Klub důchodců Studenec

Vydání: Číslo 1/2014

Milí přátelé!

Starý rok před nedávnem dorazil do své cílové stanice. Kdo měl štěstí a dostatek životní energie, hbitě přestoupil a novým rokem ujíždí životem dál. Co si v té chvíli přát, co jen říct, aby těch přestupních stanic bylo co nejvíc.

Že je nám zas o rok víc, to nám nevadí, máme dosti optimismu, naši mysl naladí. Budeme i nadále o své zdraví dbát, místo mračení a depky budeme se raděj smát. Budeme se s přáteli pravidelně scházet, na zahrádce zeleninu, nebo růže sázet. Podnikneme výlety stejně jako před léty. Pokud vyšleme ze svých srdcí všichni více lásky, zlepší se všem nálada, vymizí nám vrásky. Přidáme-li dobré slovo, mezi lidmi zmůže mnoho, nikdo tím nic neztratí, naopak se budeme všichni cítit šťastnější a bohatí.

Protože se v našem Klubu po mnoho let rádi scházíme, úsměvem, dobrou zábavou a přátelskými vztahy si i všední život krášlíme. Každé tělo věkem chřadne, udržet ho stále svěží není vůbec snadné. Pokud naše mysl přiměřeně slouží, třeba objeví se vráska, nejdůležitější je, že po zbytek života nevymizí z našich srdcí láska. Nikdo nejsme dokonalý, mladý ani starý, občas spadneme, zas se zvedneme, někdy bez pomoci druhého se ani nehneme. Právě vědomí, že nejsme sami, od strachu nás často chrání. Naděje, že když nám bude nejhůře, v nečekané situaci dobrý člověk pomůže. Stále je co vylepšovat, ohleduplně se chovat, jen tak můžeme šťastni být, v každém věku spokojeně žít!

Zdraví a veselou mysl, velký okruh přátel přeje L. Ježková, předsedkyně KD

Vzpomeňme na všechny, kteří dojeli do své cílové stanice. Ve vzpomínkách zůstanou s námi.