Sbor dobrovolných hasičů Studenec

Vydání: Číslo 1/2014

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2013

Hasičský bál se konal 26. ledna. K tanci a poslechu nám zahrála studenecké skupina „Člověče nezlob se“ a tancovalo se a zpívalo až do rána.

11. března proběhla dvouhodinová beseda pro mladé hasiče v hasičské klubovně ve Studenci. S činností JSDH Studenec v roce 2012 děti seznámil velitel Josef Vancl ml.

V sobotu 20. dubna 2013 se konal tajný hasičský výlet, kterého se zúčastnilo 39 lidí. Odjezd byl v 8.00 ze Studence a zpočátku ani pan řidič nevěděl, kam se pojede. Starosta sboru Vladimír Hamáček to ale jediný věděl. Celý výlet totiž organizoval a za to mu patří veliký dík. Navštívili jsme: vinný sklípek U Marka v Jičíně, pivovar Svijany, zámek Hrubý Rohozec, Muzeum techniky v Loukově a nakonec jsme povečeřeli v restauraci v Hájích nad Jizerou. Byl to moc pěkný výlet. Počasí nám přálo. Během výletu panovala veselá nálada a všichni se těšíme, že zase společně někam vyrazíme.

V pátek 3. května jsme pořádali tradiční posezení u příležitosti oslav svátku sv. Floriána. Tento rok nám ale počasí nepřálo. Od rána pršelo a pršelo. Tak jsme vše připravili v hasičské klubovně. Venku se pouze v udírně udila uzená žebra. Funkce topiče a dohled nad masem se ujali Josef Vancl st. a Jiří Sucharda s manželkou. Jejich práce byla náročná vlivem počasí, ale zvládli vše na jedničku a my ostatní jsme si mohli pochutnávat na výborných uzených žebrech. Večer utekl jako voda. A již teď se těšíme na další rok, kdy svátek sv. Floriána společně oslavíme. Přijďte i Vy. Jste srdečně zváni.

25. května pořádal spolek přátel historických vozidel a Obecní úřad ve Studenci 6. ročník soutěže Studenecká míle 2013. Občerstvení celý den zajišťovali dobrovolní hasiči ze Studence. Pro účastníky jsme připravili guláš, klobásy, uzená žebra a párky v rohlíku. Na zapití bylo točené pito a kdo neřídil, mohl si dát i pivo nebo něco ostřejšího. Nechyběla ani káva a něco dobrého k zakousnutí.

Po skončení Studenecké míle jsme pořádali taneční zábavu. Večer nám zahrála skupina Tampelband.

1. června jsme se podíleli na organizaci okresní soutěže mladých hasičů Plamen ve Studenci.

Ve dnech 5. 8.–9. 8. 2013 pořádal sbor dobrovolných hasičů Studenec „Týdenní putování dráčka Soptíka, tentokrát do zoologické zahrady“ (pro děti od 5 do 11 let). Zúčastnilo se ho 32 dětí. Děti se ráno sešly v 8.00 v hasičárně ve Studenci a domů odcházely v 17.00 (kromě úterý, kdy někteří přespali v hasičárně). Na konci každého dne jsme rozdávali diplomy, medaile a odměny za pilnou práci.

V srpnu nám byl schválen projekt „Vybavení hasičské klubovny“. O dotaci na něj jsme žádali již na jaře na MAS Přijďte pobejt! Jilemnice. O projekt se starala Eva Linková. Za pevné nervy a soustu práce moc děkujeme. Do naší klubovny tak přibyly nové židle, projektor, plátno…, které můžeme používat při různých akcích.

Tento rok na louce za hasičárnou přibyla pevná dlážděná základna. Děkujeme všem, kdo pomohl se stavbou. Největší dík patří Pepu Vanclovi ml., který na ní strávil nejvíce času. I za děti děkuju. Také proběhla oprava sušáku na hadice. Kolem něho přibylo železné zábradlí.

Sobota 14. 9. se stala dnem svatebním pro Tomáše a Moniku. Své ANO si řekli ve Vrchlabí a při cestě na hostinu pro ně členové dobrovolných hasičů ze Studence připravili malé překvapení. Přivezli starou stříkačku a úkol zněl jasně. Společnými silami dostat vodu do terče. Pomáhali úplně všichni a vše se podařilo. Ještě jednou přejeme novomanželům Chrtkovým hodně lásky, zdraví a štěstí na společné cestě životem.

14. 9. jsme se také zúčastnili oslav u příležitosti výročí založení sboru v Levínské Olešnici.

V září jsme již po šesté pořádali pro děti a jejich rodiče hasičské odpoledne zakončené stezkou odvahy. Děti plnily úkoly, za které dostaly drobnou cenu. Ceny byly letos krásné díky příspěvku od obce – děkujeme. Zasoutěžit si s námi přišlo 78 dětí. Po setmění postrašila strašidla asi 74 dětí.

Ve dnech 4. a 5. října proběhlo v hasičské klubovně soustředění mladých hasičů. Hlavním cílem bylo zopakovat veškeré znalosti před závodem požárnické všestrannosti, který se konal 19. října v Bukovině u Čisté.

Nesmím zapomenou na účast žen a mužů na okrskové soutěži, která se letos konala 8. 6. v Levínské Olešnici. Ženy skončily na 6. místě a muži nakonec nesoutěžili, protože byli odvoláni do Kruhu, kde se po přívalovém dešti rozvodnil potok. Smíšené družstvo skončilo na 8. místě.

V letošním roce jsme byli poblahopřát těmto členům k jejich životnímu jubileu: Josef Jebavý, Rudolf Zajíc, Olga Šulcová, Miloslav Šulc, Anna Jandová, Ludmila Kudrnáčová, Zdeněk Valenta a Květoslava Czibulková. Přejeme všem hodně zdraví.

V pátek 29. listopadu se od 18 hodin konala na Obecním úřadě ve Studenci Výroční valná hromada SDH Studenec.

V sobotu 7. 12. Sbor dobrovolných hasičů Studenec pořádal od 15.00 předvánoční posezení. Sešli jsme se v hasičské klubovně, kde jsme se posilnili bramboráky a zahřáli svařákem.

Nakonec bych chtěla poděkovat Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě, organizaci, ale i úklidu po různých akcích. Jejich práce si moc vážím. Poděkování patří i Josefu Vanclovi ml., který se stále vzorně stará o naši výjezdovou jednotku a každé pondělí pilně s dalšími dobrovolníky pracují.

Stav naší členské základny k tomuto dni činí 176 členů.

vypracovala jednatelka SDH Studenec Miroslava Vanclová

Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Studenec pořádal 25. 1. 2014 tradiční Hasičský bál. Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat všem, kteří pomohli s přípravou. Všem, kteří se zasloužili o hladký průběh bálu, a všem, kteří v neděli po bále přišli uklízet. Děkujeme také ještě jednou všem sponzorům za ceny do tomboly.

výbor SDH Studenec