Vážení spoluobčané,

Vydání: Číslo 6/2013

opět se přiblížil čas vánoční a s ním spojené poohlédnutí a zhodnocení předešlých dnů tohoto roku.

Je za námi doba plná očekávání a přání, že se čas nejistoty promění v lepší podmínky na trhu práce, zlepší se vzájemná komunikace i celkový pohled na společnost kolem nás. Upřímným pohledem se však většina z nás shodne na tom, že tento čas ještě nenastal a nezbývá než věřit, že jednou přijde.

Letošní rok nám i přes různé komplikace přinesl zase něco nového. Tou první záležitostí bylo vybudování přírodního amfiteátru, druhou pak rekonstrukce, přístavba a zateplení budovy mateřské školy v Zálesní Lhotě včetně nové ordinace lékaře a společenské místnosti.

Jsem moc rád, a také Vám za to moc děkuji, že tohoto docenění se dostalo nejen při slavnostních otevřeních obou staveb, ale pokračovalo i nadále, jak u přivítání nových prvňáčků ve Studenci či při podzimních volbách, kde se občané Zálesní Lhoty dočkali adekvátního prostředí právě ve zmiňované nové společenské místnosti.

Jistě nejde opomenout ani rekonstrukci hlavní silnice ve Studenci, která omezila svým způsobem každého, někoho více a někoho méně. Nezbývá než vydržet, každý z nás si přeje mít kvalitní silnice, každý z nás na to čekal řadu let, a pokud by nedošlo k realizaci v tomto čase, už nikdy by k nám tolik financí nepřišlo a neopravily se silnice v takovém rozsahu jako právě teď.

I dnes se s Vámi mohu podělit o pozitivní zprávu: tento končící rok naše obec i přes své letošní investice zůstává bez úvěrového zatížení a naopak dokáže své finanční zdroje nadále zhodnocovat. Jsem tomu rád i z toho pohledu, že pro své další záměry máme zdroje z větší části zajištěny, a nemusíme tak spoléhat na stále se omezující dotační příjmy.

Radost mám i z počtu nově narozených dětí, který ukazuje na to, že zájem o setrvání v naší obci je nadále veliký. V tomto ohledu nastanou roky, kdy naše předškolní a školní zařízení nebudou svou kapacitou stačit. Svědčí to však i o tom, že zvýšení kapacity dětí v Zálesní Lhotě bylo tou správnou cestou i pro děti, které se nedostanou do mateřské školy ve Studenci.

Toto, ale i další docenění k naší obci se dostává především od lidí zvenčí, kteří dokážou porovnávat se svým bydlištěm někde jinde. Jde o slova uznání, že zde z větší části máme vše, minimálně v porovnání s ostatními stejně velkými obcemi, a naopak se v jistých směrech dokážeme rovnat i s většími městy. Vybavení, služby, infrastruktura, obslužnost, dostupnost a vstřícnost lidí, toto jsou právě ta slova, která nahlas oceňují návštěvníci naší obce, která vyjadřují poděkování a obdiv Vám všem.

Dovolte mi proto poděkovat Vám všem za letošní rok, ve kterém jsme si navzájem vyhověli a něco dokázali a zároveň poděkovat všem z Vás, kteří mi pomáháte a důvěřujete. Opravdu si toho velmi vážím.

Spokojené svátky vánoční a krásné dny v dalším roce naplněné trpělivostí, tolerancí a pokorou Vám všem upřímně přeje

Jiří Ulvr, Váš starosta