Zastavit se a zvednout hlavu

Vydání: Číslo 6/2013

Zastavit se a zvednout hlavu
objevit ticho uprostřed hřmění
nastolit ticho i ve svém chvění
skrze krásu „hvězdy“ na nebi
ohňostroj adventní…

zastavit se
a pak jít dál
krok za krokem
starost za starostí
i v mrazu najít novou naději
a směr
k radosti a pokoji
co svět nezná
protože TAM – v jeslích 
narodilo se dítě, které změnilo svět
narodilo se dítě, které mění mě

Pokud se ke stejnému zdroji světla blížíme z různých stran, často o sobě ani nevíme, nedohlédneme na sebe, nemůžeme posuzovat schůdnost a složitost těch různých cest, ani jejich přímočarost, či kamenitost.

Přesto JDEME za týmž zdrojem Světla.

Pokud jdeme – pak jednou zjistíme, že zdroj světla byl týž.

Putujeme v tyto dny za hvězdou?

Putujeme tichou nocí?

Putujeme a nevidíme zrovna teď, kam šlapeme?

Možná je nejdůležitější mít odvahu k dalšímu kroku.

Tak ať skrze tajemství pravdivého slavení adventní a vánoční doby nechybí síla k další cestě!

Těšíme se na stávající i nové návštěvníky naší knihovny.

Knihy s vánoční tematikou, a nejen tou, u nás nechybí.

Lída Tauchmanová