Zpráva o činnosti Klubu důchodců ve Studenci za rok 2013–2014

Vydání: Číslo 3/2014

Čím dál více si uvědomujeme, a to i přes mnohá životní úskalí, která musíme občas překonávat, jak krásné je na tomto světě žít s přáteli kolem sebe a stálé plány do budoucna mít. Hlavu ani ruce hluboko do klína proto nechceme skládat, raději se budeme v našem Klubu dál scházet spolu, jak už je tomu právě plných 20 let, budeme se těšit na každý nový program, dobrou kávičku, zákusek, chlebíček u jednoho stolu. Dál budeme sledovat, jak se v naší obci mnohé ku prospěchu mění, rodí se další generace, což znamená, že Studenec jen tak z mapy nevymizí, a každý, kdo sem zavítá, třeba na dlouhá léta zabydlí, nebude pro nás nikdy cizí. I náš Klub je jak velká rodina, ve které občas někdo a něco končí i začíná. Každý, kdo má rád lidi a nechce být doma sám, zpravidla v září, kdy po prázdninách opět začínáme, zavítá bez ostychu k nám. Smutno nám nikdy není, náš program se každý měsíc mění.

září 2013: V polovině září jsme plánovali autobusový zájezd: Hrubý Rohozec, turnovské muzeum, Vesec u Sobotky se zakončením a večeří, dále zpěvem a hudebním doprovodem. Bohužel zájezd se nekonal pro nedostatek přihlášených. Snad nám to příští rok vyjde.

2. října 2013: Vystoupení kouzelníků z Jičína. Svými kouzelnickými triky zaujali všechny přítomné, z nichž se někteří náhodně vybraní stali součástí programu. Veselá nálada všech přítomných byla důkazem dobré zábavy.

13. listopadu 2013: Video – Svazek obcí z Jilemnicka. Krásné snímky o Studenci a Zálesní Lhotě zajistil profesor Martin Král a student Marek Erben z jilemnického gymnázia. Průvodní slovo bylo příjemným doplňkem po celou dobu promítání.

11. prosince 2013: Mikulášská besídka s nadílkou. Po přečtení vánočního zamyšlení se záhy s Mikulášem a andílkem přiřítili čerti, kteří každému namalovali černé znamení na tvář. Mikuláš po pěkném blahopřání zahrál se svým muzikantským partnerem koledy, všichni přítomní si zpíváním koled připomenuli blížící se vánoční svátky. Potom byly všem rozdány balíčky s oříšky a také sladká odměna účinkujícím. S přáním všeho dobrého jsme se rozloučili i s končícím rokem 2013.

8. ledna 2014: Novoroční setkání. V úvodu jsme přivítali starostu obce Bc. J. Ulvra. Po novoroční zdravici nás krátce informoval o novinkách, které čekají občany obou obcí, a zmínil se i o úspěších uplynulého roku. Dále bylo promítnuto na videu vystoupení kulturního pásma našich známých bývalých ochotníků z řad spoluobčanů, členů ochotnického spolku „Lidumil“. Následovala volná zábava, pohoštění, hudba a zpěv.

19. února 2014: Masopustní odpoledne se konalo v restauraci Na Špici. Po přivítání následovalo vystoupení „Spolku jilemnických dívek a paní“ v dobovém oblečení z roku 1900–1930 při různých příležitostech. Po výborné večeři, koblížku a kávě doprovázeli naši muzikanti přítomné zpívající účastníky. Díky sponzorskému daru pana Noska si odnesl každý domů jitrničku.

12. března 2014: Beseda s hasiči. Předseda hasičů pan Josef Vancl a zástupce Marek Vancl nás seznámili s náročnou činností při záchraně občanů i majetku – názorné ukázky promítání na plátně. Patří jim všem dík.

9. dubna 2014: Beseda s finančními poradci. Vysvětlili a zodpověděli veškeré dotazy. Varovali před podvodníky.

7. května 2014: Den matek. Jak nejlépe tento krásný svátek oslavit, nežli mezi dětmi. Díky patří vedení základní školy a paním učitelkám mateřské školy, které pro nás připravily kulturní program s těmi nejmenšími dětmi. Také účinkovali žáci zdejší školy. Byly připraveny i obložené talířky, zákusek a káva. Přítomní muži předali ženám květiny, děti z mateřské školy předaly krásná přáníčka. Zástupkyně ředitele školy PaedDr. Dana Synková nás seznámila s úspěchy žáků na mnohočetných soutěžích. Děti byly odměněny sladkostmi. Všichni jsme odcházeli s krásnými dojmy.

18. června 2014: Závěrečné setkání v restauraci Na Špici – pohoštění, zhodnocení uplynulého období činnosti, hudba, zpěv.

Děkuji všem za ochotu při zajišťování zdárného průběhu našich setkání: kronikářce, za psaní a vylepování plakátů, servírkám za pohoštění a všem, kteří jsou ochotni v případě potřeby pomoci. Dále děkujeme za přízeň obecnímu úřadu.

Zdravím všechny bývalé členy, kteří se ze zdravotních či jiných osobních důvodů nemohou zúčastňovat.

Přeji krásné prázdninové prožitky.

Libuše Ježková (vedoucí KD)