Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2014

Vydání: Číslo 1/2014

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2014. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec činil 58 991 Kč. V Zálesní Lhotě se vybralo 6 138 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR v Praze 1.

Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlých letech jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace nebo mechanické vozíky pro zapůjčení do domácností nemocných. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek na rozvoj projektů v Indii souvisejících s adopcí na dálku, kterou zajišťuje Diecézní charita Hradec Králové.

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

Do roku 2014 vám přeji vše dobré.

za FCH Studenec Heda Jiranová