Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 4/2012

Soutěž Vesnice roku 2012 – vítězné tažení

Jak vše dopadlo, asi jistě všichni víte, jelikož jste si všimli uvítacích billboardů na začátcích našich obcí.

V předešlém čísle našeho Zpravodaje jsem Vám psal o dobrém pocitu, který jsem měl po ukončení presentace naší obce krajskou komisí této soutěže. Tento pocit trval i nadále až do pondělí 18. června, kdy mi ve večerních hodinách (v době kdy se právě konalo zasedání zastupitelstva obce) zavolal předseda hodnotitelské komise, který mi potvrdil skutečnost, že jsme se stali „Vesnicí roku 2012“ Libereckého kraje.

Tato soutěž je jednou z mála možností, jak se pochlubit se vším, co občané dokázali, a jaké dělají kroky s cílem vylepšit svoji obec i nadále. Děkuji proto všem, kteří se snaží něco dalšího a nového podnikat či vymýšlet. Děkuji tímto i lidem, kteří mi dovedou a chtějí pomoci, a to nejenom v této soutěži. Jsem pyšný na Vás všechny a zároveň věřím i tomu, že toto vítězství dokážeme oslavit tak, jako to dovedou např. vítězné vesnice na jihu naší republiky.

V době uzávěrky tohoto čísla probíhají práce ohledně uskutečnění slavnostního vyhlášení, které proběhne v naší obci 16. srpna. Je to zase nová zkušenost, kde každá moje práce se musí konzultovat s Ministerstvem pro místní rozvoj, tak i s Libereckým krajem, takže mám nad sebou dvojí kontrolu.

V úterý 4. září nás čeká komise celostátní, která během čtyř hodin presentace posoudí naši obec na úrovni České republiky společně s ostatními krajskými vítězi. Proto také další práce probíhají v okolí školy i naučné stezky, jelikož i tato místa budou součástí tohoto hodnocení.

Konkurence je tedy opravdu veliká, ale věřím, že nezklameme. Všem nám držím palce a více zase v příštím čísle, kdy bude další pokračování soutěže již za námi.

Jiří Ulvr, starosta

Zlín 23. července 2012

Vážený pane starosto,

dovolte mi, abych Vám i Vašim spoluobčanům velmi srdečně pogratuloval k významnému úspěchu vítězství Vaší obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 2012.

Získání Zlaté stuhy je pro každou obec velkou a slavnou událostí a zcela jistě se zapíše i do historie Vaší vesnice. Neopominutelný a nenahraditelný podíl na tom, že jste byli vyhodnoceni jako nejlepší obec v kraji, mají Vaši aktivní spoluobčané. Ale my, kteří jsme při řízení obcí nabyli dlouholeté zkušenosti, víme, že rozhodující zásluhu na takovém výsledku má vždy starosta. Proto je správné a logické, že s tímto úspěchem bude napříště spojováno vždy především Vaše jméno.

Současně si dovoluji využít této příležitosti k vyjádření radosti z toho, že se tohoto významného ocenění dostalo členu Sdružení místních samospráv České republiky. Pocit hrdosti tak s Vámi můžeme sdílet i my a další členové naší organizace a všichni můžeme čerpat z Vašeho příkladu. Za to Vám mnohokrát děkuji.

Vážený pane starosto,

do Vašeho dalšího působení v čele Vaší obce Vám přeji hodně sil, pevné zdraví a mnoho radosti z dalších úspěchů.

S veškerou úctou

Ing. Josef Bartoněk, předseda SMS ČR

Napsali o nás

Tiskových zpráv vyšlo o naší obci více, uvádíme alespoň jednu (ze 2. 7. 2012):

Vítězem soutěže Vesnice roku 2012 Libereckého kraje je obec Studenec

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 v Libereckém kraji se stal podkrkonošský Studenec. Rozhodla o tom hodnotitelská komise, která ocenila zejména aktivní přístup k mládeži a fungování místních sportovních klubů a oddílů.

„V Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 15 obcí, což bylo o čtyři méně než v loňském ročníku a vůbec nejméně za posledních sedm ročníků. O postup do finále se utkaly dvě obce z Českolipska, pět obcí z Jablonecka a po čtyřech z Liberecka a Semilska,“ řekl Vít Příkaský (ČSSD), náměstek hejtmana LK, jehož resort společně s ostatními subjekty soutěž Vesnice roku Libereckého kraje pořádá.

A právě do semilského okresu putuje zlatá stuha za vítězství v krajském kole. Desetičlenná krajská komise hodnotitelů navštívila mezi prvním a osmnáctým červnem všechny přihlášené vesnice a následně došla k závěru, že nejvíce ji oslovil Studenec se svými 1850 obyvateli, druhá největší z přihlášených vesnic.

„Studenec zaujal komisi zejména velmi aktivním přístupem k mládeži a dětem a fungováním řady sportovních oddílů a klubů. Radnice prezentovala komplexní rozvoj obce ve všech oblastech, které vytvářejí moderní obec a zahrnují například spolkový život v obci a zapojení místních obyvatel, strategický koncepční rozvoj, péči o životní prostředí a školství,“ přibližuje pocity hodnotitelů tajemník komise Jiří Jansa z Centra pro regionální rozvoj ČR, které letos již podruhé zastupovalo v krajských kolech ministerstvo pro místní rozvoj jako jednoho z vyhlašovatelů soutěže.

Studenec za vítězství v krajském kole obdrží vedle zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši milion korun. Slavnostní předání ocenění proběhne 16. srpna tohoto roku přímo ve Studenci. Na přelomu srpna a září navštíví Studenec celostátní komise soutěže a ze třinácti finalistů pak v první polovině září vybere letošního vítěze soutěže. Ten získá za své vítězství prémii 2 miliony korun.

V soutěži Vesnice roku se každoročně udílí i další ocenění, spojená s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 tisíc korun. Modrou stuhu za společenský život získala Mříčná na Semilsku, ležící ani ne deset kilometrů od vítězného Studence, bílou stuhu za činnost mládeže získala Nová Ves nad Nisou na Jablonecku, oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje do obce Všelibice na Liberecku a zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se budou moci pochlubit v Karlovicích na Turnovsku.

„Vesnice roku je již tradiční, velmi oblíbená a také velmi prestižní soutěž, především mezi menšími obcemi. Nejde jen o možnost získat finanční prémii v případě úspěchu, ale také o možnost představit sebe sama a prezentovat, jak se obyvatelé obce podílí na jejím rozvoji. A právě to je také cílem soutěže, aby i nejmenší vesnice žily a rozvíjely se,“ zamýšlí se nad významem soutěže Markéta Reedová, generální ředitelka CRR ČR.

Kompletní přehled vítězů a ocenění krajského kola soutěže v Libereckém kraji
Zlatá stuha – krajský vítězObec: Studenec (okres Semily)
Modrá stuha – za společenský životObec: Mříčná (okres Semily)
Bílá stuha – za činnost mládežeObec: Nová Ves n. Nisou (okres Jablonec n. N.)
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektuObec: Všelibice (okres Liberec)
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředíObec: Karlovice (okres Semily)
Květa Šírová, oddělení tiskové a vnějších vztahů Libereckého kraje

Další radostná zpráva

I v tomto vydání Vám mohu potvrdit výsledek s úspěšným koncem. Na akci, která ponese název „Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu při ZŠ a MŠ Studenec“, jsme získali dotaci ve výši 365 600 Kč. V letošním roce tedy musíme stihnout výběrové řízení na zhotovitele tak, abychom stavbu zrealizovali na jaře roku příštího a papírově vše dokončili do konce června 2013.

Pro představu Vám přináším vizualizaci stavby:

Jiří Ulvr, starosta

Dokončení nového hřiště

Posledně jsem Vám psal o začátku stavby „Víceúčelového (multifunkčního) hřiště“ a také o tom, že pokud tato stavba bude pokračovat jako doposavad, můžeme se dočkat slavnostního otevření již na začátku nového školního roku.

Dnes Vám můžu napsat, že v době uzávěrky tohoto čísla máme téměř hotovo. Termín kolaudace je stanoven na 17. srpna a slavnostní vyhlášení potom na termín 31. srpna 2012 od 14 hodin. Jedná se o termín na den a hodinu přesně, kdy jsme před dvěma lety v tomto prostoru otevírali naši novou mateřskou školu. Postupně tedy naplňujeme to, k čemu jsme se zavázali, toto zázemí se začíná v okolí školy postupně rozrůstat a dochází tím k postupnému budování místa pro kulturu i odpočinek všech občanů. Opět Vám přináším pár fotografií z průběhu stavby, tak i závěrečné foto, které je pořízeno ze střechy mateřské školy.

Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky

V letošním druhém čísle našeho Zpravodaje jsem Vám naposledy psal, jaký je současný stav a jaká je další budoucnost rekonstrukce této silnice.

Dnes Vám předávám podle mého názoru velmi podstatnou informaci, která celý projekt posouvá zase o něco dále. Dne 19. července 2012 totiž proběhlo tolik potřebné Usnesení vlády ČR, která schválila uvolnit finanční prostředky ze státního rozpočtu. Pro občana nezasvěceného do této záležitosti vyzní příjemně alespoň to, že v příloze usnesení se vyskytuje název „Studenec“.

Tyto informace Vám předávám:

Usnesení vlády České republiky č. 547 (PDF)

Příloha k usnesení vlády č. 547 (PDF)

Jiří Ulvr, starosta

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení provede firma „Marius Pedersen, a. s.“

v sobotu 22. září 2012

StudenecZálesní Lhota
U Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u Pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 4. do 8. října 2012

Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím porušují zákon o odpadech!

Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí odstranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.

Děkujeme

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Na základě § 25 odst. 4 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „Energetický zákon“ a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 – „Elektrická venkovní vedení s napětím…“, podle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.

Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče na obě strany.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.

U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1 m,

u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m,

u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m,

v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a. s., či jím zmocněných zhotovitelů udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., a za dozoru osoby jí ustanovené.

Odstranění a ořez dřevin, prosíme, proveďte v termínu do 15. listopadu tohoto roku.

Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON Distribuce, a. s., či jím zmocněného zhotovitele vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány zaměstnanci naší společnosti. Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat, popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Státní energetická inspekce.

za provozovatele distribuční soustavy
pověřená firma CHEMAR PLUS, s.r.o., Vranov, jednatel Ing. Pavelka

Z jednání zastupitelstva obce

Druhé letošní zasedání Zastupitelstva obce Studenec se konalo 18. června 2012 za účasti 13 zastupitelů a 8 občanů.

Zastupitelé schválili závěrečný účet obce Studenec za rok 2011 a zprávu auditora z kontroly hospodaření s výsledkem „bez výhrad“. Dále odsouhlasili rozpočtové změny za rok 2012 a vrácení části dotace u stavebních úprav a přístavby ZŠ ve výši přibližně 473 tisíc Kč.

Zastupitelé také vzali na vědomí závěrečný účet sdružení Jilemnicko – svazek obcí za rok 2011.

V dalším jednání byly schváleny půjčky z Fondu rozvoje bydlení v souhrnné výši 730 tisíc Kč. Projednány byly prodeje pozemků ve Studenci a v Zálesní Lhotě, schváleny byly podmínky rekonstrukce komunikace ppč. 1913/1 ve Studenci a neschválen převod pozemku pod autobusovou čekárnou v Zálesní Lhotě. Zastupitelé se také zabývali smlouvami týkajícími se zřízení věcných břemen kvůli stavbě chodníku od autobusové zastávky Na Špici, rozšíření veřejného osvětlení a položení kabelu nízkého napětí v Zálesní Lhotě.

V diskusi pan starosta oznámil úspěch obce, která získala v soutěži Vesnice roku 2012 v rámci Libereckého kraje nejvyšší ocenění, Zlatou stuhu. Tím také obdrží formou dotace finanční obnos ve výši 1 000 000 Kč. Slavnostní vyhlášení se uskuteční ve Studenci 16. srpna 2012 a první týden v září bude naše obec hodnocena celostátní komisí, která určí vítěze v rámci celé České republiky.

Další informace se týkaly:

  • úspěchu ohledně získání dotace ve výši téměř 900 000 Kč na zateplení MŠ v Zálesní Lhotě. Tato akce ponese název: „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ do MŠ v Zálesní Lhotě“.
  • aktuálního stavu ohledně dotace na akci „Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu při ZŠ a MŠ Studenec“.
  • návštěvy krajské hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2012 (viz minulý Zpravodaj č. 3/2012).