Zprávy obecního úřadu

Vydání: Číslo 3/2014

Anketa – vyhodnocení

Mnozí z Vás jistě čekají na to, jaké výsledky přinesla anketa na téma: Co dál s budovou bývalé Mateřské školy ve Studenci čp. 5 (dnes již pouze Pečovatelského domu). Pokusím se Vám tedy stručně shrnout ty nejdůležitější informace, které zazněly ve Vašich názorech.

Celkem bylo rozesláno 600 anketních lístků, zpět jsme obdrželi 45 reakcí (počítám i elektronické), které ukázaly následující:

  • 28 odpovědí (62 %) je pro postavení nové budovy, 7 pro rekonstrukci (16 %), 10 reakcí (22 %) nespecifikovalo přestavbu, či opravu budovy.
  • 33 hlasů (73 %) si jednoznačně stojí za pečovatelským domem či domovem důchodců.

Mezi dalšími byly uvedeny např.: byty, společenská místnost, rehabilitace, divadelní a společenské prostory, levné ubytování, bankomat, dům společenských aktivit (kadeřnictví, kosmetika, fitcentrum, kavárna, bar, internet).

Děkuji Vám tedy ještě jednou za tyto Vaše podněty, ze kterých by měla také vycházet projektová dokumentace budoucí proměny této budovy.

Jiří Ulvr, starosta

Rekonstrukce silnice Studenec – Horka u Staré Paky

Když začínám psát tyto řádky, uvědomuji si, že je to naposledy, kdy Vám budu předávat informace a fotky z průběhu této stavby. Jsou to zvláštní pocity, které obsahují historii od projektové dokumentace, hledání možností finančních prostředků, jejich využitelnost, přes podání žádostí o dotaci, i jejich vyškrtnutí, ale i hledání síly a vůle to vše nevzdávat a bojovat dále.

Pomalu tedy končí jeden příběh, který podle průběžných kontrolních dnů (v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje) ukazuje na to, že v příštím vydání bychom měli vidět fotky nové, po tolik let si přející a žádoucí silnice.

Jiří Ulvr, starosta

Studenecké míle 2014

Již tradičně poslední květnová sobota patří v naší obci všem motoristickým nadšencům, zájemcům a obdivovatelům této finančně náročné, ale moc krásné záliby.

Již 7. ročník soutěže historických vozidel Studenecké míle „O pohár starosty obce“ dokázal přilákat velké množství závodníků, kteří ukázali, na co jsou patřičně pyšní, a zároveň nespočet diváků, kteří přišli ocenit jejich nadšení a podělit se o společnou radost.

Po mnoha deštivých a chladných dnech nastalo takové počasí, které si přáli nejen hlavní organizátoři v čele s panem Jindřichem Synkem a Tomášem Chrtkem, ale i ostatní pořadatelé.

Letos poprvé jsme tuto akci i celé shromaždiště přesunuli k nově vybudovanému amfiteátru u Základní školy a Mateřské školy ve Studenci a toto zázemí se setkalo s velice kladným ohlasem jak ze strany závodníků, tak i celé veřejnosti.

Děkuji hlavním organizátorům, všem pořadatelům, hasičům, partnerům a sponzorům akce, kteří přispěli ke spokojenosti Vás všech.

Děkuji i Vám všem ostatním, kteří jste přišli podpořit, povzbudit, či jen tak se podívat.

Veškeré ostatní informace z této soutěže naleznete na: www.studeneckemile.estranky.cz, kde je nově zpracováno i video z celého průběhu letošního ročníku, a na závěr připojuji několik fotografií.

Jiří Ulvr, starosta

Další investice roku 2014

Jak jistě většina z Vás ví, v letošním roce proběhne výstavba dvou nových chodníků.

Pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, první na řadu by měl přijít úsek podél silnice II/293, v části Zdravotní středisko–cesta p. č. 1045/1.

Druhý nový chodník se vybuduje v úseku autobusová zastávka Na Špici – restaurace Na Špici a bude řešen společně s rekonstrukcí silnice Studenec (kostelecko) – směr Dolní Branná. V současné době však nevíme termín, jelikož ještě není znám dodavatel této pokračující opravy komunikace.

Jiří Ulvr, starosta

Zápis z výběrového řízení

„Studenec – chodník podél silnice II/293, úsek Zdravotní středisko–cesta p. č. 1045/1“

Složení výběrové komise:

Bc. Jiří Ulvr, Ing. Josef Boura, Ing. Martin Hamáček, Václav Vancl, Ing. Marie Tauchmanová

Vyzvány byly firmy:

  1. IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice
  2. J+J REAL s.r.o., Horka u Staré Paky 11, 512 34 Horka u Staré Paky
  3. W – STAV s.r.o, Pavel Jandák, Kablíkové 1142, 543 01 Vrchlabí
  4. VH – stavební práce, s.r.o., Studenec 97, 512 33 Studenec

Na základě výzvy se jedna firma omluvila a tři firmy nabídku podaly:

  1. J+J REAL s.r.o., Horka u Staré Paky 11, 512 34 Horka u Staré Paky, nabídnutá cena 1 063 132 Kč záruka – 48/72 měsíců
  2. IMDV Horka s.r.o., Nedaříž 25, 514 01 Jilemnice, nabídnutá cena 1 128 815 Kč záruka – 48/72 měsíců
  3. VH – stavební práce, s.r.o., Studenec 97, 512 33 Studenec, nabídnutá cena 1 174 020 Kč záruka – 48/72 měsíců

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21%

Komise posoudila předložené nabídky a vybrala nejvhodnější z nich, tj. nabídku firmy: J+J REAL s.r.o., Horka u Staré Paky 11, 512 34 Horka u Staré Paky

Připomínáme placení poplatků za odpady r. 2014

Poplatek je splatný do 30. 6. 2014 do pokladny na OÚ Studenec, poštovní poukázkou nebo převodem z účtu, pokud si na obecním úřadu vyžádáte variabilní symbol.

Poplatek za odpady činí 500 Kč na osobu.

Poděkování

Děkuji všem žákům základní školy, kteří posbírali odpadky podél silnic.

Všem školou a školkou povinným žákům a žáčkům přeji krásné slunečné prázdniny.

Rodičům a Vám všem ostatním pak krásně strávenou dovolenou a především šťastný návrat domů.

Jiří Ulvr, starosta