Skautský oddíl Štěňat

Vydání: Číslo 6/2013

Skautská činnost ve Studenci je v plném proudu. Pravidelné oddílové schůzky probíhají každý pátek od 15.00 do 17.00 hodin a alespoň jednou do měsíce se snažíme o jednu víkendovou akci.

Hned v září byla naše první víkendovka na téma Boyard, kde děti musely plnit spoustu fyzicky i vědomostně náročných úkolů, aby získaly Boyardův poklad.

V říjnu jsme se vypravili do Železného Brodu, kde jsme si vyzkoušeli lezení po skále a zúčastnili jsme se závodu ve skautských dovednostech, Memoriálu Tomáše Hübnera, kde se jedna naše skupinka umístila na druhém místě. Téhož měsíce jsme se jako skauti přidali k celostátní sbírce Postavme školu v Africe, kterou pořádal Junák – svaz skautů a skautek ČR. Výtěžek u nás činil 1979 Kč, který bude využit ke stavbě základních škol v Etiopii.

Druhou sobotu v listopadu jsme pro veřejnost pořádali Herní sobotu, kde si každý mohl vybrat ze spousty deskových her a společně s ostatními si je mohl zahrát. Na další takové herní odpoledne se můžete těšit druhou sobotu v lednu roku 2014. Ještě koncem měsíce členy oddílu čekal noční výsadek, kde každý musel překonat vlastní strach a vypořádat se s nástrahami noční přírody.

Na svátek Mikuláše jsme připravili mikulášský podvečer, kde každý hříšník neunikl svému trestu a ti hodní si mohli odnést nějakou tu odměnu. Dále opět i letos jsme dostali tu možnost zúčastnit se Obecní polévky, kde jsme nabízeli za symbolické ceny vlastnoručně vyráběné drobnosti, které mají za úkol v předvánoční době potěšit každého. Za tuto možnost děkujeme paní Marcele Šírové.

Pro zpříjemnění doby vánoční Vám všem dne 21. 12. 2013 v 15.00 hodin ke kostelu ve Studenci přivezeme plamínek přátelství a naděje, který připutuje z Betléma. Zde si ho budete moci převzít a odnést domů. Kdo by se z nějakého důvodu nemohl ke kostelu dostavit, může nás kontaktovat na telefonu 607 448 599 nebo na e-mailu zdenek.kid@seznam.cz a my vám ho přineseme přímo domů. Více informací o naší činnosti naleznete na www.stenata.g6.cz.

Příjemně strávené vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2014 Vám všem přeje první oddíl Štěňat ze Studence.