Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 5/2012

Slovo starosty

Rok 2012 je ve své druhé polovině a na jeho hodnocení teprve čas přijde. V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje však už můžu říci, že pro naši obec se stane a do historie se určitě zapíše jako rok velice úspěšný.

Na vrchol událostí pro letošní rok se jistě zařadí, že jsme se stali v 18. ročníku soutěže Vesnice roku 2012 vítěznou obcí Libereckého kraje, obcí, která jako druhá v pořadí dokázala své vítězství v této soutěži obhájit (poprvé v roce 1998). Naše obec tak pro letošní rok patří mezi 13 nejlepších obcí České republiky!

Dne 16. srpna 2012 se ve studenecké sokolovně uskutečnilo slavnostní vyhlášení této soutěže v rámci Libereckého kraje. Pozvání přijalo mnoho významných hostů: hejtman LK Stanislav Eichler, náměstek hejtmana Vít Příkaský, člen rady LK Pavel Petráček, vrchní ředitel sekce pro regionální politiku Ministerstva pro místní rozvoj Jiří Vačkář, tak i zástupci dalších ministerstev a vyhlašovatelů soutěže. Sešla se i celá řada zástupců místních spolků a organizací, včetně dalších občanů, a tak byla sokolovna zaplněna na očekávanou kapacitu.

Celkem bylo rozdáno sedmnáct diplomů, pět stuh, kde ta nejcennější patřila právě Studenci. Toto naše vítězství mi ukázalo, že jsme dokázali dobře prodat to, co tady máme, co je v naší obci vybudováno, co funguje a na co můžeme být pyšní. Tato soutěž nám za poslední čtyři roky přinesla celkově 2 300 000 Kč, ten letošní milion korun chceme přidat (pokud zůstane situace v současné podobě) do plánované rekonstrukce a přístavby mateřské školy v Zálesní Lhotě.

Pro naši obec tato soutěž minimálně na dva roky končí. Podle podmínek soutěže bude naše obec v těchto nadcházejících letech zastoupena v hodnotitelské komisi. Příští rok tedy budu jako místopředseda a další rok jako předseda této komise posuzovat nové účastníky této soutěže.

Říká se, že děkovat se může… i dnes to tak cítím, a proto i v tomto čísle Zpravodaje děkuji všem z Vás, kteří mi s touto soutěží pomohli, kteří dovedou a chtějí pomoci i nadále. Děkuji i za pomoc se závěrečnými přípravami vyhlášení této soutěže. Většinou jde o stejné lidi, kteří pomáhají neustále, i když jim to současná situace někdy neumožňuje, nebo naopak přidělává starosti.

Děkuji paní učitelce Romaně Machačové a Janu Horáčkovi za moderování této akce, které spolu zvládli lépe než na jedničku. Rovněž děkuji této paní učitelce, bývalým žákům deváté třídy a sourozencům Pekárkovým za přípravu kulturního programu. Zuzce Weissové a Věrce Bekrové za pomoc s naaranžováním sálu. Zkrátka všem… děkuji.

Záběry z tohoto slavnostního vyhlášení si lze prohlédnout na této adrese: http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-4676.html

Jiří Ulvr, starosta

Soutěž Vesnice roku 2012 – pokračování

V úterý 4. září 2012 nás navštívila v dopoledních hodinách celostátní komise této soutěže, která v tomto prvním zářijovém týdnu posuzovala i ostatní vítěze „krajských kol“ v rámci České republiky.

Přivítání a začátek presentace proběhlo v budově obecního úřadu, kde za účasti zástupců místních spolků a organizací byla promítnuta i premiéra nového dokumentárního filmu o Studenci a Zálesní Lhotě. Pro Vás, čtenáře, uvádím odkaz: http://jilemnicko.videodokumenty.cz/page.php?id=8

Během čtyřhodinové prezentace jsem čerpal ze zkušeností z roku 2010, kdy jsme stejně dlouhou dobu měli připravenou i pro evropskou komisi soutěže Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla), tak i z letošní „krajské“ komise, kde byly znovu osloveny místní spolky a organizace.

Program jsem několikrát kontroloval a procházel tak, aby se vše podařilo hlavně z časových důvodů zvládnout, aby každá prezentace mohla být předvedena. To se vše nakonec podařilo, loučení s komisí bylo opravdu srdečné a můj pocit byl takový, že jsme vše zvládli podle našich představ, ke kterým nám dopomohlo příjemné slunečné počasí.

I když jsem děkoval v předchozím článku, děkuji i na tomto místě. Nebudu se raději pouštět do konkrétních jmen, jelikož bych určitě na někoho zapomněl. Jedná se o stejné lidi, stejné spolky a organizace, na jejichž pomoc se mohu spolehnout. Děkuji.

Opět Vám přináším fotografie, které tuto návštěvu umocňují a dokládají, že se této komisi u nás opravdu líbilo.

Jiří Ulvr, starosta

Soutěž Vesnice roku 2012 – celostátní vyhlášení

O víkendu 14.–16. září 2012 se v Luhačovicích uskutečnil XX. ročník dětského folklórního festivalu „Písní a tancem“. Součástí tohoto programu v posledních letech bývá i celostátní vyhlášení soutěže „Vesnice roku“, a tak jsem na toto vyhlášení odjížděl v očekávání (jako každý jiný starosta), jak vše dopadne.

Úvod festivalu obstaral páteční fotbalový zápas reprezentace starostů České republiky, kde poměřil síly výběr Čech proti výběru Moravy. Slavnostní výkop provedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Výsledek se mi moc psát ani nechce, jelikož je spíše hokejový, ale než ho uvedu, musím uvést důvody. Mužstvo Čech vedlo 2:0, ale pak se projevila únava, jelikož z naší strany nebyl nikdo na střídání a Morava navíc hokejovým způsobem střídala dalších pět hráčů. Tak tedy: 8:3 pro Moravu.

Ve večerních hodinách se začalo s nacvičováním slavnostního nástupu a vyhlášení. Každý ze starostů dostal přiděleny dvě děti, které ho měly doprovázet a být součástí programu. V některých případech to bylo spíše naopak, ale „ty moje“ vše zvládaly, jak měly.

Závěr celého sobotního programu patřil tomuto vyhodnocení, kde se určily stupně vítězů.

A jak tedy vše dopadlo? První místo obsadila obec Řepice (Jihočeský kraj), druhé obec Tvarožná Lhota (Jihomoravský kraj), třetí místo obec Křižánky (kraj Vysočina).

Další místa hodnocena nejsou a vlastně to není tolik podstatné. Po celé tři dny se mluví o třinácti vítězných obcích, první tři místa se udělují ohledně následných nominací. Důkazem složitosti je i to, že někteří členové komise tuto soutěž hodnotili již dvanáctým rokem a tento ročník byl podle jejich slov nejnáročnější. Z jejich slov bylo zřejmé, že se rozhodovali mezi šesticí obcí, a právě v té šestici byla i naše obec. Další pozitivní zprávou od komisařů je i to, že pokud bychom získali „zelenou stuhu“, pak bychom vyhráli i v rámci České republiky. Kdyby byla soutěž o nejkrásnější školu, podmínky, zázemí, návaznost… tak i v tomto by naše obec byla nejlepší. Tyto řádky jistě potěší každého z nás.

Celý program tohoto slavnostního vyhlášení mohl být viděn i na obrazovkách České televize. V uvedeném čase však přišel další, Luhačovicím nedaleký metylalkoholový případ, a tak kamery odjely natáčet pro televizi daleko zajímavější záběry.

Ke zviditelnění naší obce, ale i ostatních vítězů, jistě přispěla i vernisáž v hale „Vincentka“ na lázeňském náměstí v době od 9. do 23. září.

Jiří Ulvr, starosta

V Praze dne 21. 8. 2012

Vážený pane starosto,

velmi rád bych Vám a Vaší obci touto cestou poblahopřál k úspěchu v rámci krajského hodnocení soutěže Vesnice roku 2012 – k získání ocenění Zlatá stuha a k udělení titulu Vesnice Libereckého kraje roku 2012.

Ministerstvo zemědělství je jedním z vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku a také jedním z resortů, který má na starosti problematiku rozvoje venkova. Velice si vážíme obcí, které aktivně rozvíjejí svůj potenciál, budují místní komunitu a zapojují tak své občany do společenského života, a v neposlední řadě přispívají k udržení místních tradic.

Jsem rád, že se Vaše obec zapojila do soutěže Vesnice roku a dovoluji si jí popřát mnoho štěstí a úspěchů v celostátním kole soutěže.

S pozdravem

Ing. Petr Bendl, ministr zemědělství

Původní dopis od ministra zemědělství (PDF)

Napsali o nás

Tiskových zpráv vyšlo o naší obci více, uvádíme alespoň jednu:

Vesnicí roku LK 2012 je obec Studenec

17. srpna 2012

Hejtman LK Stanislav Eichler, náměstek hejtmana LK pro evropské projekty a venkov Vít Příkaský a radní LK Pavel Petráček (všichni ČSSD) společně s Jiřím Vačkářem, vrchním ředitelem sekce pro regionální politiku Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a se zástupci Výboru hospodářského a regionálního rozvoje předali včera v sokolovně ve Studenci na Semilsku ceny vítězům krajského kola soutěže Vesnice roku 2012 v Libereckém kraji. Absolutním vítězem se stal podkrkonošský Studenec. Mezi dalšími hosty byl například poslanec Parlamentu ČR Pavel Ploc (ČSSD) a starostové zúčastněných obcí.

„O konečné podobě výsledků soutěže Vesnice roku 2012 Libereckého kraje rozhodla hodnotitelská komise, která ocenila zejména aktivní přístup k mládeži a fungování místních sportovních klubů a oddílů,“ prozradil Vít Příkaský s tím, že v Libereckém kraji se do letošního ročníku soutěže přihlásilo 15 obcí, což bylo o čtyři méně než v loňském ročníku a vůbec nejméně za posledních sedm ročníků.

Desetičlenná krajská komise hodnotitelů navštívila mezi prvním a osmnáctým červnem všechny přihlášené vesnice a následně došla k závěru, že nejvíce ji oslovil Studenec se svými 1850 obyvateli, druhá největší z přihlášených vesnic. Studenec za vítězství v krajském kole obdržel vedle zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění ve výši milion korun. Na přelomu srpna a září navštíví Studenec celostátní komise soutěže a ze třinácti finalistů pak v první polovině září vybere letošního vítěze soutěže. Ten získá za své vítězství prémii 2 miliony korun.

„Jsem rád, že vítězem je Studenec, který je v posledních letech pravidelným účastníkem soutěží podporujících rozvoj obcí, jako je právě Vesnice roku Libereckého kraje. V minulých ročnících se Studenec umísťoval na předních místech a získal několik stuh za různá odvětví. V roce 2009 získal zelenou stuhu v krajském kole a tu samou stuhu obhájil ještě v kole celorepublikovém. Získání právě tohoto celorepublikového ocenění bylo doprovozeno nominací do mezinárodní soutěže Entente Florale Europe 2010, kde Studenec jako první obec našeho kraje uspěl, a na vyhlášení, které se konalo v Itálii, si převzal stříbrnou plaketu za druhé místo. Nyní vítáme Studenec také v síni slávy krajského kola Vesnice roku a já věřím, že to pro starostu Jiřího Ulvra a celé zastupitelstvo obce bude výzvou k dalším aktivitám a další příkladné reprezentaci našeho kraje,“ řekl hejtman, který zlatou stuhou dekoroval starostu Studence Jiřího Ulvra.

V soutěži Vesnice roku se každoročně udílí i další ocenění, spojená s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova ve výši 600 tisíc korun. Modrou stuhu za společenský život získala Mříčná na Semilsku, ležící ani ne deset kilometrů od vítězného Studence, bílou stuhu za činnost mládeže získala Nová Ves nad Nisou na Jablonecku, oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje do obce Všelibice na Liberecku a zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se budou moci pochlubit v Karlovicích na Turnovsku.

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec Všelibice, starosta Jaroslav Čermák

Cena byla udělena za obchodní i neobchodní spolupráci místních zemědělských subjektů a aktivní pomoc při údržbě krajiny a obce i za snahu o zachování biologické rozmanitosti krajiny.

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec Karlovice, starostka Vlasta Špačková

Cena byla udělena za respektování významného krajinného prvku při výsadbě nových alejí. Za péči a údržbu množství veřejných prostranství.

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec Nová Ves nad Nisou, starosta Milan Fiala

Cena byla udělena za příkladnou spolkovou činnost (např. spolky Novovesan, Novoveský okrašlovací spolek). Za přirozené zapojování dětí do všech aktivit obce díky kreativnímu přístupu dospělých.

Modrá stuha – za společenský život

Obec Mříčná, starostka Jana Holcová

Cena byla udělena za aktivní zapojení spolků a všech občanů do dění v obci. Za pořádání kulturních a společenských akcí (např. Dřevosochání, Ledosochání, loutkové divadlo a taneční zábavy)

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec Studenec, starosta Jiří Ulvr

Cena byla udělena za výbornou prezentaci komplexního rozvoje obce ve všech oblastech, které vytvářejí moderní obec a zahrnují například spolkový život v obci a zapojení místních obyvatel, strategický koncepční rozvoj, péči o životní prostředí a školství, za spolupráci s místními podnikatelskými a zemědělskými subjekty. Za aktivní přístup k mládeži a dětem a fungování řady sportovních oddílů a klubů.

Cenu předali Stanislav Eichler (hejtman Libereckého kraje) a Jiří Vačkář (vrchní ředitel sekce pro regionální politiku, MMR).

Květa Šírová, oddělení tiskové a vnějších vztahů Libereckého kraje

Soutěž Vesnice roku 2012 – vyhlášení ve vítězné obci

V pátek 5. října 2012 proběhlo slavnostní vyhlášení ve vítězné obci Řepice, která se nachází v Jihočeském kraji, poblíž Strakonic. Vše se odehrávalo ve zrekonstruované stodole, která slouží v letních měsících pro kulturní akce a která je jednou z největších staveb svého druhu v České republice.

Opět se jednalo o velkou událost, kterou navštívili zástupci všech zainteresovaných ministerstev a vyhlašovatelů soutěže. Sešlo se zde i mnoho dalších hostů, včetně místních obyvatel, kteří si rádi na tento den vzali dovolenou a chtěli si ho patřičně užít. V době našeho odjezdu bylo vidět, že zábava tu bude pokračovat do sobotních ranních, možná i nedělních pozdních večerních hodin.

Jiří Ulvr, starosta

Otevření nového víceúčelového (multifunkčního) hřiště

Dne 31. srpna 2012 jsme se všichni dočkali. Před dvěma lety jsme ve stejný datum a stejný čas otevírali naši novou mateřskou školu a v té době by asi nikdo nemohl říci, že za dva roky tu budeme opět, při otevření nového víceúčelového hřiště. V letošním roce jsme dokázali zpřístupnit veřejnosti další velkou stavbu, která, podle ohlasu Vás občanů, je hodnocena velice kladně.

Opět se jednalo o velkou událost, které byli přítomni: hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, náměstek hejtmana Libereckého kraje za resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Radek Cikl, poslanec a starosta města Semily Jan Farský, starosta partnerské obce Zuberec Vladimír Šiška, starosta města Hrádek nad Nisou Martin Půta, ale i řada dalších hostů.

Tuto stavbu jsme dokázali otevřít s časovým předstihem tří měsíců (termín dokončení díla dle smlouvy a zadávacích podmínek byl 31. 10. 2012), a to díky tomu, že výběrové řízení vyhrála firma, která se na českém trhu zabývá pouze výstavbou sportovních ploch.

Rozměry hřiště jsou 48 × 28 metrů a je připraveno na pět sportů: kopaná, volejbal, nohejbal, tenis a dvě hřiště na basketbal. Zázemí tvoří hlediště pro 50 diváků, sklad na nářadí, oplocení a umělé osvětlení, které je navíc přizpůsobeno i na zimní běžecké lyžování.

Celková cena díla je 4 240 000 Kč včetně DPH a Obec Studenec ke snížení nákladů využila prostředky ze získané dotace z loňské soutěže Vesnice roku 2011, kde díky „Oranžové stuze“ získala dotaci ve výši 600 000 Kč.

Slavnostní atmosféru umocnil program pana Václava Kloudy, který svým vystoupením připravil zážitek nejen těm nejmenším, ale i věkově starším občanům.

Jak jsem již naznačil na začátku, slavnostního otevření se také zúčastnila čtyřčlenná návštěva z naší partnerské obce Zuberec ze Slovenska, která tady kromě pracovních záležitostí mohla po dva dny poznávat krásy blízkého, ale i vzdálenějšího okolí, a odvézt si tak nové vzpomínky do slovenských Roháčů.

Ještě jednou děkuji za Vaše kladné ohlasy a přináším pár fotografií. Záběry z tohoto slavnostního vyhlášení si lze prohlédnout na této adrese: http://www.tvrtm.cz/televize.php?page=ivysilani&video=4698

Jiří Ulvr, starosta

Tiskových zpráv o slavnostním otevření nového víceúčelového hřiště vyšlo více, uvádíme alespoň jednu:

Ve Studenci otevřeli nové víceúčelové hřiště

1. září 2012

Ve vítězné obci krajského kola Vesnice roku Libereckého kraje 2012 včera slavnostně otevřeli nové multifunkční hřiště. Přestřižení pásky se zúčastnil také hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler, náměstek hejtmana LK Radek Cikl (ČSSD) a další hosté.

„Rád vidím, že i přes dosažené úspěchy obce Studenec, jako je reprezentace České republiky v mezinárodní soutěži Kvetoucí evropská města, kde Studenec obsadil stříbrnou příčku, nebo po výhře v letošním ročníku Vesnice roku Libereckého kraje, neusnul Studenec na vavřínech a stále se snaží zdokonalovat,“ řekl hejtman.

Nové multifunkční hřiště je připraveno na pět sportů: kopaná, volejbal, nohejbal, tenis a dvě hřiště na basketbal. Jeho rozměry jsou 48 × 28 m. Zázemí tvoří hlediště pro 50 diváků, sklad na nářadí, oplocení a umělé osvětlení, které bude v zimním období osvětlovat také přilehlý běžecký areál.

„Celková cena díla je 4 240 000 Kč včetně DPH. Ke snížení nákladů jsme využili prostředky ze získané dotace z loňského ročníku celostátního kola soutěže Vesnice roku 2011, kde díky „Oranžové stuze“ získala obec dotaci ve výši 600 000 korun,“ řekl při otevírání hřiště starosta obce Studenec Jiří Ulvr.

Podle slov starosty obce Studenec proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby na jaře letošního roku. Z podaných nabídek byla vybrána firma Linhart spol. s r. o. Doba realizace stavby byla dle zadávacích podmínek určena v termínu 1. 5.–31. 10. 2012. S vybranou firmou byli ve Studenci spokojeni, jedná se o zhotovitele, který se zabývá pouze výstavbou hřišť, a podle toho byly práce také prováděny a dokončeny ještě před navrženým termínem ukončení.

Květa Šírová, oddělení tiskové a vnějších vztahů Libereckého kraje

Další informace

V této době probíhá podání nabídek na akci „Amfiteátr v přírodním a kulturním areálu při ZŠ a MŠ Studenec“. Jak již jsem uváděl posledně, stavba dle dotačních podmínek musí začít na jaře roku příštího a papírově vše dokončeno do konce června 2013.

Jiří Ulvr, starosta

Volby prezidenta republiky

Hledáme zájemce jako členy volební komise pro volby prezidenta republiky. Jedná se o termín 11. a 12. ledna 2013, případně i pro druhé kolo volby ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Podmínkou je věk nad 18 let. Termín pro přihlášení zájemců je do 30. listopadu 2012. Bližší informace podá pí Šírová na OÚ ve Studenci.

Rozšíření veřejného osvětlení v Zálesní Lhotě

Tyto řádky se mi dobře nepíší, ale i přesto je musím uvést. Všichni jsme věřili tomu, že se občané spodní části Zálesní Lhoty letos dočkají rozšíření sítě nového veřejného osvětlení. Bohužel musím konstatovat, že se nám to letos nepodaří. Nejde o finanční prostředky (ty již byly schváleny zastupitelstvem obce pro letošní rok v březnu), ale důvodem je to, že sedmnáct účastníků řízení nám souhlasné stanovisko dalo, ale bohužel jeden ne. Jedná se o stále stejnou osobu, která když může, bude vše blokovat a rozporovat.

Pro tuto dobu je spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení zastaveno. Tento projekt musíme přepracovat, aby se nedotkl pozemků tohoto občana. Kvůli tomu bude i finančně náročnější, ale věřím, že se nakonec uskuteční. Mohu Vám slíbit, že s těmito finančními prostředky bude zastupitelstvo obce počítat i na rok 2013 a že tato stavba se zrealizuje v příštím roce co nejdříve. Mrzí mě to, stejně jako Vás všechny, ale přesto věřím, že mi rozumíte. Děkuji.

Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky

V měsíci září proběhlo další posunutí této akce, ale i celkové rekonstrukce až po Dolní Brannou, kupředu. Nejprve Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 6. 9. 2012 schválilo svoji finanční spoluúčast ve výši 25 %, to samé dne 25. 9. 2012 schválilo i Zastupitelstvo Libereckého kraje.

Tímto Zastupitelstvo kraje schválilo přistoupení Libereckého kraje k realizaci akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ v souladu s usnesením Vlády ČR číslo 547 ze dne 19. 7. 2012 a také schválilo předpokládaný závazek Libereckého kraje do výše 28,7 mil. Kč v letech 2013 a 2014, s jeho rozdělením 14 mil. Kč na rok 2013 a 14,7 mil. Kč na rok 2014.

Schválením dojde k zaregistrování celého projektu a k otevření možnosti čerpání finančních prostředků. Dalším krokem je teď vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby, které provede Královéhradecký kraj.

Toto jsou kroky, které proběhly od mých posledních informací v předešlém čísle našeho Zpravodaje.

Dovolte mi však na závěr konstatovat jednu nepříjemnou věc, která mě moc mrzí. Jsou mezi námi občané, kteří tady nemají trvalé bydliště, ale kteří tady mezi námi žijí a kteří se snaží angažovat ve věcech, ke kterým nemají žádné kompetence, a naopak potom moji práci brzdí. Kromě jiných věcí se jedná i o tuto záležitost, dělám v tom maximum, a víc v tom z pozice naší obce udělat nemohu. To, že to snad dělám i dobře, svědčí to, že jsem byl předběžně navržen do pracovní skupiny této akce, která má tuto stavbu zastřešovat. Prosím tedy tyto osoby, ať přijdou nejprve se svými připomínkami a dotazy za mnou a teprve poté jezdí po jiných úřadech. Věřte, že jejich populistická gesta a zprávy, které však již jsou známy delší dobu, nepomohou nikomu z nás, spíše naopak. Děkuji.

Celou dosavadní historii se Vám pokusím uvést ve zprávě, kterou otiskuji níže:

Důvodová zpráva

Vláda ČR svým usnesením č. 641 ze dne 28. 5. 2008 zařadila projekt „Rekonstrukce silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ (dále jen „projekt“) mezi priority Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále souhlasila s použitím prostředků státu na realizaci tohoto projektu, a to do výše 75 % celkových investičních nákladů. Zbytek nákladů zainvestují smluvní strany podle poměru dohodnutého touto smlouvou. Toto rozhodnutí nabude účinnosti na základě oficiálního potvrzení představitelů společnosti ŠKODA AUTO a. s. o závazném rozhodnutí zmodernizovat a rozšířit závod ve Vrchlabí.

Koncem loňského roku dle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí, společnost ŠKODA AUTO a. s. závazně oficiálně potvrdila modernizaci a rozšíření závodu ve Vrchlabí. Na základě této skutečnosti byla přichystána novelizace výše uvedeného usnesení Vlády ČR, včetně konkrétního vymezení finančních prostředků investičních nákladů na rozšíření průmyslové zóny ve Vrchlabí. Realizátorem zodpovědným za průběh celého díla je vždy žadatel, který podal žádost a kterému byla dotace přidělena. Žadatelem v případě díla je Královéhradecký kraj, a tím je i administrátorem celého projektu. Vzhledem k tomu, že pro finální registraci je mimo jiné zapotřebí dohoda o spolupráci, jelikož některé investiční akce zahrnuté do projektu rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí jsou na území Libereckého kraje, byla v březnu letošního roku předložena orgánům kraje ke schválení smlouva o spolupráci.

Na základě výše uvedeného byla uzavřena v dubnu letošního roku smlouva o spolupráci při realizaci akce „Modernizace silnice Horka u Staré Paky – Dolní Branná“ pod OLP/535/2012. Předmětnou smlouvu schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje dne 20. 3. 2012 pod usnesením číslo 93/12/ZK.

Na území Libereckého kraje jsou v rámci výše uvedeného projektu zahrnuty následující silnice: silnice II/293 v délce 4,86 km, a to v části od křižovatky se silnicí I/16 až po křižovatku se silnicí II/295, a silnice II/295 v části od křižovatky s II/293 až po hranici krajů. Celková délka řešených úseků na území Libereckého kraje je 7,88 km

Na území Královéhradeckého kraje jsou v rámci výše uvedeného projektu zahrnuty následující silnice: silnice II/295 v úseku dlouhém 2,09 km, a to v části od hranice krajů do Dolní Branné po křižovatku silnic II/295 a III/2953, a silnice III/2953 v úseku Dolní Branné dlouhém 1,52 km. Celková délka řešených úseků na území Královéhradeckého kraje je 3,61 km. Dále jsou na území Královéhradeckého kraje zahrnuty akce: příprava rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí včetně komunikačního napojení, stavba silnice I/14 ve Vrchlabí v úseku Nerudova ulice – Nádražní ulice, požární stanice Vrchlabí a rekonstrukce cest a chodníků ve Vrchlabí.

Dne 28. 8. 2012 se uskutečnilo jednání zástupců Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Města Vrchlabí, Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvestu, Ředitelství silnic a dálnic a Škoda auto v Hradci Králové. Na jednání bylo konstatováno, že Vláda ČR v červenci letošního roku svým usnesení číslo 547 ze dne 19. 7. 2012 schválila 484,858 mil. Kč na realizaci průmyslové zóny Vrchlabí, plus částku 66,142 mil Kč na další neurčené projekty zóny Vrchlabí, konkrétně tedy uvolnila finanční prostředky na tuto akci. Dále bylo sděleno, že akce je nutné realizovat nejpozději do 31. 12. 2014, což je nejzazší termín pro využití prostředků ze státního rozpočtu.

V současné době je možné projekt registrovat administrátorem projektu, avšak k registraci je nutné doložit usnesení zastupitelstev obou krajů o doložení vlastního podílu ve výši 25 %. Hejtman Královéhradeckého kraje požádal Liberecký kraj o projednání závazku kraje do konce září letošního roku. Pro Liberecký kraj se jedná o schválení závazku do výše 28,7 mil. Kč na léta 2013 a 2014 s jeho rozdělením cca na polovinu v jednotlivých letech.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo přistoupení kraje do projektu včetně závazku kraje dne 6. 9. 2012. Zastupitelstvo Libereckého kraje stejnou věc schválilo 25. 9. 2012.

„Pohoštění obecní polévkou“

Na tomto místě oslovujeme místní, ale i vzdálenější, kdo by měl zájem předvést své umění, ukázky či prodej určitého zboží v sobotu 8. prosince 2012 na této akci. Zájemci ať se přihlásí na OÚ ve Studenci do pátku 30. listopadu 2012. Zajistíme bezplatný pronájem místa i zapůjčeného stánku.

Z jednání zastupitelstva obce

Třetí zasedání Zastupitelstva obce Studenec v roce 2012 se uskutečnilo 17. září, zúčastnilo se ho 12 zastupitelů a 8 občanů.

Zastupitelé projednali a schválili následující záležitosti:

 • prodeje čtyř pozemků a koupi pozemku v Zálesní Lhotě, na kterém se nacházejí sběrné nádoby na odpad,
 • smlouvy týkající stavby čistírny odpadních vod pro budovu mateřské školy v Zálesní Lhotě,
 • rozpočtové změny za rok 2012,
 • zvýšení kapacity základní školy ve Studenci na 290 žáků a kapacity školní družiny na 75 žáků.

Dále vzali na vědomí informace o výnosu z loterií.

Zastupitelé také projednali žádost o přehodnocení cen obecních pozemků a schválili původní ceny (stanovené usnesením zastupitelstva obce z 18. 6. 2012) jako konečné. Pokud nebudou žadatelé do 30 dní od doručení tohoto usnesení reagovat na odkoupení pozemků, byla rada obce pověřena zahájit řízení o odstranění staveb na obecních pozemcích.

V diskusi pan starosta podal zprávu o průběhu soutěže Vesnice roku: 16. srpna bylo v sokolovně ve Studenci vyhlášeno krajské kolo a vítězství naší obce, 4. září navštívila Studenec celostátní komise a o víkendu 14.–16. září proběhlo celostátní vyhlášení v Luhačovicích. Pan starosta poděkoval za pomoc v této soutěži Zuzce Weissové a Petru Junkovi a podotkl, že Studenec podle zákulisních informací postoupil mezi šest nejlepších obcí, opět byla nejlépe hodnocena škola a její okolí včetně naučné stezky a také údržba a rozvoj zeleně.

Poté oznámil následující zprávy:

 • Dne 31. srpna bylo slavnostně otevřeno nové víceúčelové hřiště.
 • Bude zahájeno čerpání dotace ve výši 600 000 Kč, kterou jsme obdrželi v loňském roce Vesnice roku jako vítězové Oranžové stuhy v Libereckém kraji. Dotace bude použita na dofinancování nového víceúčelového hřiště.
 • Obec získala dotaci ve výši 365 600 Kč na výstavbu amfiteátru u studenecké školy, na podzim proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.
 • Během září proběhla na obecním úřadě kontrola z finančního úřadu na čerpání dotace na výstavbu školky ve Studenci.
 • Minulý týden proběhl na obecním úřadu audit z Krajského úřadu Libereckého kraje o dílčím přezkoumání hospodaření obce, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
 • Bude se jednat se zástupci banky ohledně snížení úrokové sazby u termínovaného vkladu, který má obec založen.
 • Současný stav rekonstrukce silnice Studenec–Horka je takový, že během září musí schválit spolufinancování akce zastupitelstva krajů, poté může dojít k zaregistrování, vypsání výběrového řízení a čerpání peněz.