Základní škola a Mateřská škola Studenec

Vydání: Číslo 6/2013

Školní rok 2013/2014 je v plném proudu a škola v průběhu října obdržela schválené rozhodnutí o navýšení kapacity Mateřské školy v Zálesní Lhotě na 28 dětí s účinností od 1. ledna 2014. Kapacita školského zařízení se totiž posuzuje ze dvou hledisek, tím prvním je stavebně technická kapacita (velikost tříd, chodeb a venkovních prostor, parametry sociálního zařízení a školního stravování), tím druhým schválený počet žáků financovaných ze státního rozpočtu. I když se obě hlediska navzájem podmiňují, často bývá složitější navýšení kapacity dle druhého hlediska, neboť Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jen nerado navyšuje stávající kapacity školských zařízení. I přesto se studenecké škole ve spolupráci se zřizovatelem Obcí Studenec podařilo postupně navýšit kapacity mateřské ze 73 dětí na 124 dětí, školy z 250 žáků na 290 žáků, školní družiny z 25 žáků na 75 žáků, školní jídelny z 585 na 624 obědů a zřídit nově školní klub s kapacitou 100 žáků.

V průběhu listopadu dojde k ukončení čerpání projektu EU peníze do škol, který probíhal po dva roky a postupně byly čerpány prostředky ve výši 1 386 276 Kč. V rámci tohoto projektu vypracovali pedagogové studenecké školy 300 digitálních učebních materiálů z jednotlivých předmětů a 72 vzdělávacích materiálů z přírodních věd s využitím školní naučné stezky a absolvovali 15 metodických kursů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci zkvalitnění výuky některých předmětů byla rozšířena výuka cizích jazyků a podpořen další rozvoj čtenářské a finanční gramotnosti žáků. Největší část finančních prostředků byla věnována další modernizaci vybavení základní školy. Vznikla kompletně nová učebna výpočetní techniky, některé třídy byly vybaveny interaktivními tabulemi, byl doplněn knižní fond školní knihovny, obměněny učebnice pro výuku jazyků a zpestřena nabídka učebních pomůcek pro všechny ročníky. Nedílnou a možná nejsložitější součástí je jeho administrace, kterou průběžně formou monitorovacích zpráv zajišťují Ing. Petra Šedivá a PaedDr. Petr Junek.

Další významné ocenění získala studenecká škola koncem října 2013 v Liberci. Liberecký kraj ocenil žáky a studenty, kteří úspěšně reprezentovali Liberecký kraj v mezinárodních a republikových vědomostních, uměleckých, odborných i sportovních soutěžích, a medailisty z Her 6. letní olympiády dětí a mládeže 2013. Ceny předali v sídle Krajského úřadu LK v Liberci hejtman LK Martin Půta, jeho statutární náměstkyně pro sport Zuzana Kocumová a radní pro resort školství a mládeže Alena Losová. Mezi oceněnými jednotlivci byla Markéta Urbanová, která získala ocenění nejen za sportovní výsledky, ale i za vítězství v krajském a účast v celostátním kole olympiády v českém jazyce, logické olympiády (druhé místo v ÚK) a soutěže ZUŠ s klarinetovým kvartetem. V rámci kolektivů byl vyhodnocen úspěšný tým dívek (Natálie Jezdinská, Dominika Kalenská, Markéta Urbanová), který přivezl stříbrnou medaili z Mistrovství světa škol v orientačním běhu v Portugalsku.

V průběhu prvních tří měsíců tohoto školního roku byla zahájena třetí etapa realizace školní naučné stezky, tento prostor byl vyčištěn od náletových dřevin a navrženy nové trasy naučné stezky. V průběhu zimních měsíců by měla proběhnout diskuse o zaměření této části naučné stezky (herní a vzdělávací prvky). Zároveň byly vyměněny některé poškozené informační jmenovky u jednotlivých dřevin, doplněny další dřeviny do stávající stezky a odstraněny náletové dřeviny.

Ježdění s pejsky

V úterý 8. 10. 2013 dopoledne se asfaltové hřiště vedle tenisových kurtů postupně zaplnilo dětmi z prvních a druhých tříd.

Děti se mohly svézt kolem kurtů se psím spřežením v doprovodu zkušeného mushera Pavla Pfeifera, měly možnost se podívat na psy i zblízka, mohly si je pohladit a zeptat se na cokoli, co je zajímalo. Zážitek z jízdy si odnesly i paní učitelky.

Zdařilou akci pořádanou ve spolupráci ZŠ Studenec a Eurohusky tým z Čisté u Horek doprovázelo i pěkné počasí.

Po skončení se všichni plni zážitků vrátili do tříd, kde pokračovala další výuka.

Bruslení 2013

Vždy ve středu po obědě od 9. 10. do 13. 11. jezdili žáci 1. a 2. třídy na Kurz bruslení do Nové Paky. Někteří prvňáčci stáli na bruslích téměř poprvé, ale rychle se otrkali a už bruslí moc hezky. Na každém z dětí je znát pokrok. Měli jsme vždy hezky připravený led a pod vedením zkušeného instruktora pana Žiláka nám společných šedesát minut na ledě rychle uteklo. Těšíme se na zimu, abychom naše bruslařské umění předvedli i někde jinde.

Dopravní hřiště Košťálov

V pondělí 30. 9. a v úterý 31. 9. se žáci čtvrtých tříd zúčastnili výuky na dopravním hřišti v Košťálově. Po úvodní teoretické části, která obsahovala převážně informace týkající se pravidel silničního provozu a chování cyklisty na pozemní komunikaci, dostali žáci k zapůjčení kola a sami se tak stali součástí provozu. Všichni se na „silnici“ velice snažili, náročné křižovatky, kruhový objezd i dopravní značky zvládali s úsměvem na tváři. Chvilkovou nejistotu na velkém kole překonali s hrdostí. Unaveni, ale zahřáti krásným počasím, absolvovali v pořádku obě čtvrté třídy celý program. Na jaře se do Košťálova opět vrátí. Učení se hrou a zábavu vystřídají ostré testy a jízdy na kole, které rozhodnou, kdo ze čtvrťáků obdrží průkaz cyklisty. Držte všem pěsti!

Čtvrťáci v Krkonoších

S předpovědí krásného počasí vyrazili žáci čtvrtých tříd 8. 10. 2013 na pěší výlet do Krkonoš. Náročnou cestu, která protínala Horní Mísečky, Rovinky, rozhlednu Žalý a Benecko, zvládli všichni s úsměvem na tváři. Čtvrťáci se těší na další společné výlety a chvíle strávené v přírodě. Adam Vancl se podělil se všemi o zážitek skrze zadanou slohovou práci, do které můžete níže nahlédnout.

Řidič autobusu nás vysadil v Horních Mísečkách u Jilemnické boudy a odtud jsme šli na rozhlednu Přední Žalý. Zastávku jsme si udělali na Harrachově skále, odkud byl krásný výhled do okolí. V čele výletu rázovala paní učitelka Líkařová, potom my děti a konec jistila paní učitelka Gregušová. S mapou v ruce všechny zezadu navigovala. Občas ji vpředu nebylo slyšet, a tak musela použít telefon. Tímto způsobem se nikdo neztratil, jen jednou jsme malinko bloudili. Vše dobře dopadlo. V restauraci Na Rovinkách jsme se všichni najedli a napili, abychom měli sílu pokračovat dál. Čekal nás velký kopec a cesta na autobus. Výlet byl krásný, plný legrace, sluníčka a pohody podzimních Krkonoš. Těším se, až se třídou zase někam pojedeme.

Adam Vancl

Kytara jak ji znáte i neznáte

Hudební program Libora Fišera

Motto:

…energie dětí mladšího školního věku je převážně živá, hravá a radostná. Jan Amos Komenský ve „Škole hrou“ vyzdvihuje potěšení ze hry. Aktivní hry s hudbou rozvíjejí přirozené hudební, tělesné a duševní schopnosti…

Ve čtvrtek 31. 10. 2013 se žáci 1. stupně naší studenecké ZŠ vypravili do Jilemnice na „kytarový koncert“ Libora Fišera.

Žáci 3., 4. a 5. ročníků se těšili na netradiční setkání s kytarou a interaktivním hudebním programem, který byl příslibem určitého hudebního prožitku, poučení a také zábavy… Tak už jen otevřít oči a soustředěně naslouchat a vnímat! Libor Fišer, rodák z Bukoviny u Čisté, ve svých programech seznamuje školáky zábavnou formou s různými druhy kytar a jejich využitím v hudbě klasické i moderní. Jak je uvedeno v „upoutávce“… Záměrně se vyhýbá akademičnosti, složitosti výkladu. Chce děti přivést k hudbě, ne je vystrašit…

Ještě něco málo ze soukromí Libora Fišera: Po ukončení studia na pardubické konzervatoři pokračoval v hudebním vzdělání na Vysoké škole „Franze Liszta“ ve Výmaru u prof. R. Zimmera, v jehož třídě také absolvoval. Koncertní zkušenosti sbíral na pódiích v Čechách, Německu, Portugalsku a Španělsku. Jeho profesní život je velmi pestrý.

Hudební program, kterého se zúčastnili naši školáci v Jilemnici, spolu s žáky dalších škol, poskytl útulné chvíle a příjemný hudební prožitek. Děti si v atmosféře ticha, kterou pan Fišer dokázal v sále vykouzlit, poslechly několik klasických skladbiček pro kytaru. Dále si děti společně, v průběhu programu, za velmi zdařilého doprovodu kytary, zazpívaly tři písničky. Dcera pana Fišera Anička rozezněla kytaru ve španělském rytmu a doprovázela vybrané kytarové skladbičky hrou na buben. To naši školáci velmi ocenili… potleskem. Pro děti byla také připravena hudební soutěž a sladké odměny.

Co dodat? Určitě odezvu školáků, zachycenou v hudebních sešitech…

Mgr. Alice Hůlková

Vítání občánků

Naše škola již tradičně doprovází slavnostní vítání občánků ve Studenci krátkým kulturním programem. Letošní podzimní vítání občánků proběhlo 6. listopadu a svým vystoupením jej ozdobily žákyně 5. r. (Veronika Bergerová, Andrea Efenberková, Ivana Hrnčířová, Natálie Kadavá, Pavla Kadlecová, Kateřina Kiliánová, Klára Kuříková, Erika Literová, Nikola Marková, Adéla Nosková, Nela Šimková, Tereza Urbanová).

Mgr. Alice Hůlková, učitelka ZŠ

Dědeček automobil

Divadelní představení Mladá Boleslav 8. 11. 2013 Dědeček automobil – Adolf Branald, Radek Balaš

Společensky oblečení, až na pár výjimek, které ale opravdu neměli (hoši) „svůj den“, jsme se těšili na představení. Byli jsme v divadle včas a oblíbený balkón byl náš, stejně jako vloni. Honza Šimůnek tu měl strýčka, herce, jmenuje se Petr Prokeš a hrál Hynka. Po představení nás na ulici i zdravil. Také tu hrál náš oblíbený herec z televizního seriálu Comeback, Matouš Ruml. Je to výborný herec, tanečník i zpěvák a hlavně komik. Představení trvalo dost dlouho, ale bylo se na co dívat. Protože Václav Laurin a Václav Klement byli nadšení cyklisté a výrobci kol, v roce 1899 jejich kola slavila mezinárodní úspěchy na soutěžích, herci předváděli legrační napodobení takových závodů. Byla to pěkná podívaná. Představení se všem moc líbilo. Paní učitelky nás pochválily za slušné chování a pěkné oblečení. Oběd jsme si odhlásili a u „Meka“ se zdrželi jen chvilku, abychom se včas dostali domů.

Děkujeme sedmáci

Zkrocení zlé ženy

Divadelní představení Mladá Boleslav 7. 11. 2013 Zkrocení zlé ženy – William Shakespeare

V tento pro nás sváteční den jsme se vypravili opět do divadla, slavnostně oděni, tedy někteří, vlastně většina osmáků a všichni deváťáci to zvládli. Jelikož jsme byli v divadle mezi prvními, mohli jsme obsadit balkón, ze kterého je dokonalý výhled a paní učitelky jsou rády, že nás mají pěkně pohromadě. Uvaděčky byly jako každým rokem docela nesnesitelné a měly pocit, že nás usadí, kam se jim zlíbí. Naše paní učitelky Macháčová a Chrástová měly ale zcela jiné představy, takže „škatulata, hýbejte se“… Mobily si vypnuli všichni, nikdo nesvačil. Než začalo představení, odněkud se nám doneslo, že tu hraje strýc Jendy Šimůnka ze sedmičky, Petr Prokeš. A opravdu hrál Trania a byl dobrý. Dokonce se podílel i na dramaturgii. Ve hře je stěžejní zápletkou zkrocení Kateřiny, která se tváří bojovně, muži se jí bojí, ale Petruchio ví, jak na ni, takže se mu v závěru hry podaří z Kateřiny udělat pokornou bytost a milující ženu. Někomu se to líbilo, někdo se nudil, jiný nechápal, jako ve škole, všem se nezavděčí nikdo. Samotné herecké výkony byly obdivuhodné. Cestou zpět jsme nemohli nenavštívit McDonalds, objížďku z Horek jsme zvládli bez ztráty desítky.

Za učitelský dozor většinou souhlasím, k tomu oblečení bylo řečeno už tolik, že mě záplatované kalhoty a vytahaná trika překvapila! Pravdou ale je, že je to i záležitost rodičů, nejen žáků. Obě jmenované třídy se chovaly slušně a kulturní zážitek z divadla si jistě budou pamatovat.

žáci 8. třídy a R. Macháčová, vyučující ČJ

Zeměpisná exkurze do Harrachova

V úterý 8. října jsme s žáky 7. a 8. třídy absolvovali exkurzi do Harrachova, brány západních Krkonoš. Navštívili jsme sklárnu Novosad a syn Harrachov, která je nejstarší fungující sklárna v Čechách a pravděpodobně i na světě. Dochovala se zde tradiční ruční výroba sklářskými píšťalami a foukáním do dřevěných forem. Dalším bodem exkurze byla prohlídka samotného lyžařského střediska, kterou jsme absolvovali při pěším přesunu ze sklárny do Hornického muzea. Zde jsme navštívili prohlídkovou štolu a seznámili se s prací v rudných dolech. Někteří si prohlédli i zajímavé sbírky v muzeu. A protože nám počasí přálo, celou exkurzi jsme zakončili návštěvou Mumlavského vodopádu.

Mgr. Petra Faistaverová

A co si z exkurze zapamatovali samotní žáci 7. třídy?

Jeli jsme na exkurzi do Harrachova. Nejprve jsme šli do sklárny. Bylo tam docela teplo. Uprostřed haly byla tavná pec a každou chvíli tam přicházeli nějací muži a vytahovali z pece roztavené sklo. Nejdříve ho zchladili ve vodě, pak ho dali mistrovi, který deformoval, např. nožičku, nebo tu plochu, na které skleničky stojí. To byla asi nejzajímavější část exkurze ve sklárně. Potom jsme šli k dolu. Paní, co nás provázela po dole, nám řekla spoustu zajímavých informací o tom, co se v dole těžilo, fluorid a ještě dalších pár surovin, jak fungovaly výtahy, větrání a záchranné šachty. Ještě jsme se zašli podívat k Mumlavským vodopádům. Byly vyšší, než jsem si je představoval. Voda byla studená. Nad vodopády se dalo přejít po kamenech, a tak jsem to udělal. Měl jsem mokré boty. Byl to opravdu dobrý výlet a líbil se mi.

Aleš Mühlbach

Jeli jsme na exkurzi do sklářské dílny v Harrachově. Ukázali nám, jak se dělají skleničky. Řekli nám spoustu zajímavých informací, např. že je to největší sklárna v republice a založili ji v roce 1721. Pracovníci začínají od 7.00 hod a končí v 16.00 hod, mezi tím mají dvě 15minutové přestávky, za jednu směnu vyrobí 600–1000 skleniček. Všude nás provedli od výroby až po brusírnu. Nakonec jsme si mohli koupit nějaké skleničky. Potom jsme šli do hornického muzea. Tam jsme procházeli chodbami v podzemí. Viděli jsme větrací štoly, únikový východ a skřítka. Dále jsme šli k Mumlavským vodopádům, tam jsme se mohli nasvačit a oddechnout si. Potom už jsme jenom jeli zpátky do školy. Byl to dobrý výlet.

Markéta Jeriová

Exkurze v IQ parku

Ve čtvrtek 26. 9. 2013 se 8. třída vydala na exkurzi do libereckého IQ parku. Brzy ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží ve Staré Pace, odkud nás odvezl vlak až do Liberce. Nedaleko nádraží je Babylon, ve kterém se nachází IQ park. Zde jsou ve čtyřech podlažích vystaveny interaktivní exponáty. Našli jsme zde například názornou pomůcku pro pochopení Pythagorovy věty, spoustu exponátů od fyziky přes přírodovědu a zeměpis až po chemii. Vše je zpracováno zábavnou a snadno pochopitelnou formou, a proto si každý našel něco, co se mu líbilo. Vodní hrátky, rotující válec, zrcadlový labyrint, expozice věnovaná lidskému tělu, mohli jsme vyzkoušet různě silné magnety, výrobu elektřiny vlastní prací, jízdu na invalidním vozíku, velké mýdlové bubliny, mnoho hlavolamů nebo jsme se mohli stát moderátory počasí.

Domů jsme jeli plni nových poznatků a zážitků.

Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se zapojila do výtvarného projektu Záložka do knihy spojuje školy. Na začátku školního roku jsme se přihlásili a následně nám byla přidělena škola na Slovensku – šlo o základní školu v Bratislavě. V hodinách výtvarné výchovy děti dostaly za úkol nakreslit svého oblíbeného literárního hrdinu. Každý se s tím nějak vyrovnal, často šlo spíše o televizního hrdinu, ale výsled kem bylo 150 originálních záložek. Ty jsme následně s 9. třídou zalaminovali, aby měly delší životnost. Poté už následovalo zabalení a odeslání na Slovensko. Ještě týž týden přišel balíček se záložkami ze Slovenska.

Připojuji e-mail, který přišel ze Slovenska:

Dobrý večer, pani Chrástová,

dovoľte, aby som sa Vám v mene celej našej školy srdečne poďakovala za Vaše prekrásne záložky i za propagačný materiál o Vašom regióne i škole… Hneď po vyučovaní som vystavila časť záložiek v knižnici, kde máme momentálne predajnú výstavu kníh, takže ich budú môcť poobdivovať všetci žiaci.

O projekte Záložka… budeme informovať na webovej stránke školy.

Ešte raz Vás všetkých srdečne pozdravujeme a ďakujeme za spoluprácu.

Janečková

P. S. Posielam Vám 2 fotografie z výstavky Vašich záložiek.

Vola povolání pro žáky 9. ročníku

V rámci přípravy na volbu povolání byli na naši školu pozváni zástupci 21 různých středních škol a informovali rodiče a žáky 8. a 9. tříd o možnostech studia na jejich školách. Součástí přípravy žáků 9. tříd na jejich budoucí povolání jsou i exkurze do výrobních zařízení, na Úřad práce Semily i na Burzu SŠ v Turnově.

A vše vnímají naši „deváťáci“?

Aries Vrchlabí

V úterý 5. 10. 2013 navštívily dívky z 9. ročníku firmu Aries ve Vrchlabí. Jela s námi paní učitelka Dana Chrástová.

Když jsme dorazily k Ariesu, musely jsme chvíli čekat, protože byla polední pauza. Potom pro nás přišla paní Šulcová (majitelka firmy), aby s námi absolvovala prohlídku. Dozvěděly jsme se, že firma Aries byla založena roku 1991 panem Ladislavem Šulcem. Aries byl a stále je zaměřen na výrobu punčochového zboží (silonky). V nedávné době měla firma 2 části. První se nacházela ve Studenci, kde se všechno zboží prodávalo a některé i vyrábělo. Druhá část se nacházela ve Vrchlabí. V nedávné době se studenecká „výrobní“ část přesunula do Vrchlabí. Prodejní zůstala ve Studenci.

Když nám paní Šulcová řekla něco o Ariesu, začaly jsme se zajímat o výrobu punčochového zboží. Pro výrobu silonek je třeba koupit mnoho nití. Nitě se pak dají do místnosti s mnoha stroji, na kterých se silonky upletou bez jakéhokoli upravení. Jedna taková punčocha se ušije během 4 minut. Poté se musí zkontrolovat, zda nemají vadu, aby se mohly přesunout do další fáze výroby. Po zkontrolování se punčochy přenesou do další místnosti, kde se musí znovu zkontrolovat, potom je napařováním upravit do finálního stavu. Poté se dají do prádelny, kde se vyperou a usuší. V poslední fázi se přesunou do oddělení, kde se dávají do krabiček a dávají se do skladu. Každý typ silonky má svoji speciální krabičku. Firma Aries se teď nově zabývá výrobou sportovních podkolenek značky Royal Bay. Tyto podkolenky se vyrábějí v mnoha svítivých barvách. Zmenšují možnost úrazu a jsou velice pohodlné. Též jsme se dozvěděly, že firma vyrábí punčochové zboží pro lidi s křečovými žilami.

Naši exkurzi jsme zakončily tím, že nám paní Šulcová dala několik testovacích otázek, které jsme musely zodpovědět. Potom jsme se jen rozloučily a poděkovaly za možnost si tuto firmu prohlédnout. Byla to velice zajímavá a povedená exkurze.

Štěpka Dubská, žákyně 9. třídy

Kablo Vrchlabí

Chlapci a pár děvčat z šesté a deváté třídy vyrazili dne 8. října do vrchlabské firmy, ve které se vyrábějí měděné kabely.

Jakmile jsme vešli do první budovy, museli nám dát zelené či oranžové vesty. Ing. Šedivá musela kvůli potvrzení podepsat formulář. Průvodce byl milý a laskavý a první věc, kterou nám ukázal, bylo skladiště s chemikáliemi a PVC. Můžeme říct, že to žádná hezká vůně nebyla. Poté nás odvedl do první budovy, kde byly konány první kroky ke zpracování mědi. Zde byla měď ještě v surovém stavu a pár centimetrů široká. Ta byla natažena na speciální stroj, který ji měl za úkol prodloužit. Dále nás průvodce odvedl do několika dalších místností, kde byla měď dále zpracovávána. V těch jsme se dozvěděli, že drát jel v některých místnostech tak rychle, že by nám mohl i odříznout některé části našeho těla. Tímto způsobem jsme prošli zbytkem výrobního procesu. Na úplný závěr jsme navštívili sklad, kde nám bylo vysvětleno, jakým způsobem se dostává k zákazníkům. Na závěr jsme byli panem průvodcem vyvedeni ven z komplexu. Celá exkurze byla velice poučná.

Jan Štěpánek, Ondřej Tropp, žáci 9. třídy

Úřad práce a HZS Semily

Ve středu 23. října 2013 jsme byli na exkurzi na Úřadu práce v Semilech a pak u semilských hasičů. Na Úřadu práce nás přivítala paní Jetelová, která nám řekla, jak úřad funguje. Dále pokračovala o profesích, které jsou žádané a které naopak méně. Pokračovala o tom, jaké máme šance dostat se na námi zvolenou školu. Dala nám papírek s různými webovými stránkami, které by nám mohly být ku prospěchu. Potom jsme si každý udělali test zájmů. Některé výsledek překvapil, jiní si jen potvrdili svoje rozhodnutí. Mohli jsme si vzít i papíry o různých povoláních, na kterém byla např.: průměrná hrubá mzda nebo uplatnění oboru.

Po návštěvě ÚP jsme se vydali k hasičům. Tam nás provedli po budově. Při procházení jsme byli nejvíce zvědaví na tyč, po které hasiči sjíždějí do garáží. Odvážlivci si po ní sjeli dolů, někteří i několikrát. A zbytek šel po schodech. V garážích nám ukázali hasičská auta, sloužící každé k jinému účelu. Pak jsme vyšli ven, kde stálo auto s posuvnou plošinou, která má dosah 30 metrů a vejdou se na ni čtyři osoby. Většina z nás překonala strach a nechala se vyvézt nahoru. Tam jsme se pokochali výhledem na město Semily a okolí. Pak jsme už museli k autobusu. Myslím, že pro některé to byl největší zážitek na hodně dlouhou dobu. Když to celé zhodnotím, tak myslím, že to byl poučný, ale i zábavný den.

Lída Mečířová, žákyně 9. třídy

Burza středních škol – Turnov

Ve středu 6. listopadu jsme odjeli do Turnova na burzu středních škol. Po příjezdu nám byl dán rozchod po budově. Zjistili jsme, že škol přijelo opravdu mnoho. Abychom se po budově lépe zorientovali, obdrželi jsme papír s rozmístěním škol. Na jednotlivých místech jsme dostali propagační leták, veškeré informace ohledně studia, a dokonce jsme dostali i prostor pro případné dotazy. Byla nám sdělena všechna kritéria přijímacího řízení a byli jsme pozváni na dny otevřených dveří. Času jsme měli dostatek na to, abychom prošli všechny zástupce škol. Byly k vidění i práce studentů studujících na školách s uměleckým zaměřením. Byly pro nás nachystány i soutěže, za které jsme mohli dostat různé ceny, nebo jsme si mohli vyplnit kvíz pro zjištění našich obchodních znalostí. Většině z nás tento výlet pomohl ve výběru střední školy nebo také v utvrzení našeho rozhodnutí. Poděkování patří paní zástupkyni Daně Synkové za dozor a podání důležitých informací ohledně studia na střední škole.

Nikola Valterová, žákyně 9. třídy

Vědomostní soutěže

Uplynuly teprve dva měsíce školního roku a naši žáci se již zapojili do řady soutěží. Novinkou v letošním roce byly pIšQworky. Staly se týmovým mistrovstvím škol v logické hře piškvorky. Zahrát si může každý středoškolák, osmák či deváťák. Zájem mezi našimi žáky byl poměrně velký, a tak jsme uspořádali dvě kola v rámci školy. První kolo byla kvalifikace v rámci třídy, z níž do školního finále (druhé kolo) postoupilo šest nejlepších hráčů. Ti se mezi sebou utkali o vítězství. Na 1. místě se umístila Markéta Urbanová, 2. místo obsadila Sabina Maternová a bronz získala Markéta Hamáčková.

Oblastní kolo očima p. uč. Pohořalé:

1. listopadu jsme se zúčastnili oblastního kola v Semilech. Šlo o soutěž pětičlenných týmů. My jsme se prezentovali se dvěma týmy, a to OXOXOX žáků 8. třídy (Bartoňová, Bjelková, Gottvaldová, Maternová a Sobran) a týmem nazvaným XOXOXO žáků 9. třídy (Dubská, Hamáčková, Kalenská, Štěpánek a Urbanová). Občas nám křížky a kolečka pořádně rozpálily mozkové závity, ale na stupně vítězů jsme nevystoupili. Přesto jsme si užili soutěžní atmosféru turnaje a poznali nové strategie při hraní piškvorek.

Pro žáky 8. a 9. ročníků je určen i Přírodovědný klokan. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Na stupních vítězů se v rámci školy umístila pouze děvčata: Dominika Kalenská (1. místo), Markéta Urbanová (2.) a Sabina Maternová (3.)

Další soutěží, do které se rádi zapojujeme, je Logická olympiáda. Soutěž, která má velmi dobrou úroveň a zároveň není náročná na místo a čas. Žáci v nominačním kole doma vyplní krátký on-line test. Nejlepší řešitelé pak postupují do krajského kola. Tento rok se nám velmi dařilo a do krajského města vyrazila parta těchto dětí: Magdaléna Chrástová (3. B), Josef Janhuba (4. A), Klára Kuříková, Tereza Urbanová (obě 5. A) a Markéta Urbanová (9. A; v minulém roce 14. místo v republikovém kole).

Olympiáda pohledem Klárky Kuříkové a Terezky Urbanové:

V pátek 8. 11. 2013 jsme jeli do Liberce na krajské kolo Logické olympiády. Pan řidič nás zavezl přímo k budově jedné staré školy, ve které jsme hledali podle seznamu třídu a místo, kde budeme. Brzy potom přišel pan učitel, vysvětlil nám, jak bude test probíhat, a mohlo se začít. První část trvala 30 minut a měla 20 otázek. Nějaké úlohy byly lehké, ale jiné zase velmi obtížné. Když jsme test odevzdali, byla dvacetiminutová přestávka a pak následoval druhý test. Trval 20 minut na 20 otázek a pro mě se zdál lehčí. Po něm se všichni sebrali, sbalili si věci a venku jsme čekali na auto, které nás odveze zpět do Studence. Byla jsem po tom všem už docela unavená.

Řešili jsme např. tyto úlohy:

Alenka má 6 párů ponožek. Šuplík s ponožkami je ale vysoko. Kolik ponožek musí vytáhnout, aby měla jistotu, že má pár?

Je 10 měst a každé je s každým propojeno silnicí. Kolik je těchto silnic?

Dětem se na olympiádě velmi líbilo a s napětím očekávaly, až budou na internetu zveřejněny výsledky. Podle očekávání si nejlépe vedla Markéta Urbanová, která svoji kategorii ovládla, zvítězila a probojovala se do finálového celorepublikového kola 25. 11. v Míčovně Pražského hradu. Velmi dobrých výsledků dosáhla děvčata z páté třídy. Terezka obsadila 6. místo a Klárka 13. místo z celkem 44 soutěžících. Magdalénka s Josefem se sice nevešli mezi nejlepších 75 % soutěžících (zbylé pořadí není zveřejněno), ale získali cenné zkušenosti, díky nimž možná v příštích letech naváží na výborné výsledky svých starších spolužaček.

Velké poděkování patří panu Vladimíru Junkovi, který nás do Liberce odvezl. Byla to velmi příjemná cesta. Děkujeme.

Poslední soutěží, ve které jsme zatím změřili své síly s našimi vrstevníky v rámci ČR, byl Bobřík informatiky. Soutěž je organizována pro žáky od 4. ročníku ZŠ po maturitu. Soutěží se v pěti věkových kategoriích (tři kategorie v ZŠ). Žáci na počítači řeší náročné problémy, kde je potřeba použít uvažování, logiku, rozhodovat se, modelovat a strukturovat, formalizovat svoji výpověď. Výsledky v rámci republiky budou dostupné až po uzávěrce, proto zde uvádím výsledky jednotlivých kategorií v rámci ZŠ.

Pořadí, příjmení a jménoTřídaBody
Mini4.–5. třídamax. 192 bodů
1. Urbanová Tereza5.192
2. Link Lukáš5.160
3. Bušáková Magdaléna4. A156
Benjamin6.–7. třída
1. Vanclová Barbora6.180
2.–3. Jiroutová Valérie7.164
2.–3. Mühlbach Aleš7.164
Kadet8.–9. třída
1. Pokorná Anna8.180
2. Urbanová Markéta9.164
3. Bušáková Alžběta8.136
Mgr. Petra Faistaverová, vyučující matematiky a informatiky