Geocaching aneb hon za poklady

Vydání: Číslo 5/2014

Hra, která je tak trochu internetová, turistická i navigační, může se do ní zapojit každý, podporuje naše dovednosti a schopnosti, naše myšlení a dobrou náladu, to je geocaching (GC).

Proč je označována jako hon za poklady? Je to jednoduché. Hra spočívá v ukrývání schránek („keší“) po celém světě na určitá místa, z nichž každé je vlastníkem souřadnic. Tyto souřadnice jsou pro vás hráče (geocachery, česky geokačery) klíčové. Souřadnice všech keší najdete na internetových stránkách geocachingu, kde budou psány přímo, nebo budou zašifrovány. Pokud budou zašifrovány, čeká vás plnění či luštění lehkých i nelehkých úkolů, podle stupně obtížnosti keše. Poté, co se s těmito úkoly úspěšně poperete, stačí souřadnice vložit do systému GPS, která by vás k zaslouženému pokladu měla zavést. Pokud jste bývalí či nynější orientační běžci, kterých je ve Studenci myslím hojné množství, nebo pokud jste prostě jen trochu šikovní, máte vyhráno. K nalezení ukryté keše vám postačí obyčejná mapka. Bohužel z vlastní zkušenosti vím, že ne všichni mají orientační smysl, jaký by si přáli, proto je důležité posoudit, která z těchto dvou variant pro vás bude bezpečnější a bude tou správnou volbou.

Smyslem geocachingu je poznání takových míst, kde byla například psána historie, která mají své kouzlo, zvláštní atmosféru nebo jsou nějakým způsobem příjemná a lidským okem ještě neprozkoumaná. Člověk, který založí keš, vám tímto gestem dává najevo, že by se s vámi o toto místo rád podělil. Kešky však navštěvují stovky lidí měsíčně, je tedy nutné dbát na to, abychom místo úkrytu nijak neponičili nebo neznehodnotili. Možná i toto je důvod, proč někdy k úspěšnému nalezení „pokladu“ vede dlouhá a nelehká cesta. A přiznejme, většina se raději pustí do odlovu jednodušších kousků, pro ty zbylé je obtížnější keš další výzvou.

Nejčastěji se setkáte s tradiční keší. To je ta nejjednodušší. Souřadnice, na kterých se „tradička“ skrývá, jsou dané, takže si je stačí opsat nebo zadat do GPS navigace. Poté se už vydáte přímo k jejímu úkrytu. Další častou schránkou je mystery keš. Místo, kde se „mysterka“ skrývá, zjistíte za pomoci hádanek, různých šifer, nebo studii určitých materiálů. O trochu složitější variantou je multi keš. „Multinu“ získáte teprve poté, co navštívíte místo, jehož souřadnice byly dané, a pomocí informací, které zde naleznete, se dopracujete k místu finálnímu. Je dost možné, že k tomu, abyste se dočkali velkého finále, budete muset navštívit nejedno stanoviště, neboli stage (z anglického slova stupeň). Dalším typem je earthcache. Tato keška je vždy spojena s poznáním planety Země. Mezi další keše patří například webcam keš, která spočívá v tom, že se necháte vyfotit webkamerou, ke které vás dovedou dané souřadnice, a následně vaši pořízenou fotku vložíte na webovou stránku navštívené keše. Méně častou keší je například virtual keš nebo latterbox. V posledních letech se velmi často rozšířily geokešařské dýchánky – setkání geokešerů, která se jinak nazývají eventy. Nejen že můžete využít své sběračské schopností a alespoň z části zbavit matičku Zemi nečistot od lhostejných lidí, ale i tady se výborně pobavíte, poznáte nové lidi, zúčastníte se různých zábavných her, něčemu se přiučíte a mezi pitím piva vyprávíte zážitky z cest vašim kolegům. A co více? Dokonce i tady získáte další bod, který se připisuje na vaše „geokonto“.

Body se na vašem geokontu samozřejmě nepřipisují automaticky. Po úspěšném ulovení keše, na kterou jste měli spadeno, následuje zalogování keše prostřednictvím vašeho profilu. Jakmile se mapa plná různobarevných krabiček a otazníků, které představují ukrytí krabiček, začne měnit na mapu plnou veselých smajlíků, věřte, že „své“ území budete chtít rozšířit.

A co by vlastně měla obsahovat správná keš? Je to především logbook, což je zápisník s pořadovým číslem keše a nickname (přezdívka zakladatele), který slouží jako kniha podpisů šťastlivců, kteří schránku našli. Dále by měla obsahovat sdělení o tom, že se jedná o hru geocaching, aby lidé, kteří ji najdou náhodně, nazýváme je mudlové, věděli, že jim schránka nijak neuškodí a že má zůstat na svém místě. Uvnitř krabičky najdete různé předměty. Je totiž povoleno do ní cokoli vložit a na oplátku si z ní můžete cokoli odnést. Může se stát, že uvnitř najdete předmět, který je označen identifikačním kódem, říká se mu trackovatelný předmět. Tento předmět má naplánovanou určitou trasu. Pokud tuto trasu podpoříte vložením do jiné keše, můžete si jej vzít. Na internetu pak uvidíte, zda pochází z USA, Evropy, či jiných kontinentů a kolik kilometrů má už v „nohách“.

Je velmi důležité vědět, že vás při samotném odlovu jakékoli keše nesmí zpozorovat mudlové. V případě, že je keš ukryta na frekventovaném místě, asi si dovedete představit, jaké výplody vaší fantazie vznikají, abyste zajistili co nejméně nápadný odlov.

S jakými úkoly se můžete v geocachingu setkat? Abych o tom nepsala pouze teoreticky, tady je jeden na závěr:

Vyluštěte finální souřadnice pomocí otázek a rovnic.

A = V jakém roce získala obec Studenec ocenění „Vesnice roku“ v Libereckém kraji? (pouze poslední dvojčíslí)

B = Z kolika vesnic se obec Studenec skládá?

C = Kolik mečů najdete na vlajce Studence?

D = Kolik pruhů má znak Studence?

50° 33′ (A) . (A / 3) (B * 0 * 5) (D / 2 + 0,5) N

15° 32′ (A * 5 − 3) . (B / 2 * 1 * 7) (C − 1) (B * 5 − 2) E

Vyluštěno? Připadá vám tato kombinace čísel povědomá? To je dobře. Nachází se totiž ve Studenci, kde je ukryto právě několik keší. Geocaching je v dnešní době natolik známý a rozšířený, že věřte nebo ne, vzbudil pozornost nemalého množství turistů i v naší malebné obci Studenec. Co je při odlovu krabiček potkalo, jaké si odvezli zážitky a jak na ně Studenec zapůsobil? To se dozvíte příště.

Bc. Veronika Bachtíková
Správná odpověď: 50°33’12.402 N, 15°32’57.708 E