Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 4/2013

Slavnostní otevření přírodního amfiteátru

O sobotním pouťovém víkendu 29. června 2013 se nám podařilo otevřít další novou stavbu, která se nachází v areálu Základní školy a Mateřské školy. Na toto slavnostní otevření přijal pozvání i senátor a starosta obce Albrechtice v Jizerských horách Jaroslav Zeman, který stavbu velice kladně ohodnotil. To, že se mu ve Studenci opravdu líbilo, dokázal tím, že nakonec odjížděl s delším časovým zpožděním, než původně předpokládal.

Děkuji Vám za podporu během této stavby i za to, že jste se zúčastnili tohoto otevření včetně zahajovacího koncertu. Závěrem ještě dodám, že během letních prázdnin a podzimu plocha před tímto amfiteátrem dozná finální podoby.

Jiří Ulvr, starosta

Mateřská škola v Zálesní Lhotě

Během uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje dochází ke konečným úpravám vnitřních prostor této budovy, ale i venkovního prostranství, včetně nového oplocení. Zvětšením této budovy došlo i k vyčištění náletových dřevin a tím i k odkrytí celé budovy, která je daleko více viditelná než dříve.

V době, kdy budete číst tyto řádky, věřím, že tato budova bude již v provozu, jelikož její slavnostní otevření se plánuje na sobotu 31. srpna 2013. Podaří se tedy snad to, co jsem si na začátku této akce přál, ale považoval jsem to za téměř neuskutečnitelné.

Toto datum pro mě osobně začíná být něčím výjimečné, jelikož v roce 2009 jsem byl přítomen slavnostního otevření školského zařízení v Přelouči a tento den i nadále pro mě zůstává hodně důležitým, i když to jsou již čtyři roky. Ve stejný den, ale v roce 2010, jsme otevírali naši novou mateřskou školu ve Studenci, v roce 2012 nové víceúčelové hřiště a letos naši druhou mateřskou školu, včetně nové lékařské ordinace a společenské místnosti v Zálesní Lhotě.

Každý z nás prožívá něco nevšedního a zvláštního, jde o souhru věcí, ale i o štěstí. V tomto roce bylo štěstí takové, že zakázku vyhrály firmy z našeho regionu a dokázaly se mezi sebou domluvit tak, že se práce mohly prolínat a zároveň uspíšit. Štěstí bylo určitě i takové, že tuto stavbu se mnou sdíleli lidé, které za ty předešlé roky znám čím dál více a zároveň si dokážeme navzájem pomoci.

Přináším Vám tedy jedny z posledních fotografií z průběhu této stavby. Ty závěrečné a konečné, pevně věřím, že uveřejním v příštím čísle našeho Zpravodaje.

Jiří Ulvr, starosta

Svatba

V pátek 19. července 2013 se ve Studenci konala další svatba. Hlavními účastníky byli manželé Gabriela a Petr Pfeiferovi.

Tento obřad byl výjimečný i v tom, že se konal v altánu vedle obecního úřadu. Ještě jednou přejeme hodně štěstí ve společném životě.

Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky

Letní měsíce jsou náročné na konečné přípravy této akce, která v době vydání tohoto Zpravodaje (pevně doufám) bude již ve svém začátku. Tyto dny jsou i náročné z pohledu toho, jak mám odpovídat na Vaše otázky, jelikož se harmonogram těchto prací každým dnem neustále mění a započetí odsouvá. Vypjaté je to však i tak, že mezi lidmi kolují takové zprávy, které jsem ani já nikdy neslyšel. Tím myslím především to, že se např. rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky vůbec neuskuteční, že bude probíhat jednosměrný provoz ve spodní části Studence… ale i takové, které se uveřejnit nedají.

Proto Vás i dnes prosím, pokud budete potřebovat nějakou informaci či radu, na kterou budu vědět odpověď, jsem Vám k dispozici. Zároveň prosím, nevěřte všemu, co kde od koho slyšíte.

Osobně jezdím na jednání do Hradce Králové, ta zásadní proběhla 22. 7. a právě 6. 8. Vzniká tým lidí, který si na sebe zvyká, ale především komunikuje tak, aby problémů během této akce nastalo co nejméně.

K datu 6. 8. 2013 platí to, že stavba započne v pondělí 19. 8. 2013 bez omezení provozu. Průjezdnost bude zastavena nejdříve od 2. 9. 2013, ale dle komunikace se zhotovitelem se může prodloužit do doby, až to bude nezbytně nutné. Nemusíme se tedy snad obávat toho, čeho jsme byli a jsme svědky v sousedních Martinicích.

Důležité je také říci, že Studenec by měl být letos kompletně hotov (termín max. do 4. 11. 2013), Horka u Staré Paky se začnou až příští rok.

Nechci Vás zatěžovat informacemi, které nejsou pro Vás až tak podstatné. Snažím se jednat se subjekty v naší obci, které toto omezení nejvíce zasáhne. Pozitivní je to, že i zhotovitel a investor stavby se snaží o totéž.

Je před námi stavba, kterou si všichni již několik let přejeme. Osobně nám všem přeji hodně trpělivosti, vstřícnosti, sounáležitosti a pevných nervů. Pokud tedy budete něco potřebovat, znovu říkám, obraťte se na mě.

Jiří Ulvr, starosta

Omluva

Při prodeji minulého čísla Zpravodaje 3/2013 došlo ze strany některých žáků k pochybení tím, že tyto výtisky prodávali za vyšší cenu, než měli (cena Zpravodaje je i nadále 10 Kč). Z jejich strany došlo k navrácení peněz na obecní úřad. Prosím tedy Vás – poškozené o vyzvednutí těchto peněz nazpět. Toto pochybení se vyřešilo tímto způsobem, jelikož žáci již nevědí, kde konkrétně a za jakou cenu Zpravodaj prodali.

Děkuji a níže připojuji omluvu dotyčných žáků:

Vážení studenečtí občané, tímto bychom se Vám rádi omluvili za Zpravodaje, které jsme prodávali dráže. Peníze jsou na obecním úřadě k vyzvednutí. S omluvou:

Václav Korotvička, Václav Drbohlav

Zápis z výběrového řízení

Opravy cest: Studenec – oprava cest na ppč. 2028, ppč. 1957/2 a ppč. 1954

Zálesní Lhota – oprava cesty na ppč. 2336

Složení výběrové komise: Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, Václav Vancl, Ing. Martin Hamáček

Vyzvány byly firmy:

 1. IMDV Horka s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
 2. VH – stavební práce , s. r. o., Studenec 427
 3. Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice
 4. M-silnice a. s., závod Trutnov, Sportovní 508, 541 03 Trutnov

Na základě výzvy podaly nabídku tři firmy:

 1. IMDV Horka s. r. o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice. Nabídnutá cena 1 405 944 Kč, záruka 36 měsíců.
 2. M-silnice a. s., závod Trutnov, 541 03 Trutnov 3. Nabídnutá cena 1 318 918 Kč, záruka 36 měsíců.
 3. Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice. Nabídnutá cena 1 125 469 Kč, záruka 36 měsíců.

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21%

Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku firmy: Václav Stránský, Zálesní Lhota 42, 514 01 Jilemnice.

Ve Studenci 10. 6. 2013

PYTLE S TŘÍDĚNÝM ODPADEM DÁVEJTE NA SBĚRNÁ MÍSTA

1–2 DNY PŘED ODVOZEM

VYVÁŽÍ SE KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

UDRŽUJETE TÍM POŘÁDEK

Sběr nebezpečného a komunálního odpadu

Sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení provede firma „Marius Pedersen, a. s.“

v sobotu 21. září 2013

StudenecZálesní Lhota
u Lípy8.00u Svatých10.50
u pošty8.30u Kynčlů11.00
u sokolovny9.00u samoobsluhy11.15
u samoobsluhy9.30u hospody11.30
u Špice10.00u továrny11.45
u Pensionu Trautenberk10.30na křižovatce12.00

Se svým odpadem si každý musí přijít osobně.

Sběr je zdarma pouze pro občany našich vesnic a pro majitele nemovitostí na území našich vesnic!

Sběr nemohou použít právnické osoby a osoby fyzické oprávněné k podnikání.

Pozor! Pneumatiky jsou sbírány pouze bez ráfků!

Elektrozařízení = všechno, co je na elektrický proud nebo na baterie.

Kontejnery na komunální odpad budou umístěny od 26. do 29. září 2013

Studenec: u Lípy, parkoviště u sokolovny, v Kruhovce

Rovnáčov: u Chládků

Zálesní Lhota: u hřbitova

NEBEZPEČNÝ ODPAD NEPATŘÍ DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU.

Není důvod jej dávat jinam, protože je sbírán bez poplatku!

Vážení! Pneumatiky, autobaterie, železný šrot, televize apod. opravdu nepatří do kontejnerů!!! Při každém sběru se najdou jedinci, kteří toto nedodržují, a tím porušují zákon o odpadech!

Do kontejnerů nepatří také stavební odpad – ten si každý stavebník musí odstranit na své náklady. V opačném případě budou náklady na odvoz a skládkovné přeúčtovány stavebníkovi.

Děkujeme

Z jednání zastupitelstva obce

Druhé zasedání Zastupitelstva obce Studenec se uskutečnilo dne 17. června 2013, zúčastnilo se ho 12 zastupitelů a 5 občanů.

Před zahájením jednání přivítal pan starosta úspěšné reprezentantky na Mistrovství světa škol v orientačním běhu v Portugalsku – Dominiku Kalenskou (1. místo na dlouhé klasické trati), Markétu Urbanovou (5. místo na krátké trati), Natálii Jezdinskou a trenérku Ing. Petru Šedivou. Družstvo studenecké školy, které reprezentovalo Českou republiku, obsadilo druhé místo! Pan starosta dívkám poděkoval za úspěšnou reprezentaci Studence a předal jim drobné dárky.

Během jednání zastupitelé schválili celkem čtyři obecně závazné vyhlášky: č. 1/2013 o nakládání s odpady na území obce Studenec, č. 2/2013, která zrušuje vyhlášku o místním poplatku za hrací přístroje, č. 3/2013 o kompostování a č. 4/2013, která zrušuje vyhlášku o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení.

Schváleny byly také rozpočtové změny za rok 2013 č. 1 a směrnice Fondu rozvoje bydlení. Dále zastupitelé odsouhlasili navýšení kapacity MŠ Zálesní Lhota na 28 žáků, vzali na vědomí závěrečný účet sdružení „Jilemnicko – svazek obcí“ za rok 2012 a schválili zřízení věcného břemene a prodej pozemku v Zálesní Lhotě.

V diskusi pan starosta požádal zastupitele o názor ohledně pomoci při povodních a informoval o následujících akcích:

 • Rekonstrukce silnice na Horka – koncem července by měla být podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby a následně by měly začít stavební práce.
 • Práce na rekonstrukci školky v Zálesní Lhotě jdou podle harmonogramu, obě firmy velmi dobře spolupracují.
 • Komunitní kompostování začne v sobotu 6. července.
 • Slavnostní otevření přírodního amfiteátru se plánuje na „pouťovou“ sobotu 29. 6.

Komunitní kompostování na Jilemnicku

Dokončení z minulého čísla

Proč třídit biologicky rozložitelný materiál?

Biologicky rozložitelný materiál je živá hmota, která spotřebovává při svém rozkladu kyslík. Pokud uložíme tuto hmotu na skládku, kyslík se k ní těžko dostává vzhledem k hutnění kompaktorem. To způsobuje, že bioodpad bez přístupu vzduchu na skládce hnije, páchne a navíc mění svůj objem. Spolu se zápachem se z tělesa skládky uvolňují i některé skleníkové plyny, jako oxid uhličitý, nebo metan, ohrožující kvalitu ovzduší. Navíc v okruhu až 7 kilometrů od skládky se mohou šířit toxické výluhy a ohrozit zdraví obyvatel. Uložení bioodpadu na skládku je také pro obec dražší nežli jeho zpracování na kompostárně.

Důvodů, proč třídit bioodpad, je jistě mnoho. Uvádíme ty nejdůležitější:

Snížení množství směsného odpadu

Směsný komunální odpad z domácnosti obsahuje až 40 % bioodpadu. Jeho vytříděním dochází k výrazné úspoře, protože se sníží potřeba svozů směsného komunálního odpadu a množství ukládaného odpadu na skládce

Snížení nákladů obce na nakládání s komunálním odpadem

Náklady na provoz kompostárny jsou až třikrát nižší než náklady na uložení biologicky rozložitelného materiálu na skládku odpadů. Dojde k úspoře nákladů na dopravu a na uložení odpadu na skládce.

Omezení zápachu u směsného komunálního odpadu

Ze sběrných nádob směsného komunálního odpadu uniká zápach, který tvoří nevhodně uložený biomateriál v těchto sběrných nádobách. Správně vytříděný bioodpad v nádobách tomu určených – hnědé sběrné nádoby – nepáchne, naopak je dobře připraven k dalšímu zpracování.

Snížení emisí na skládce

Pokud dojde k uložení bioodpadu na skládku formou nevytříděného směsného komunálního odpadu, vzniká nekontrolovaně a živelně produkce skleníkových plynů, které negativně ovlivňují životní prostředí. Tento faktor je základním důvodem cíle vytřídit bioodpad z komunálního odpadu.

Výroba kvalitního kompostu pro vlastní spotřebu

Kompost z bioodpadů je kvalitním organickým hnojivem, je využitelný na zahrádkách pro pěstování květin, zeleniny, trávníků, ale také pro pokojové a balkónové rostliny.

Vrácení do půdy, co si z ní bereme

Třídění bioodpadu, jeho přepracování na kompost a využití kompostu na zemědělsky nebo zahradnicky obdělávané půdě pomáhá zajistit udržitelný cyklus organické hmoty v přírodě. Zemědělské půdy nejen v ČR se dlouhou dobu potýkají s úbytkem organické hmoty způsobené snižováním stavů hospodářských zvířat. Tento úbytek s sebou nese snížení celkové úrodnosti půdy a pokles stability a kvality produkce zemědělských plodin. Navrácení odpadní organické hmoty do půdy je jedním z možných řešení situace.

Prevence extrémních klimatických jevů

spojených s degradací půdy, a to především bleskových povodní, které velmi často souvisejí s bezútěšným stavem zemědělských půd a zvýšenou erozí. Dodaná organická hmota výrazně napomáhá stabilitě půdní struktury a pomáhá držet vodu na zemědělské půdě a v krajině tam, kde je potřeba.

Třídění bioodpadu, výroba kompostu a jeho návrat do půdy uzavírá koloběh živin, uhlíku a organické hmoty v přírodě. Je to přirozený, ekologicky a ekonomicky výhodný postup.

Co to je komunitní kompostárna/komunitní kompostování?

Komunitní kompostování je z dikce zákona o odpadech systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Je to způsob předcházení vzniku odpadů. Zařízení se nezřizuje podle zákona o odpadech a není proto zařízením pro nakládání s odpady. Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech se tedy na tato zařízení nevztahují.

Tímto způsobem lze zpracovat pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce. Produktem komunitního kompostování je výhradně zelený kompost, který lze využít k údržbě a obnově veřejné zeleně obce. Jiné využití je možné pouze za splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy (zákon o hnojivech). Především je nutné se registrovat u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a splnit všechny požadavky, které vyplývají ze zákona o hnojivech a jeho prováděcích právních předpisů. Pak lze kompost použít na zahrádkách občanů obce nebo na zemědělsky využívaných půdách pro výrobu potravin.

Komunitní kompostování

Komunitní kompostování je jednoduchý způsob kompostování, při kterém je nutné zachovat základní podmínky kompostovacího procesu. V regionu Svazku obcí Jilemnicka vznikne Síť komunitních kompostáren, které mají za cíl zajistit zpracování biologicky rozložitelných materiálů rostlinného původu – především z údržby zeleně veřejných ploch a zahrad občanů vznikajících na území těchto obcí. Dojde tak ke snížení produkce odpadu a k jeho smysluplnému využití. Svazek obcí Jilemnicka tak vytvoří podmínky pro splnění podmínek Plánu odpadového hospodářství obcí, Libereckého kraje i ČR.

Komunitní kompostárna

Komunitní kompostárna je tedy zařízení zpracovávající biologicky rozložitelné materiály rostlinného původu. Výstupem ze zařízení je kvalitní kompost, který se použije za účelem hnojení obecních pozemků, nebo se případně registruje dle zákona o hnojivech a předá zemědělcům ke hnojení zemědělských půd a občanům ke hnojení zahrádek.

Komunitní kompostárny v regionu Svazku obcí Jilemnicko jsou vybaveny nejlepší dostupnou technikou, která zajišťuje správný průběh kompostovacího procesu s cílem ochrany životního prostředí a produkce kvalitního kompostu. Základní technikou kompostáren je drticí a míchací vůz pro úpravu a míchání vstupních surovin a překopávač kompostu. Obě techniky jsou taženy a poháněny traktorem. Traktor je vybaven čelním nakladačem, který bude sloužit k manipulaci se vstupními surovinami, například k nakládání do drtícího vozu, k úpravě surovin do kompostovaní zakládky, nakládání kompostu apod. Nedílnou součástí kompostárny je síto, které zajišťuje konečnou úpravu – prosátí kompostu, který je tak připraven k aplikaci a využití. Kompostárny jsou umístěny v 6 obcích (Bukovina, Horní Branná, Jilemnice, Rokytnice n. Jizerou, Vítkovice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice), kde bude zajištěno zpracování přijatých surovin kompostováním.

K zajištění třídění a svozu biologicky rozložitelného materiálu je technologie vybavena sběrnými nádobami – velkoobjemovými kontejnery a technikou na svoz. Kontejnery budou dle potřeby v obcích rozmístěny a v dohodnutém režimu sváženy na kompostárnu.

Jak se biologicky rozložitelný materiál zpracovává na komunitní kompostárně?

Proces kompostování sestává z následujících fází:

 • Příjem surovin.
 • Zpracování – příprava vstupních surovin (drcení, míchání).
 • 1. fáze rozkladu a přeměny – termická reakce.
 • 2. fáze dozrávání a stabilizace kompostu.
 • Zpracování – finalizace kompostu.
 • Skladování kompostu a jeho použití.

Suroviny určené ke kompostování budou upraveny dle kvality v drticím a míchacím voze tak, aby splňovaly podmínky kompostování (poměr uhlíku a dusíku, vlhkost a strukturnost). Pro kompostování je důležité, aby skladba surovin odpovídala potřebám mikroorganismů, které za dostatečného přístupu vzduchu zpracují organickou hmotu.

Fáze vlastního kompostování rozkladu jsou dvě. V prvé dojde za vysokých teplot k velmi rychlé přeměně a tvorbě čerstvého kompostu. Tato fáze díky technologické vybavenosti kompostáren bude trvat cca 30 dnů. Pak následuje druhá fáze, v které dojde k poklesu teplot a dozrání kompostu. Tato fáze trvá asi 2 měsíce. Vzniká stabilní a zralý kompost. Kompost má stejnoměrnou tmavě hnědou barvu a slabou vůni po lesní zemině.

Kompost

Kompost je zdrojem organické hmoty ovlivňující půdní strukturu. Pro výši rostlinné produkce je často více rozhodující právě zlepšení fyzikálních vlastností půdy vlivem kompostu – v důsledku zlepšení drobtovité struktury, provzdušnění, akumulací vody – než čistý účinek hnojení, i když ani ten není zcela zanedbatelný. Zajišťuje stabilitu produkce pěstovaných rostlin.

Kompost je velmi kvalitní organické hnojivo s širokým poměrem živin C:N 30:1 a s pomalu působícími formami dusíku. Tímto je určen způsob jeho využívání a aplikace jak v zemědělství, zahradnictví, tak v rekultivační praxi. Formy dusíku a poměr živin má zásadní význam při aplikaci kompostu z pohledu ochrany životního prostředí – povrchových a podzemních vod. Živiny jsou plynule uvolňovány pro potřebu rostlin a nejsou vyplavovány do spodních vod.

Kompost obsahuje mimo živin a organické hmoty i aerobní mikroorganismy – je to živý materiál a tím se zásadně liší od ostatních organických hnojiv nebo substrátů. Tato vlastnost musí být respektována při jeho manipulaci a využívání.

Účinky kompostu

 • Kompost je pro rostliny zdrojem živin, které se podle potřeby rostlin uvolňují (dusík, fosfor, draslík).
 • Organická hmota obsažená v kompostu se podílí na stavbě půdního sorpčního komplexu. Zvýšení sorpční schopnosti půd se příznivě projevuje v možnosti vytváření větší zásoby živin v půdě a v omezení jejích ztrát, které mohou vzniknout vyplavením slabě poutaných živin do spodních vrstev půdy, mimo dosah kořenového systému rostlin.
 • Kompost velkou měrou ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy, např. vznik drobtovité struktury. To se projevuje příznivějším vzdušným a vodním režimem v půdě, zvýšením vododržnosti lehkých půd a zlepšením provětrávání a vedení vody u těžkých půd. Vytvoření drobtovité struktury se zmenší neproduktivní výpar a tím se zvýší zásoba vody v půdním profilu.
 • Kompost podporuje rozvoj zdravého půdního života dlouhodobě a rychleji než zelené hnojení a statková hnojiva.
 • Kompostem se vrací půdě její přirozená úrodnost, tedy schopnost vytvářet rostlinám optimální půdní podmínky pro zdravý růst – dostatek přístupných živin a vyrovnanou strukturu půdních mikroorganismů.
 • Kompost zvyšuje obsah humusu, schopnost jímat vodu a tím zabraňuje erozi půdy.
 • Kompost upravuje hodnotu pH (7,3–8,5) půdy a může nahradit standardní vápnění půdy.
 • Kromě jiného kompost zvyšuje kolonizaci kořenů rostlin mykorhitickými houbami.
 • Některé výzkumy potvrzují, že při hnojení kompostem se zvyšuje obsah vitamínů v zelenině, zlepšuje se výtěžnost oleje u řepky olejné apod.
 • Díky zlepšení struktury půdy a tím zadržení vody v půdě dochází k zajištění stability produkce rostlin.
 • Pravidelné organické hnojení (kompostem) zvyšuje mikrobiální biomasu – život v půdě, a stimuluje aktivitu enzymů, což vede ke zvýšené mineralizaci organické hmoty a zvýšené odolnosti rostlin proti škůdcům a chorobám. V efektu dojde ke snížení potřeby pesticidů a produkci kvalitních potravin.
 • Pozitivní je také vliv kompostu na kvalitu podzemních vod. Uvolňování dusíku v půdě z kompostu probíhá relativně pomalu a prakticky nejsou známy žádné zprávy o nekontrolovatelném vyluhování dusíku. Z tohoto důvodu nepředstavuje hnojení kvalitním kompostem žádné riziko eutrofizace podzemní vody. Rostlina využívá – uvolňuje z kompostu živiny dle vlastní potřeby.

Jak využít kompost

Největší uplatnění najde kompost v zemědělství, své tradiční uplatnění má pro domácí květiny, zeleninové záhony a trávníky na zahrádkách, při údržbě veřejné zeleně, parků, při rekultivacích a podobně.

Správně vyrobený kompost obsahuje v průměru: celkový dusík (N) 0,5–1,5 %, celkový fosfor (P2O5) 0,1–0,8 %, celkový draslík (K2O) 0,3–0,8 %, vápník (CaO) 1–12 %, hořčík (MgO) 0,2–3,3 %, organická hmota 20–40 %, poměr C:N 12–30:1, hodnota pH 6,5–8,0.

Čím je kompost mladší, tím je vyšší jeho výživářská účinnost. Čím je starší, tím je lepší účinnost jeho humusu (vliv na zúrodňování půdy) a pak ho lze použít i jako substrát.

Kromě živin kompost obsahuje půdní organismy, které jsou velmi důležité pro udržení rovnováhy života v půdě. V půdě mají zásadní význam při tvorbě humusu, ovlivňují využití živin rostlinami a zdravotní stav rostlin. Pro svůj život potřebují i v půdě dostatek vzduchu. Kompost se zapravuje do půdy mělce – cca do 10–12 cm.

Kompost vyrobený správným postupem neobsahuje semena plevelů, případná přítomnost škodlivých mikroorganismů je likvidována nebo snížena na přípustnou míru.

Kompost můžeme použít jako:

 • materiál k mulčování – rozhodit na povrch a nezapravovat, mulčování záhonů na podzim, nebo pod živé ploty a keře bobulovin, k zakrytí mís ovocných dřevin,
 • hnojivo pro všechny účely, na jaře povrchově zapravený například k zelenině a květinám. V dlouholetém průměru se používá 1–2 kg, respektive 2–4 l kompostu na 1 m2 a rok. Tím se zvyšuje obsah humusu v půdě, podporuje život v půdě a její úrodnost a rostliny jsou zásobeny všemu živinami. Při zakládání nových zahrad nebo při špatných půdních podmínkách je potřeba v počáteční fázi větší množství humusu – až 10 kg na 1 m2 jednorázově (odpovídá vrstvě 1–2 cm). Do jamek k výsadě a rýh k výsevu je vhodné kompost smíchat s půdou v poměru 1:1. Kompost obsahuje hodně rostlinných živin.
 • úprava pH – kompost má vysoké pH a působí proti kyselosti.

Při hnojení se musí zohlednit následující faktory:

 • množství živin obsažených v půdě,
 • potřeba živin pro rostliny,
 • celkem použití množství živin v kompostu.

Je dobré znát stav a situaci v zásobení půd živinami. K tomu slouží rozbory půd, které provádějí zemědělské laboratoře.

Používáním kompostu je zabezpečena potřeba živin rostlinám. To platí zejména tam, kde se hospodaří podle ekologických metod. Prvky ekologického hospodaření jsou osevní postupy s rostlinami, které poutají vzdušný dusík (fazole, hrách, jeteloviny aj.), zelené hnojení a kompost. Používání dalších zdrojů živin – průmyslových hnojiv je zbytečné plýtvání, které je škodlivé pro půdu i podzemní vodu. Pokud se používá kompost v doporučených dávkách, je využívání průmyslových hnojiv zbytečné.

Protože kompost obsahuje aerobní mikroorganismy (organismy, které potřebují pro svůj život vzduch), je nutné dbát na hloubku jeho zapravení, která se uvádí cca do 10–12 cm. To je vrstva ornice, která se intenzivně obdělává, a má tedy dostatek organické hmoty, a tedy i optimální fyzikální strukturu a dostatek vzduchu. Při aplikaci na povrch během vegetace (zelenina, zemědělské plodiny, trávníky apod.) je nutné kompost zapravit mělce do půdy tak, aby obsažené mikroorganismy nezničilo UV záření slunce.

Kompost se aplikuje jako:

 • základní dávka ve výživě rostlin – tedy při přípravě půdy před setím nebo před výsadbou,
 • regenerační dávka k přihnojením rostlin během vegetace,
 • přihnojení travnatých ploch po seči.

Intenzivním sekáním odebírají okrasné nebo sportovní trávníky živiny, je nutné trávníky intenzivně hnojit a zavlažovat. Hnojení kompostem je velmi vhodné, prosátý kompost na jaře se rozhodí v dávce cca 2 l na 1 m2.

Při výsadbě růží zapravit do vrchní vrstvy půdy 4–6 lopat kompostu na 1 m2. Vysázené růže zásobí po celý rok vrstva kompostu o tloušťce 2 cm. K ochraně růží před mrazy je vhodné na podzim přihrnout hrubší kompost. U růží se projevuje příznivé působení kompostu zejména při potlačování chorob. Při výsadbě ovocných stromů je vhodné přimíchat několik lopat kompostu do vrchní vrstvy půdy k zahrnutí jámy. Později lze zásobovat stromy během vegetace kompostem v dávce 2– 3 l na 1 m2.

Při výsadbě náročných cibulových květin a trvalek lze doporučit přimíchat do půdy polovinu kompostu a ročně během vegetace 4 l kompostu na 1 m2 a povrchově jej zahrnout hráběmi.

Při pěstování zeleniny je kompost významným hnojivem. Na jaře se aplikuje kompost na celou plochu a mělce zapraví. Dodatečně přidávat kompost do řádků při výsevu a výsadbě zejména u velmi náročných druhů. Použitá dávka by měla činit u velmi náročných druhů asi 8, u středně náročných 6 a u slabě náročných 4 l na 1 m2. Rybízy, angrešty, maliny – při výsadbě dávka kompostu 10–20 l na 1 m2 do vrchní vrstvy, Každoroční hnojení v dávce 2–3 l na 1 m2 kompostu pod keře během vegetace. Rostlinám v kbelících, květináčích a truhlících namíchat polovinu zeminy pro květiny, zahradní půdy nebo písku s kompostem.

Kdy používat kompost

Kompost je vhodné aplikovat během vegetační doby, to znamená od jara do pozdního léta. Od počátku zimy je používání méně vhodné. Pokud se aplikuje vyšší dávka kompostu v pozdním létě, je vhodné vyset zelené hnojení nebo ozimou plodinu, zajistit tak rostlinnou pokrývku přes zimu a využití živin.