Svěcení zvonů v Zálesní Lhotě

Vydání: Číslo 4/2014

Dne 29. 6. se v Zálesní Lhotě konala krásná slavnost. V místním kostele svatého Jana Nepomuckého byly posvěceny dva zvony, darované kostelu. Účast byla hojná i navzdory mediální proticírkevní kampani a masáži dokonce i z řad nevěřících. První zvon darovaný kostelu nese jméno svatého archanděla Gabriela a váží zhruba 171 kg, ladění cis2 a věnován též svatému Františkovi z Assisi. Byl určen k vyzvánění poledního a večerního klekání, tedy ve 12 a 18 hodin, a při slavnostních příležitostech.

Druhý zvon váží asi 35 kg, nese jméno svatého Pia X. a je v ladění h3. Je určený k vyzvánění ranního klekání a také o hodině Kristova umučení, t. j. v 15. hod. Může plnit zároveň funkci umíráčku. Ranní klekání, aby okolí nerušilo, bude zvonit asi v 7.30 hodin ve všední den a asi v 8 hodin o víkendu.

Věž by pojmula ještě dva zvony.

Farář Miloslav Paclík v úvodní řeči poděkoval dárcům zvonů a vysvětlil pohnutky toho, kdo zvon daruje. Neřídí se totiž pouze pragmatickými důvody, ale mimo jiné také láskou k vlasti, k domovu, vztahem k místu a kostelu, kam se zvon osadí, a v neposlední řadě láskou k Bohu. Kdo tedy dává do kostela hotový zvon, chce mít památku, je to vyjádření i jeho modlitby k Bohu. Je to investice na trvalo. I pro druhé. Tedy zaznělo poděkování. Poté byly při slavnostní mši zvony vysvěceny. Z důvodu dovolených a náročného technického zázemí budou osazeny v nejbližších týdnech. V kostele pak byla připravena i pamětní fotografie posledního osazování zvonů v Huttendorfu v roce 1924. Do věže se pak mimo oněch posvěcených počítá ještě s dalšími dvěma menšími zvony. Tak, jak to bylo dříve.