Vzpomínka

Vydání: Číslo 2/2014

1. 4. 2014 to byl rok, co nás navždy opustil náš milý tatínek, dědeček, kamarád a soused, pan Jaroslav Čapek. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu malou vzpomínku. Děkuji. Blanka s rodinkou.