Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 6/2013

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky

V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje máme opět zprovozněn průjezd po hlavní silnici, a tak věřím tomu, že se situace kolem této stavby postupně uklidní.

Pokud počasí alespoň trochu vydrží, bude stavba probíhat (samozřejmě již za provozu) na přilehlých chodnících, nájezdech a sjezdech a tím se uspíší práce, které by měly probíhat až v příštím roce.

Jak jsem Vám již psal posledně, zároveň probíhají přípravné práce ohledně rekonstrukce silnice pokračující směrem na Vrchlabí, které by měly být (minimálně z velké většiny) hotovy rovněž v příštím roce. V tomto případě záleží na rozhodnutí Ministerstva financí, kam již byla podána žádost o prodloužení termínu s možností čerpání finančních prostředků až do roku 2015.

Příští rok nám tedy přinese stejné, ale i možná větší komplikace. Postupně se začínáme vyjadřovat k etapám této rekonstrukce a bohužel, s velkou pravděpodobností to nepůjde bez úplné uzavírky této silnice, minimálně v určité části Studence. Dle projektových dokumentací, které dostáváme k vyjádření, nesouhlasíme s úplným uzavřením a naopak se snažíme hledat možnosti, jak z toho ven. Není možné odříznout provoz místních firem na tři týdny či zablokovat přístup zásobování velké části obce a už vůbec ne příjezd ke škole a školce. V současné době však nevím, jak velkou váhu bude mít naše slovo. Je zde i možnost (kterou bych však osobně nechtěl), že se hlavní silnice opraví jednodušeji, tedy levněji (nevyužijeme všech možných financí) a za pět let si budeme říkat, proč jsme to nenechali udělat pořádně. Nejsložitěji se jeví most u firmy Stihl, některé propustky a hlavně dešťová kanalizace, která by mohla být připravena v tělese silnice pro budoucí chodník od autobusové zastávky „U Trojice“, směrem „Na Špici“. Složitá je i situace v křižovatce u „Řeznictví Nosek“.

Moc rád bych Vám napsal, že to nejhorší je za námi a že nás čekají v tomto ohledu jenom lepší časy, ale obávám se, že to bude naopak. Uvědomujeme si, že potom můžeme mít kvalitní hlavní silnici, ale komunikace třetích tříd (spodní silnice po Studenci) i místní komunikace poté budou (a již také jsou) zničené.

V každém případě se pokusím jednat na Ministerstvu průmyslu a obchodu o prosazení oprav těchto silnic (využívaných jako objízdné trasy) do výběrového řízení jako vedlejší provozní náklady, jelikož vím, že se cena z výběrového řízení dostane pod vyprojektovanou cenu a tím by se mohly ušetřené finance využít na tyto „vedlejší“ silnice. Jestli se vše podaří, o tom Vás budu informovat zase někdy příště.

Jiří Ulvr, starosta

Další informace

Potěšující zprávou je i ta, že jsme byli úspěšní v žádosti o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje. Přidělená částka ve výši 38 430 Kč bude poskytnuta na opravu dvou projektů: „Boží muka ve Studenci“ a „Boží muka v Zálesní Lhotě“. S realizací počítáme v příštím roce, společně s vložením vlastních zdrojů z rozpočtu obce na rok 2014. Zároveň s těmito opravami dojde k navrácení dvou sošek andělů, zmizelých od sochy sv. Jana Nepomuckého (poblíž čp. 151, manželé Exnerovi).

Jiří Ulvr, starosta

Touto cestou bych chtěla poděkovat rodině Emky Hodkové, Zuzky Weissové, Lenky Šulcové a Soně Hodkové za finanční pomoc, kterou poskytly mým rodičům Boženě a Jiřímu Strnadovým poté, co jim 16. 9. kompletně vyhořel obývací pokoj se všemi hmotnými i nehmotnými statky.

Moc Vám děkujeme.

za oba rodiče Jiřina Jará

Od 1. listopadu 2013 organizace Rytmus Liberec, o. p. s., zahájila na Jilemnicku poskytování sociální služby „Sociální rehabilitace s metodou podporovaného zaměstnávání“.

Pomáháme lidem se zdravotním postižením, převážně lidem s mentálním postižením, nalézt a udržet si práci na otevřeném trhu (www.rytmusliberec.cz).

Chceme vytvořit podmínky pro nalezení pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce pro osoby se zdravotním postižením a poskytnout těmto osobám potřebnou podporu k tomu, aby si toto pracovní místo udržely.

Cílovou skupinou jsou:

  • osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, převážně lidi s mentálním postižením,
  • lidé, kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí,
  • lidé, kteří potřebují individuální podporu před nástupem do práce i po něm.

Rytmus Liberec, o. p. s. pomáhá také zaměstnavatelům, kteří se chtějí stát společensky odpovědnou firmou a mají zájem zaměstnat lidi se zdravotním postižením.

Služba je bezplatná a zájemci o tuto službu nás mohou navštívit osobně nebo kontaktovat na adrese: Jilemnice, Dolení 41 (naproti obchodu NORMA, směr Hrabačov).

Více informací o této službě, vám rády poskytnou pracovní konzultantky:

Mgr. Svitlana Sazečková a Bc. Aneta Paulů, DiS.

na tel.: 734 158 451

e-mail: sazeckova@rytmus.org, aneta.paulu@rytmus.org

Informace ze živnostenského úřadu – prodej alkoholu

Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti novela živnostenského zákona č. 309/2013 Sb., která mimo jiné reguluje prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Zjednodušeně řečeno, pro prodej veškerého alkoholu nad 15 % objemových jednotek bude nutná koncesovaná živnost.

Uvedená novela živnostenského zákona pro získání této koncese stanovila půlroční přechodné období, ve kterém může podnikatel pokračovat v prodeji alkoholu nejdéle do skončení této lhůty, tj. do 17. 4. 2014. Požádá-li podnikatel v této 6měsíční lhůtě živnostenský úřad o vydání koncese na prodej alkoholu a bude-li mu vydána, bude moci v prodeji alkoholu pokračovat. Marným uplynutím této šestiměsíční lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej alkoholu toto právo prodeje zaniká. Přijetí žádosti o koncesi v uvedené lhůtě je bez správního poplatku.

Dále je třeba uvést, že koncese se týká všech prodejců alkoholu nad 15 % objemových jednotek, a to i těch, kteří alkohol prodávají v dopravních prostředcích, např. při zájezdech v autobusech, v cukrárnách, pojízdných prodejnách apod.

Podstatnou informací je též to, že při podání žádosti o koncesi na prodej alkoholu není třeba živnostenskému úřadu předkládat žádné kvalifikační předpoklady.

Doporučujeme všem podnikatelům (právnickým i fyzickým osobám), kterých se prodej alkoholu nad 15 % objemových jednotek týká, aby žádost o koncesi nenechávali na poslední chvíli v rámci 6měsíční lhůty, protože jen v obvodu živnostenského úřadu v Jilemnici je vydáno 688 hostinských živností řemeslných a 4122 živností volných, z nichž u značné části k prodeji alkoholu též dochází (prodejny, stánky, smíšené prodejny, supermarkety…).

S případnými dotazy se můžete obrátit osobně, telefonicky, e-mailem na živnostenský úřad na městském úřadě v Jilemnici.

Ing. Petr Mládek, vedoucí živnostenského úřadu v Jilemnici
tel. 481 565 312, 481 565 335, e-mail: mladek@mesto.jilemnice.cz