Zprávičky a pozvání – Klub důchodců Studenec

Vydání: Číslo 4/2013

Tropické teploty, které nás doprovázely, i doba prázdnin je definitivně v nenávratnu. Lépe se cítíme a opět se těšíme, co nám čas našeho setkávání nového přinese, čím nás překvapí. Budiž pochválen každý den, kdy jsme zvládli všechny každodenní práce, ba vlastním přičiněním a vítězným úsměvem překonali obtížnější situace – zdravotní či jakékoliv jiná překvapení. V seniorském věku bývá většina úkonů složitějších a nikdy na ně nejsme dost dobře připraveni. Přesto však můžeme tento úsek prožívat s optimismem, a tak mírnit vše negativní, s čím se můžeme setkat. Dobré je, pokud dokážeme rozdělit svůj čas: povinnosti, zábava, máme své koníčky, dobré rodinné zázemí a přátele. Hůř je na tom ten, kdo je situací nečekaně zaskočen, stáhne se do ústraní a zůstává tak na vše sám.

Aby se tak co nejméně stávalo, založili jsme si náš Klub, který se už během své dvacetileté činnosti dostal i do povědomí občanů naší obce, ale i za ní. Program pravidelně obměňujeme, posezení při kávičce zůstává stejné. I to zdánlivé málo může mnohé pozitivně ovlivnit, naladit, zmírnit jejich samotu, případně problémy, které právě řeší.

Opět nabízíme stručný přehled programu našich setkání v uplynulém období od září 2010 po červen 2013.

Září: Týden po zahájení jsme vyjeli autobusem na výlet. Trasa: Městské muzeum v Lomnici nad Popelkou (prohlídka zajímavých exponátů, historie místní oblasti) – sportovní areál s lyžarskými můstky evropské úrovně v Popelkách – památná hora Tábor (výstup na Tichánkovu rozhlednu, prohlídky kostela sv. Vojtěcha, křížové cesty) – Železnice (kdysi známé lázně – léčba pohybového ústrojí). Muzeum v Jičíně nám nabídlo prohlídku miniaturního nábytečku a hraček z počátku 19.–20. století. Zbylo dostatek času ještě zajet do Roztok u Jilemnice do restaurace U Bönischů na večeři při hudbě a zpěvu.

Říjen: Hodnocení výletu. Volná zábava.

Listopad: Beseda s manželi Trojanovými. Připomínka známého občana Antonína Pohořalého z let 1934–1945, který bydlel v Rovnáčově, pracoval ve zdejší továrně Fejfar – Mládek. Z počátku války na Mísečkách byl k ruce německému důstojníkovi (ornitologovi). Během války se dostal až na Špicberky, kde v minovém poli zachránil život německému důstojníkovi. Ač jinak veselý a dobromyslný Čech se dostal do povědomí některých studeneckých občanů jako kolaborant. Teprve před pár lety, kdy manželé Trojanovi sestavovali rodokmen, byly tyto domněnky na něho přehodnoceny a publikovány panem Motlem v Českém rozhlase. Proběhla přátelská beseda s příspěvky pamětníků oné doby, spoluzaměstnanců A. Pohořalého.

Prosinec: Mikulášská zábava. Vždy milé vystoupení dětí mateřské školky s paní učitelkou, jejichž program a předání přáníček nás vždy potěší. Teprve po výzvě přednesení básniček s vánoční tématikou z řad seniorů jsme obdrželi čokoládovou podkovu pro štěstí od Mikuláše a anděla. Od čertů nadílku metlou. Poté zavítal starosta J. Ulvr, promítl nám video o Studenci a Zálesní Lhotě a popřál pohodu k vánočním svátkům. Zazpívali jsme si koledy a rozešli jsme se.

Leden: Tradiční přivítání nového roku 2013, splnění všech přání a snů, hlavně zdraví a zachování přízně našem Klubu popřál starosta J. Ulvr a vedoucí L. Ježková.

Únor: Masopustní odpoledne nám zpestřili manželé Urbanovi a M. Šimková – hudební skupina Figury. Jelikož hráli známé písně, s chutí si s nimi všichni přítomní zazpívali. Následovalo masopustní pohoštění – tlačenka a balíček s uzeninou z řeznictví od pana Noska. Koblížky dodal obchod Kulhánková. Odpoledne jako vždy vydařené.

Březen: Zahájili jsme ho minutou ticha za paní Lídu Pavlíčkovou – dlouholetou členku našeho Klubu. V druhé části programu nám pan Vancl promítal záběry z výletů a minulých setkání včetně písní ze současného televizního programu „Šlágr“.

Duben: Beseda se sběratelem fotografií a podpisů významných osob z různých koutů naší země, světa, herců, státníků i sportovců p. Radimem Mládkem. Velmi pěkně vyprávěl o svých začátcích nejen písemných s konkrétními osobami, ale i o nemalých finančních výdajích. V každém případě byla tato beseda zajímavá, včetně doložených foto.

Květen: „Máj, na housličky hraj,“ zpívaly a zpívají děti dodnes, jako by v den, kdy slaví maminky svátek, k nim byly pozornější, nosí jim kytičky a častěji jim dávají přáníčka a hubičky. I nás při návštěvě v ZŠ, kde se tato oslava konala, obdařily přáníčkem a pěknými básničkami. Starší žákyně si pro nás připravily pohoštění. Díky finanční podpoře Obecního úřadu dostala každá žena květinu.

Červen: Zakončení našich setkání před prázdninami probíhá jako vždy v příjemné atmosféře v restauraci Na Špici – chutná večeře, dobré zákusky, kávička a přípitek provázen hudbou a zpěvem. Na závěr bych chtěla popřát všem pevné zdraví. Těm, kteří se nemohou zúčastnit, aby se uzdravili, byli obklopeni přáteli, neztráceli naději, protože my všichni, co jsme tady, je očekáváme. Děkuji všem zúčastněným za jakoukoliv pomoc a dlouhodobé členství v našem Klubu. Děkuji všem členům Klubu za ocenění mého snažení a předání krásného obrazu.

Mysl, nohy ať vám slouží, srdce pravidelně bije a má, po čem touží. I když není to, co bylo, na světě je vždycky milo. Že jsme o rok starší, to nevadí nic, stačí jenom málo, od vzpomínek najít klíč. Hned budete o kolik jen chcete mladší a stařecké chmury budou rázem pryč. Pozitivní myšlení, ať vám dává sílu, těm, kdo máte trápení, přejeme do života novou víru. Pokud možno každý den, přeji dobré zprávy jen. Ať se všichni dobře mají, bychom ještě dalších pár let mohli žít v naší zemi, v tom pozemském ráji.

Zdraví Libuše Ježková
vedoucí Klubu důchodců