Z římskokatolické farnosti Zálesní Lhota

Vydání: Číslo 3/2014

Není to tak dlouho, co se podařilo zkompletovat nejbližší plány oprav a prací na kostele v Zálesní Lhotě. V současné době kostel obdržel jako reakci na osvětu i ve Studeneckém zpravodaji dar. Jedná se o dva zvony ze čtyř, původně plánovaných dodat do věže kostela v Zálesní Lhotě. Jeden darovali manželé Poulovi z Černošic u Prahy, kteří mají v Zálesní Lhotě chalupu, jako poděkování, a druhý zvon dvě osoby, které si přály zůstat v tajnosti. Na věž se tedy dosadí začátkem prázdnin r. 2014 zvon sv. Gabriel, věnovaný památce sv. Františka, o hmotnosti 170 kg, a průměru 670 mm a ladění cis 2. Druhý zvon, sv. Pius X. je o hmotnosti 31 kg, průměru 373 mm a ladění b2. Dodání zvonů zprostředkuje firma IMPULS Ostrava a samotné zvony ulila italská firma ECAT CAMPANE, dědic tradiční zvonárny Mazzola Achille z Valduggia v Itálii, založené r. 1404.

Římskokatolická farnost Zálesní Lhota srdečně zve širokou veřejnost na SLAVNOST SVĚCENÍ ZVONŮ, která se uskuteční při mši svaté dne 29. 6. 2014 v kostele Zálesní Lhota od 11 hodin, a bude ji sloužit a zvony posvětí Mgr. František Mráz, vikář jilemnický. Slavnost doprovodí svým zpěvem hostující chrámový sbor kostela sv. Vavřince z Jilemnice.

Pořízení prvních dvou zvonů chápeme jako symbolický počátek oprav a malování kostela v Zálesní Lhotě. Děkujeme všem dárcům, hostům i těm, kteří se nezištně o kostel starají.

Mgr. Miloslav Paclík, farář

Z římskokatolické farnosti Studenec

Farnost Studenec čeká malování kněžiště (presbytáře) kostela. Již před časem sílil tlak a přání některých farníků na výmalbu interieru kostela. Počinek výmalby je ovšem sám o sobě náročný, nákladný a drahý. Na jaře tohoto roku, na žádost pana faráře, získala farnost dotační příslib 70 tis. Kč z MK ČR přes ORP Jilemnice, památkovou péči. Mimo to si ještě farníci mezi sebou vybrali částku asi necelých dvě stě tisíc korun. Náklady na výmalbu jsou ovšem značné. Sama výmalba, jejíž realizaci vyhrála firma Malpona Vrchlabí, se při zachování fresek a detailů malby vyšplhala na částku 209 tis. Kč, další náklady si vyžádá oprava elektroinstalace a elektrorozvodů, asi 80 tisíc korun bude stát výměna osvětlení interiéru kněžiště, kterou si farnost prosadila. Žádáme proto širokou veřejnost o pochopení s omezeným užíváním studeneckého kostela během letních měsíců, a to z důvodu výmalby interieru kostela, rozděleného na etapy. Jinak než rozdělit na etapy se ani tak náročný plán uskutečnit nedá. Děkujeme za pochopení.