Základní škola a Mateřská škola Studenec

Vydání: Číslo 4/2013

Ohlédnutí za školním rokem 2012/2013

Čtvrté číslo vychází vždy na přelomu prázdnin a nového školního roku a pravidelně přináší ohlédnutí za právě uplynulým školním rokem, který letos končí vlastně až 1. září 2013.

Loňský školní rok byl zahájen slavnostním otevřením multifunkčního hřiště a tento školní rok byl vlastně i jeho prvním rokem provozu a testem jeho využitelnosti. Vzhledem k stále přibývajícímu počtu žáků bylo hřiště využíváno především pro školní tělesnou výchovu, ale často zde absolvovaly bezplatně své tréninkové jednotky i místní sportovní spolky a za úhradu fotbalové kluby z okolí.

Vlastní školní rok byl zahájen slavnostním přivítáním prvňáčků a dalších nových žáků školy, což bylo umožněno i schválením vyšší kapacity školy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 1. 9. 2012.

V průběhu celého školního roku 2012/2013 probíhala třetí a čtvrtá etapa projektu EU peníze do škol. Tento projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti, prohloubení jazykových znalostí formou dělených hodin, tvorbu výukových a vzdělávacích materiálů, další zvyšování odbornosti pedagogů a na další materiálně technické vybavení školy (interaktivní tabule, počítačové sestavy, vizualizéry, učebnice, multimédia).

V rámci svého hlavního poslání jako vzdělávací instituce dosahovala škola dle jednotlivých výstupů dobrých výsledků. Celoplošné testování je pochopitelně závislé na testovaném vzorku a od toho se odvíjejí jednotlivé výsledky. Povinné testování absolvovali žáci 5. a 9. ročníku a dosažené výsledky korespondovaly se studijními výsledky jednotlivých žáků. Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci 5. ročníku v angličtině (úspěšnost 88,2 %) a v českém jazyce (80 %), slabší procentuální výsledky přinesla matematika (56 %), ale v rámci České republiky to byla úspěšnost nad republikovým průměrem (úspěšnost nad 80 % mělo pouze 1 % žáků). Žáci 9. ročníku byli nejúspěšnější v českém jazyce (70 %), průměrnou úspěšnost dosáhli v angličtině (50,8 %) a nejslabší výsledky přinesla opět matematika (45,5 %). Žáci 6. ročníku se zúčastnili testování společnosti Scio a výsledky v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech byly v rámci České republiky výrazně nad republikovým průměrem a Magda Hrnčířová, Valérie Jiroutová a Aleš Mühlbach dosáhli úspěšnosti nad 90 %.

Druhým důležitým ukazatelem kvality vzdělávání je přijímací řízení do středních škol, které je však stále ještě ovlivněno vyšší nabídkou před vlastní poptávkou (vyšší počet míst na středních školách než vycházejících žáků). Proto větší výpovědní hodnotu mají výsledky našich absolventů v prvních ročnících středních škol a s těmi letošními (tedy loňskými deváťáky) může studenecká škola vyslovit plnou spokojenost. Z těch letošních deváťáků si 15 žáků vybralo střední školy a obory s maturitou a 12 žáků učební obory.

Každou školu reprezentují i výsledky školy ve vědomostních, dovednostních a sportovních soutěžích. Letošní školní rok přinesl studenecké škole mimořádný úspěch v podobě dvou medailí z Mistrovství světa škol v orientačním běhu v Portugalsku (titul mistryně světa pro Dominiku Kalenskou mezi jednotlivci a stříbro pro družstvo ve složení Natálie Jezdinská, Dominika Kalenská, Markéta Urbanová). Je to rozhodně největší úspěch studenecké školy v její historii a bude záležet na těch, kteří převezmou současné žezlo školy, zda se k tomuto úspěchu alespoň přiblíží. Ve vědomostních soutěžích dosáhla mimořádných úspěchů Markéta Urbanová, která vyhrála krajská kola v olympiádě v českém jazyce, v logické olympiádě a reprezentovala Liberecký kraj v celostátních kolech těchto soutěží.

V rámci Dne učitelů byli také tradičně oceněni nejlepší učitelé v rámci Jilemnice, obce s rozšířenou působností. Ze studeneckých pedagogů převzala toto ocenění PaedDr. Dana Synková a v jeho zdůvodnění bylo mimo jiné uvedeno: Dana Synková absolvovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové a od roku 1986 působí v Základní škole Studenec, nejprve jako učitelka fyziky a chemie a od 1. září 1994 jako zástupkyně ředitele a v současné době i výchovná poradkyně.

Výrazně se podílela na všech změnách, kterými studenecká škola prošla (rekonstrukce a modernizace, přístavba mateřské školy, vybudování přírodního amfiteátru a naučné stezky), i na modernizaci vybavení školy. Jako výchovná poradkyně aktivně připravuje žáky k volbě povolání a metodicky vede práci s integrovanými žáky. Jako pedagog má mezi žáky přirozenou autoritu a dosahuje ve svých předmětech kvalitních výstupů. Ocenění předávali starosta obce Jiří Ulvr, starosta Jilemnice Vladimír Richter a místostarostka Jilemnice Jana Čechová. V následném rozhovoru Dana Synková uvedla: Ocenění mě velice překvapilo, byla jsem tedy dojatá a jsem velice vděčná za to, že si kolegové všimli mé práce a ocenili ji a velice si toho považuji.

K tradici školy patří i snaha pozvat každým rokem významnou osobnost k besedě se žáky, těmi letošními byla Gabriela Soukalová a Zdeněk Vítek, naši reprezentanti v biatlonu.

Závěr školního roku tradičně patřil loučení s deváťáky, prvňáci jim na cestu do života zahráli pěkné divadlo a zazpívali, od starosty dostali hrníček na nějaký lahodný nápoj a od ředitele školy otvírák, aby mohli ten lahodný nápoj otevřít. Možná se někteří pedagogové na tento okamžik i těšili, neboť vyjít s touto třídou nebylo někdy jednoduché, ale nakonec si všichni odpustili a společně slzu v oku zamáčkli. Konec dobrý, všechno dobré.

Neméně důležitou vizitkou školy je i péče o její okolí a vlastní vybavení školy. I v této oblasti škola dosahuje vysokého krajského nadstandardu a je určitě potěšující, že školu obdivují nejen místní, ale „značně“ přespolní. Tím posledním vzácným hostem byl Karel Ulvr, bývalý žák studenecké školy, který žije již několik desetiletí v Austrálii (a australské školy nám mohou prý jen závidět).

Celoroční soutěže O nejaktivnějšího žáka, O nejlepšího sportovce

I v letošním roce získávali žáci naší školy v průběhu celého školního roku body do soutěží O nejaktivnějšího žáka a O nejlepšího sportovce. Body do „aktivity“ bylo možno získat například účastí na školním koncertě, v recitační soutěži, ve vědomostních olympiádách, sběrových soutěžích, ve výtvarných soutěžích, a to nejen v rámci školy, ale i při reprezentaci školy v okresních, krajských i celostátních kolech.

Nejvíce bodů získali a tím se mezi nejaktivnější žáky naší školy za školní rok 2012/2013 zařadili:

I. stupeňII. stupeň
pořadí a jménotřídabodůpořadí a jménotřídabodů
1. Chrástová Tereza5. A4621. Urbanová Markéta8.1492
2. Hamáčková Eliška5. A2252. Kalenská Dominika8.540
3. Vanclová Barbora5. A1993. Mühlbach Aleš6.479
4. Bachtíková Petra5. A1753. Maternová Sabina7.479
5. Pekárková Lucie2. B1655. Pokorná Anna7.399
6. Drbohlavová Eliška5. A1366. Hamáčková Markéta8.354
7. Kuřík František5. A1357. Pekárek Patrik6.343
8. Štefan Vít4. A1268. Svrčková Kristýna9.320
9. Urbancová Klaudie3. B1249. Jiroutová Valerie6.298
10. Chrástová Magdaléna2. B12110. Souček Dominik9.295
10. Štefanová Markéta2. B121

Body do „sportu“ vybojovávali žáci svojí účastí a úspěchy v různých sportovních odvětvích, jako třeba fotbal, florbal, vybíjená, orientační běh, běh na lyžích, atletika, plavání, přespolní běh, stolní tenis na školní, okresní, krajské, státní a v letošním roce dokonce i mezinárodní úrovni.

Nejvíce bodů získali a tím se mezi nejlepší sportovce naší školy za školní rok 2012/2013 zařadili:

I. stupeňII. stupeň
pořadí a jménotřídabodůpořadí a jménotřídabodů
1. Chrástová Tereza5. A3741. Kalenská Dominika8. A1012
2. Štefanová Markéta2. B3502. Jezdinská Natálie8. A790
3. Štefan Jan2. B3193. Urbanová Markéta8. A665
4. Urban Dominik5. A3014. Korotvička Václav8. A457
5. Hrubý Matyáš4. A2985. Zahradníková Denisa7. A443
6. Jandura Daniel3. A2966. Hamáčková Markéta8. A385
7. Kejmarová Jana5. A2887. Drbohlav Václav9. A351
7. Zahradníková Linda4. A2888. Trejbalová Renáta6. A347
9. Trejbal Lukáš3. B2839. Mašková Vendula9. A335
10. Štefan Vít4. A28110. Vavreková Ilona8. A302

Sběrové soutěže

Mnoho žáků naší školy se zapojilo do celoročních sběrových soutěží. Sběrači byli oceněni poukázkami na odběr zboží v papírnictví, knihkupectví a v obchodě hračky-sport, či poukázkami do školního bufetu, nebo věcnými cenami. Sbíral se starý papír, vysloužilé elektrospotřebiče, vybité baterie, pomerančová a citrónová kůra.

Naši nejlepší sběrači:
Starý papír
1. Efenberk Josef4. tř.1444 kg
2. Štefanová Markéta2. B1265 kg
3. Kalenský Adam5. tř.951 kg
ElektroodpadBaterie
1. Vaníček Ondřej2. B1. Kalenský Adam5. tř.
2. Kalenský Adam5. tř.2. Maternová Sabina8. tř.
3.–4. Štefan Vít4. tř.3. Vaníček Ondřej2. B
3.–4. Zahradníková Linda4. tř.
Pomerančová kůraCitrónová kůra
1. Kalenská Dominika8. tř.18500 g1. Kuříková Klára4. tř6350 g
2. Štefan Vít4. tř.9650 g2. Chrástová Magda2. B2000 g
3. Link Lukáš4. tř.7600 g3. Kalenský Adam5. tř.1950 g

Žáci naší školy sbírají též léčivé byliny, které jsou v plné výši žákům propláceny.

Zprávičky z MŠ Zálesní Lhota

Dračí slavnosti

Na výletě ve Starých Hradech děti dostaly úkol od jejich vládce, čaroděje Archibalda I., nakreslit pohádkové obyvatele jeho panství. Proto jsme v dalších dnech po výletě kreslili a kreslili. Největší popularitu mezi dětmi získali draci, dračí princezny, skřítci a obyvatelé vodního království.

Obrázky jsme odeslali čaroději Archibaldovi a po týdnu jsme s napětím otevírali dopis ze Starých Hradů.

Nejlepší kreslíři byli osobně pozváni na Dračí slavnosti, kde byli rytířem pasováni na ochránce hradu, a domů si odnesli malou odměnu.

Jaké to je ve školce v noci?

Tuhle otázku často od dětí slyšíme. Odhalit tohle tajemství mohou pouze ti, kteří od září půjdou do „velké“ školy.

Aby nás bylo víc a nebáli jsme se nic, sešli se všichni budoucí školáci ze Zálesní Lhoty i ze Studence ve studenecké školce. Odpoledne jsme si hráli a kamarády poznávali, na večeři vuřty opékali a pak pohádku poslouchali. Odvahu jsme vyzkoušeli po setmění při svitu svíček. A pak už všichni spali jako broučci až do rána bílého. Královsky jsme posnídali výborné bábovky a koláče od maminek. Moc děkujeme. Potom jsme se vrátili do svých školek a tříd.

Domů si budoucí školáci odnášeli sladkou odměnu a hrdost, že jsou velcí a samostatní.

 Loučení s Krtečkem

Celý školní rok jsme se ve školce bavili a učili s Krtečkem. Na rozloučenou si pro děti připravil velké putování s nejrůznějšími úkoly, při kterých si děti připomněly, co se během roku učily. Odměnou všem byl na závěr nalezený „poklad“.

Tak jsme se rozloučili nejen s Krtečkem a starým školním rokem, ale i s budoucími školáky.

Pasování na čtenáře

V pondělí 24. 6. 2013 se obě první třídy představily svým rodičům s programem „pasování na čtenáře“. Děti dostaly knížku Příběhy zvířátek, ze které si každý připravil jednu větu. Tuto větu pak všechny musely přečíst před publikem. Všichni čtenáři to zvládli na jedničku a byli odměněni nejen potleskem, ale i čtenářským průkazem a barevným šátkem, který jim bude připomínat, ve kterém roce se stali čtenáři. Teď už mohu jen doufat, že je čtení bude bavit a stanou se pravidelnými návštěvníky školní knihovny. V druhé části se děti rodičům představily s pásmem, které předvedou i odcházejícím deváťákům. Po velmi náročné kostýmové přípravě (na které se podíleli rodiče) před nás předstoupila různorodá povolání. V hudebně literárním provedení se představili zedník, kadeřnice, hasič, policista, cukrářka, prodavačka. švadlena, doktorka, veterinářka, fotograf, policista, pilot a spousta dalších řemesel. Děti byly naprosto úžasné a publikum naprosto spokojené.

Mgr. Dana Chrástová, vedoucí školní knihovny

Sportovní den pro MŠ a ZŠ

Žáci devátého ročníku pořádali 17. 6. sportovní den pro děti z mateřské školky Studenec a Zálesní Lhota. Za slunečného počasí děti plnily 12 sportovních úkolů – skákání v pytli, prolézání tunelem, skok obručemi, chůdy, cvrnkání kuliček, kop do brány, hod na panáka, střela do brány hokejkou, jízda na koloběžkách, dráha s míčkem na lžičce, přetahování a minigolf.

Děti plnily úkoly zodpovědně a s velkým nasazením.

Sportovní den pro žáky základní školy se konal 27. 6. Některé disciplíny byly změněny, a tak si žáci mohli vyzkoušet i střílení ze vzduchovky, hod na basketbalový koš, šplh po laně, či petanque. Po zdolání všech úkolů čekala na děti sladká odměna.

Dílna 2013

Během celého školního roku 2012–2013 výtvarně nadané děti na MŠ a ZŠ Studenec tvořily nové výrobky, zpracovávaly keramickou hlínu, pletly z pedigu, z drátků, šily, vyšívaly, skládaly, lepily, batikovaly a přitom se těšily na vyvrcholení umělecké činnosti – výstavu Dílna 2013, kterou pořádáme vždy na konci školního roku ve výtvarném ateliéru.

Po hudebním koncertu byli rodiče i příbuzní pozváni na slavnostní otevření 17. června s malým pohoštěním a doprovodným programem. Tentokrát si zájemci mohli i některé výrobky zakoupit. Bětka Bušáková nabízela nádherné pletené košíky, tácy i podnosy z pedigu. Novou techniku nám představila paní Lenka Hašková z Martinic. Víte, co jsou frivolitky? Uzlíčky, které se vážou člunkem nebo speciální jehlou.

Její nadšené ruce vytvořily nespočetné množství originálních šperků – náušnic, náhrdelníků, deček i prostírání. Naši žáci, ale i zájemci z řad dospělých, se mohli přihlásit do dvou výtvarných dílen. 19. června si mohli vyzkoušet mokré plstění pod vedeným paní Jaroslavy Kotykové. Seznámili se s ovčí vlnou, jejím zpracováním, barvením a odnášeli si plstěné masážní mýdlo a úžasné plstěné oděvní dekorace.

20. června přijala naše pozvání paní Kateřina Grofová – floristka. Přivezla s sebou nádherný materiál na aranžování. Pod jejím odborným vedením pod našima rukama vznikala originální díla, která leckde obdivujeme na trzích či za výlohou. Prostě tento týden jsme si opravdu tvoření užili, naučili se něco nového a zjistili jsme, že jsme šikovní, že naše výrobky potěšily mnoho lidí – třeba i Vás. Výtvarné kroužky na ZŠ vedou M. Jindrová, I. Exnerová, P. Bouchnerová. Originální výrobky z MŠ dodaly paní učitelka Felcmanová ze Zálesní Lhoty a paní učitelka Eva Hájková z MŠ Studenec.

Závěrečný hudební koncert

V pondělí 17. 6. 2013 se uskutečnil poslední koncert všech hudebních kroužků naší školy v tomto školním roce. Během dopoledne se dětem od 1. do 6. třídy představili spolužáci, kteří hrají na flétny, na kytary a na klavír. Koncertem provázela R. Macháčová. V pauzách mezi výměnou hudebníků se děti mohly seznámit s netradičními nástroji, které lze přibalit na cesty a nezaberou mnoho místa. Postupně se dozvěděly něco o Panově flétně, o nástroji bonga, kazoo a rumba koule. Pokud děti písničky znaly, přidaly se k účinkujícím a zpívaly také. Odpoledne se přišli podívat rodiče na své děti, jak za tento rok pokročily ve svém hudebním oboru. Přes velké teplo se třída velmi rychle zaplnila. Každé hudební vystoupení bylo odměněno potleskem, koncert se povedl a děti si vysloužily sladkou odměnu. Po závěrečné skladbě se většina rodičů přesunula do výtvarného ateliéru, kde se konala vernisáž prací dětí z výtvarných kroužků. Díky všem dětem za jejich ochotu se naučit hrát na hudební nástroj a rodičům za podporu v jejich snažení.

Mgr. Dana Chrástová

Školní výlet 1. A a 1. B 25. 6. 2013 v Jilemnici

Koncem června bývají většinou pěkné letní dny. Letos nás počasí překvapilo vydatnými dešti. Místo pěší vycházky do Peřimova na daňčí farmu jsme museli zvolit tzv. mokrou variantu. Naštěstí jsme v Jilemnici dobře pořídili – bazén, zámek, knihovna, třída a tělocvična v ZŠ Komenského, to vše byla správná volba. Prvňáčci byli spokojeni a výlet se nám i přes nepřízeň počasí vydařil.

Oživlé postavy v Babiččině údolí

Na školní výlet do Ratibořic se žáci druhých tříd pilně připravovali. Společně jsme četli knihu Babička (úprava pro děti) a také zhlédli stejnojmenný film. Takže když jsme ve čtvrtek 13. 6. do Babiččina údolí přijeli, nebylo jim úplně cizí.

Autobus nás dovezl na parkoviště k ratibořickému zámku a dál jsme šlapali po svých. Program nám začínal u mlýna, takže jsme měli trochu naspěch, ale vše jsme dobře stihli.

Nejprve nás přivítal pan mlynář s chasou. Ve mlýně jsme si s nimi zazpívali lidové písničky, které doprovodili na smyčcové a dechové nástroje (housle, klarinet, flétny…). A také nám předvedli dobové tance.

Od mlýna jsme se vydali po pěšině ke Starému bělidlu. Po cestě nemohlo chybět společné focení u sousoší Babičky a jejích vnoučat. U Starého bělidla už na nás čekala samotná babička s Barunkou, Vilémem, Janem a Adélkou. Děti nám daly ochutnat čerstvě upečený chléb a domácí křížaly. Po prohlídce babiččiny chaloupky jsme se u Splavu nasvačili. Druháčci byli trošku zklamaní, že nepotkali Viktorku, ale asi jsme byli moc hluční a bála se nás.

Následovala příjemná procházka parkem k ratibořickému zámku. Vedla přes altán, kde děti ochotně vyčistily zámeckou fontánku, ale také kolem jezírka, kde obdivovaly barevné rybky. Po cestě a u zámku si děti mohly koupit nejen zmrzlinu na občerstvení, ale i mnoho suvenýrů.

Jana Tauchmanová, třídní uč. 2. B

U Roubenky

V rámci výuky prvouky absolvovali žáci druhých tříd exkurzi k Roubence.

I přes hlášená vedra jsme ve čtvrtek 20. 6. vyrazili. Ranní procházka ke studánce byla příjemná, sluníčko ještě tolik nehřálo. Po cestě děti poznávaly listnaté a jehličnaté stromy, druhy obilí na poli a další přírodniny.

U Roubenky se většina z nás občerstvila chladivou vodou ze studánky a také buřtíkem, který jsme si opekli. Po svačině si každý našel své místečko v lese kolem studánky, kde byl příjemný stín. Někteří stavěli domečky pro lesní zvířata, jiní čistili koryto pro vodu, další uklízeli okolo ohniště. Také jsme si přečetli pověst, která se k Roubence vztahuje, a zapsali se do knihy návštěv.

Zpáteční cesta byla trochu náročnější, ale druháci předvedli, že už jsou opravdu velcí a statečně došli až ke škole.

Jana Tauchmanová, třídní uč. 2. B

Školní výlet 3. tříd

Na konci června jsme čekali na počasí a rozhodli se vyrazit na školní výlet na hory. Linkovým autobusem jsme dojeli na Zlaté návrší a vystoupili u Vrbatovy boudy. Byl krásný slunečný den a nám se naskytl úžasný pohled na Sněžku a panorama západních Krkonoš.

Vydali jsme se k prameni Labe. Cestou jsme minuli mohylu Hanče a Vrbaty, zastavili se na prohlídku bunkru (řopíku), viděli Labskou boudu, u pramene Labe jsme si zopakovali, kudy řeka protéká. Posvačili jsme a šli přes křižovatku U čtyř pánů, kolem Růženčiny zahrádky až na Dvoračky. Po krátkém odpočinku nás čekala nejkrásnější část túry Kotelní jámou. Pozorovali jsme bohatou nabídku horské chráněné květeny, poznávali stromy, keře, mechy.

S přibývajícími kilometry nám přišla vhod koupel v horské bystřině. Unavení, ale spokojení jsme došli na Horní Mísečky a autobusem jeli domů. Výlet se vydařil, už se těšíme na další.

Mgr. Z. Erbenová, Mgr. I. Exnerová a žáci 3. tříd

Výlet na hrad Kost

Dne 24. 6. 2013 se 5. a 6. třída pod dohledem paní učitelky Gregušové, Lánské a Faistaverové vydaly na školní výlet na hrad Kost. Vyrazili jsme v 8 hodin od sokolovny a za chvíli jsme byli na místě. Na programu byla Shakespearova komedie Zkrocení zlé ženy a prohlídka hradu Kost. Protože pršelo, divadlo bylo bohužel zrušeno a konala se jenom prohlídka. Pokračovali jsme do vesnice Vesec, kde jsme si prohlédli krásné staré chaloupky. Poté jsme vyrazili do Jičína, kde jsme měli rozchod. Výlet se až na špatné počasí vydařil, učitelům, kteří nás vzali na výlet, moc děkujeme.

Terka Chrástová a Bára Vanclová, žákyně 5. třídy

Krkonoše za humny i pro sedmáky

Ve středu ráno 12. 6. 2013 jsme se vydali na dvoudenní školní výlet s ubytováním na Mísečkách. Počasí nám přálo a díky tomu jsme zvolili celodenní výšlap. Trasa vedla přes Vrbatovu boudu, Labskou boudu, okolo Pančavského vodopádu, údolím Labe do Špindlerova Mlýna a po sjezdovkách zpět nahoru na Mísečky. Cestou někteří z nás náruživě fotili nejen krásné výhledy, ale i horské rostliny a také zmožené spolužáky. Paní učitelky nám ještě ten den zařídily koupání ve vířivce v hotelu Na Zátiší, kde jsme relaxovali a pak v odpočinku pokračovali při sledování televize. Příběhy „Věřte – nevěřte“ sváděly k sázkám, takže jsme si i zasoutěžili. Další den jsme vstali v sedm hodin, zabalili si, nasnídali se a znovu vyrazili do Špindlerova Mlýna, tentokrát z kopce dolů do Vojenské zotavovny, kde jsme si v bazénu užívali vodních atrakcí a opět fotili. Ještě jsme stihli utratit pár korun za zmrzlinu a pizzu a poté naskákali do autobusu směr Vrchlabí s přestupem na Studenec. Tímto děkujeme paní učitelce Macháčové a Brožové za to, že jsme si mohli výlet tak skvěle užít.

Školní výlet 2013 – 8. třída

19. 6. 2013 vyrazila 8. třída na svůj třídenní školní výlet k Máchovu jezeru. Vyjeli jsme v půl deváté z vlakového nádraží ze Staré Paky. Jako doprovod s námi jeli třídní učitelka Dana Chrástová a pan učitel Petr Baudyš. Když jsme dorazili na místo, v klidu jsme si rozdělili chatky a připravili se jít do vody. Po namáhavé cestě k chatkám (2 km) nám paní učitelka oznámila, že Mácháč je od chatek asi 1500 m.

Celé tři dny jsme se jenom koupali a dokázali jsme si usmlouvat, abychom nešli na Bezděz. Ve středu večer jsme si šli všichni zahrát minigolf. Po krátkém tréninku mě a Marky Hamáčkovou vyzval na souboj pan učitel Baudyš. Hráli jsme o kofolu. Po nádherné hře jsme s Marky vyhrály a pan učitel Baudyš nám musel koupit kofolu. Po tomto souboji jsme byli nuceni jít na večeři. Podávali brambory a sekanou. Po večeři jsme museli jít už do sprch a pak jsme měli čas do 23 hodin, což byla večerka. Večer nešlo vůbec usnout, protože bylo strašné vedro (prožili jsme si tropickou noc).

Druhý den ráno byli všichni vyhladovělí a těšili se na snídani. Po snídani jsme šli opět k vodě, kde jsme dělali pořád jen blbosti. Ze všeho nejvíce jsme hráli kohoutí zápasy nebo jsme si chodili půjčovat šlapadla. Tento den se stal osudným panu učiteli Baudyšovi, když nás vyzval na další souboj. Tentokrát jsme hráli fotbálek. Pan učitel zase prohrál a my jsme s Marky měly radost z další kofoly. V noci někteří z nás poprvé viděli zblízka lišku, která se nám procházela po tábořišti. Další den ráno jsme museli vyrazit na vlak a s několika přestupy se dopravit domů. Ale to nevadilo, protože tento výlet byl nejlepší, jaký jsme kdy zažili.

Štěpka Dubská, 8. třída

Školní výlet 9. třída

Letos se naši deváťáci rozhodli, že se na výlet dovezou sami – na kolech. Objednali jsme tropické počasí a ve středu 19. 6. vyrazili do Jinolic. Cestu jsme zvládli velmi rychle, hnala nás totiž představa osvěžující vody v rybníku. Hned, jakmile jsme se ubytovali v karavanech, vrhli jsme se do vody a vydrželi tam až do večera. Když pak teplota trochu klesla, šli jsme prozkoumat okolní rybníky – Němeček a Vražda. Večer nemohl chybět táborák a opékání buřtů. Druhý den ráno jsme se vypravili do Prachovských skal a prošli jeden prohlídkový okruh. V úzkých průlezkách jsme občas měli strach, abychom neuvízli. Odpoledne už jsme opět řádili ve vodě Oborského rybníku. Na malou pláž byl během rána navezen krásný bílý písek, a tak jsme se vrátili do dětských let a postavili dva krásné hrady. Večer opět opékání buřtů, neboť zásoby z domova byly veliké. Ranní déšť nám ovlažil vzduch před zpáteční cestou, a tak se nám domů jelo příjemně. Díky Vanclovým jsme se nemuseli dřít se svými batohy, ale i tak byl kopec na Klepandu docela dřina. Vrátili jsme se všichni zdraví a ani spálená záda nás nijak netrápila.

Výměnný pobyt v holandském Borgeru

V pondělí v 5 hodin ráno jsme se vydali na cestu do Holandska. Dvanáctihodinová jízda byla zdlouhavá, ale těšili jsme se na své holandské kamarády. Asi v polovině Německa nám přestalo pršet a vysvitlo sluníčko. Viděli jsme mnoho větrných mlýnů, pastvin a hlavně samou rovinu. Když jsme přijížděli, již nás vítaly holandské rodiny, které si nás „rozebraly“, odvezly domů a pohostily místními pochoutkami. Ty jsou úplně jiné než české – Holanďané neznají knedlíky, buřty, párky, salámy, klobásy…

Jana Jiroutová

V úterý ráno jsme se všichni setkali u školy. Celé dopoledne jsme byli v jejich velmi pěkné, ale zmatené škole. Dělali jsme různé aktivity, např. kreslení portrétu, zhlédnutí filmu z návštěvy Holanďanů u nás a zjišťování informací o Holandsku – o městě Borgeru a Groningenu. Když nastal čas oběda, šli jsme do jídelny, kde jsme si snědli své studené obědy.

Odpoledne jsme jeli autobusem do zmíněného města Groningen, které je vzdálené asi 30 km od Borgeru. Zde jsme nastoupili na malou loď a vydali se na hodinovou plavbu po kanálu. Po projížďce jsme měli asi 2 hodiny rozchod a možnost prohlídky centra a nakupování. Potom jsme nasedli do autobusu a vydali se zpět do Borgeru. Celý den byl velmi hezký.

Eliška Ulvrová

Ve středu nás čekal sportovní den. Střílení lukem, orientace v terénu s pomocí GPS a stavění vlastních lanových mostů mezi stromy. Vše bylo celkem splnitelné, ale i tak se pár jedinců na chvíli ztratilo. Jinak to byl vydařený den. Po skončení sportovních akcí jsme měli volnou zábavu se svými kamarády a holandskými rodinami. Někteří jeli do zábavního parku, jiní k vodě.

Tereza Prokopová

Ve čtvrtek ráno jsme si museli přivstat, protože jsme jeli na ostrov Schiermonnikoog a u školy jsme museli být už v půl osmé. Po asi dvouhodinové cestě autobusem jsme v přístavu nastoupili na trajekt. Když jsme dojeli na ostrov, půjčili jsme si kola a vydali se napříč ostrovem na pláž. Někteří otužilci se dokonce vykoupali, někteří si jen smočili nohy. Poté jsme se osušili a jeli do zdejšího  městečka nakupovat. Nakoupili jsme holandské speciality, stavěli se na pizzu a celý den si užívali. Večer jsme se trajektem vrátili, autobusem dojeli do Borgeru, a protože už bylo pozdě, jeli jsme rovnou domů a šli jsme spát.

Markéta Urbanová

V pátek jsme se probouzeli s pocitem, že to byla poslední strávená noc v Holandsku a bude následovat noc v autobuse.

Holanďané nás ráno odvedli k nim před školu, kde se od nás odpojili a museli jít do školy. My Češi jsme se vydali na prohlídku muzea. Prohlídka nás zaujala a moc se nám líbila. Po prohlídce jsme se odebrali zpět ke svým holandským kamarádům. Poté následoval volný program. Strávili jsme ho v lunaparku, bazénu nebo v rodinách.

V 18 hodin už jsme se scházeli se sbalenými věcmi před školou. Tam pro nás připravili příjemné zakončení dne, čímž bylo grilování.

V půl osmé už jsme se všichni odebírali k autobusu a začali se loučit. Ani při tomto odjezdu nechyběly slzy… Ve 20.00 už jsme museli všichni nastoupit do autobusu a pak už následovala dvanáctihodinová cesta domů.

Markéta Hamáčková

Sobotní ráno rodiče očekávali náš příjezd. Byl to trochu nezvyk doma s rodiči mluvit česky a nepřemýšlet o tom, co mám říci, aby mi rozuměli. Celý den byl unavený a smutný, opět být doma s pocitem, že ty fajn lidi už možná nikdy neuvidím…

Denisa Jirásková

Beseda s reprezentanty v biatlonu 2013

Biatlon je zimní sport, kombinující běh na lyžích a střelbu z malorážné pušky.

Disciplíny: vytrvalostní závod (závod jednotlivců) , sprint, stíhací závod, závod s hromadným startem, štafeta.

Materiálové vybavení: biatlonová puška – malorážka:

  • ráže hlavně je 5,6 mm (.22″) long rifle,
  • odpor spouště musí být minimálně 0,5 kg,
  • puška musí mít bez zásobníků a střeliva minimální hmotnost 3,5 kg.

Pozvání pana ředitele Petra Junka přijali a dne 11. 6. 2013 nás poctili svojí návštěvou…

Zdeněk Vítek (* 25. července 1977 ve Vrchlabí) je reprezentantem České republiky v biatlonu. Jeho největším úspěchem je bronzová medaile na mistrovství světa v Chanty-Mansijsku 2003. Je také mistrem Evropy v individuálním závodě z roku 2000 a v roce 2008 na ME v Novém Městě na Moravě vybojoval pro českou štafetu bronz. V roce 2004 se stal mistrem světa ve sprintu a stíhacím závodě na MS v letním biatlonu v Osrblie. Vyhrál jeden závod světového poháru v Hochfilzenu 2002.

Gabriela Soukalová (* 1. listopadu 1989 v Jablonci nad Nisou) je česká reprezentantka v biatlonu a juniorská mistryně světa ve štafetovém závodu.

Pochází ze sportovní rodiny. Její matka Gabriela Soukalová starší je bývalá reprezentantka v klasickém lyžování, majitelka stříbrné medaile ze Zimních olympijských her 1984 v Sarajevu.

V sezóně 2008–2009 vyhrála juniorské mistrovství světa v Kanadě jako členka českého štafetového týmu. V sezóně 2009–10 reprezentovala Českou republiku na Zimních olympijských hrách ve Vancouveru 2010 v individuálním závodě, kde obsadila 60. místo. Od sezóny 2012–2013 přešla do tréninkové skupiny Jindřicha Šikoly. Po boku nové tréninkové partnerky, dlouhodobé české jedničky Veroniky Vítkové, se zařadila do světové špičky. Dne 14. prosince 2012 vyhrála první závod ve světovém poháru, když triumfovala ve sprintu ve slovinské Pokljuce, druhý den v sobotu ve stíhacím závodě obsadila těsně druhé místo a v neděli 16. prosince dosáhla na třetí místo v hromadném závodě. Na Mistrovství světa v Novém Městě na Moravě obsadila v každém závodě umístění mezi první dvacítkou. Dosáhla však úspěchu jako členka bronzové smíšené štafety, ve které běžela druhý úsek. Dne 14. března 2013 dosáhla v ruském Chanty-Mansijsku druhého vítězství ve světovém poháru, opět ve sprintu. O dva dny později vyhrála i stíhací závod. Fantastický víkend završila triumfem v závodě s hromadným startem. Tyto výsledky jí vynesly šestou příčku v celkovém hodnocení světového poháru, když za sebou nechala i takové hvězdy jako Němku Gössnerovou nebo slovenskou biatlonistku Kuzminovou.

zdroj: Wikipedie

Beseda proběhla na dvě etapy, pro první i druhý stupeň ZŠ Studenec.

Pro mladší děti jsme povídání s vynikajícími sportovci zaměřili na sport jako takový. Naprosto unesení byly z laserových pušek, které s sebou přivezl Zdeněk Vítek a ke všeobecné radosti je také zprovoznil. Gabriela Soukalová měla na ukázku malorážku, se kterou předvedla, jak rychle si ji dokáže připravit ke střelbě. Děti byly od Marušky Bergerové dobře vybaveny vědomostmi o disciplínách a o rozměrech terčů i vzdálenosti, na kterou se střílí.

Kromě dárků ze školní výtvarné dílny obdrželi sportovci i „zakletý pátý terč“ v podobě dortu, který jim darovala Maruška společně s dětmi, které v biatlonu už také soutěží.

Na druhém stupni jsou už některé děti rozumnější, proto jsme se sportovců ptali na jejich sportovní začátky, podporu v rodině, jak zvládali školu a sport dohromady, jak si rozumí s trenéry, jaké značky lyží a oblečení preferují, jak to chodí se sponzory a jak vycházejí s médii a pochopitelně došlo i na ukázky jejich vybavení. Zvláště nás potom zajímaly jejich koníčky a volný čas, plány do budoucna atd. Bylo to velmi zajímavé vypravování, které se neslo v humorném duchu, nejen při líčení některých historek.

Gabriela Soukalová i Zdeněk Vítek jsou nejen výborní sportovci, ale také velice skromní a přátelští lidé, se kterými čas velmi rychle utíkal. Mnoho otázek z naší strany a jistě i spousta zajímavostí ze strany jejich nám tak zůstávají na další setkání. Gábina je známá mimo jiné také svými uměleckými sklony, především zpěvem. Ocenili jsme, že se nenechala přemlouvat a své umění nám předvedla. Její hlas i bez hudby zněl krásně a byla to taková tečka za výjimečným setkáním, kterým provázela pí uč. Macháčová.

Podpisy obou sportovců a pár řádků psaných jejich rukou budou zdobit naši školní kroniku a zážitek ze setkání si odnáší i ten, kdo doposud neznal jejich jména, dokonce ani netušil, co to je biatlon.

Besedy tohoto typu mají pro žáky význam nejen vzdělávací, ale nabývají velkého rozměru i ve sféře obyčejně lidské. Zjištění, že známý a úspěšný sportovec třeba někdy trochu zlobil ve škole, nebo si rád maloval a do sportu se mu pokaždé nechtělo, je motivující jistě víc než slova „musíš, abys jednou…“, která jsou někdy slyšet od rodičů nebo od dospělých všeobecně. Podpora a motivace je důležitá, nic se ale nemá přehánět, aby měl každý možnost si na důležité věci přijít sám a dostatečně si jich potom vážit. Není to nic nového, jen znovu potvrzeného od lidí, kteří něčeho dosáhli.

Oběma sportovcům pochopitelně přejeme hlavně zdraví, protože od toho se odvíjí i jejich sportovní úspěchy, a v soukromém životě hodně štěstí, protože to s sebou přináší i spokojenost.

Děkujeme za návštěvu.

žáci 2. stupně ZŠ a -ma-