda Jiranová.

Pro více informací o naší organizaci i o samotné sbírce navštivte náš nový web: www.studenec.charita.cz