Z farnosti Zálesní Lhota

Vydání: Číslo 5/2014

Havarijní stav kostela v Zálesní Lhotě, zejména co do krovů, hodin, okenic zvonice, ale hlavně střechy kostela a věže, je znám. Je již připravena koncepce řešení oprav a jako priorita se tedy dostává do popředí střecha, trámoví, výměna uhnilé pozednice a střešní krytiny. Nelze do nekonečna „flikovat“ opravy použitým materiálem jen v lokálních částech. Kromě možností shánění prostředků v cizině a jinde leží na bedrech farnosti, ale i široké veřejnosti starost o započetí oprav. Od prvního článku uveřejněného ve Zpravodaji zatím farnost nezaznamenala větší příspěvek od lidí, kteří se sice na kostel dívají a na určité obnovy upozornili, ale dosud zůstalo pouze u slov. Zejména místní o lhoteckém kostele vědí. Chtěl bych naproti tomu poděkovat všem, kteří již přispěli do kasičky k tomu určené u vchodu do kostela u sloupu.

Tento článek je napsán hlavně proto, aby vešlo ve známost, že se záchrana kostela v Zálesní Lhotě stává prioritou snah o opravy ve farnostech studeneckého obvodu. Pokud se naskytnou příležitosti k různým dotacím, zejména po Novém roce, chce farnost Z. Lhota investovat síly a snahu o získání dotací na opravy střechy v Zálesní Lhotě. Tato akce dostává větší prioritu než malování kostela ve Studenci, a to proto, že jde o statiku kostela, jeho záchranu a budoucnost, přičemž již teď se zdaleka nejedná o místo zapomenuté a mrtvé. Statice kostela rozhodně nepřispívá ani to, že někteří spoluobčané v blízkosti kostela jezdí těžkými nákladními automobily, stroji a někteří velkými dodávkami v blízkosti kostela parkují, čímž působí postupné narušování pískovcového zdiva, a kostelu tak škodí. O prioritě svých snah opravy a nápravy tohoto stavu má lhotecká farnost jasno.

Mgr. ThLic. Miloslav Paclík, správce

Z kostela Studenec

Kostel Studenec dostal na konci prázdnin zvláštní dar, dva nové zvony. Větší, 120kilový se jménem sv. Jana Maria Vianneye, faráře arského, a menší 60kilový, se jménem sv. Pia z Pietrelciny, známého jako Pater Pio. Dá se tedy s žertovnou nadsázkou říci, že Studenec už bude mít na stálo dva nové „faráře“. Farnost poděkovala dárci, který si nepřeje zveřejnit jméno, a zároveň bylo oznámeno, že zvony byly pořízeny jako poděkování, a předně k tomu, aby zvonily pravidelně, denně, na což se již ptají i ti, kteří kostel pravidelně nenavštěvují. Budou mít též nápis „jubilejní rok diecéze 2014“. Zvony 5. října při mši svaté posvětí jeden z nejstarších občanů – rodáků Studence, nejstarší žijící kněz diecéze a poslední kněz, který měl ve Studenci primici, člověk zasluhující bez nadsázky čestné občanství, Mons. Karel Exner, probošt z Nové Paky.

Mgr. ThLic. M. Paclík

Z farnosti Studenec

Jak již široká veřejnost ví, v místním kostele sv. Jana Křtitele se během prázdnin dokončila výmalba presbytáře neboli kněžiště. Kromě výmalby ploch byly opatrně očištěny fresky na stěnách a připraveny na budoucí restaurování. Zároveň byla obnovena elektroinstalace a instalováno nové osvětlení. Výmalbu z větší části zajistili farníci. Případný přebytek financí na účtu malování bude použit na pokračování výmalby lodi kostela a dalších prací a elektroprací.

Malování Studenec kostel 2014, rekapitulace příjmů a výdajů
Výdaje
elektroinstalace a elektropráce91 929 Kč bez DPH
IDER Doležálek111 243 Kč vč. DPH
malování166 115 Kč bez DPH
MALPONA Vrchlabí200 999 Kč vč. DPH
výměna osvětlení62 492 Kč bez DPH
Majak HK75 616 Kč vč. DPH
Celkem výdaje presbytář387 858 Kč
Příjmy k 20. 6. 2014
Farnost – podúčet na malování182 000 Kč
MKČR dotace přes ORP70 000 Kč
Příslib dotace Kraj LBC (?)50 000/70 000 Kč dle schválení žádosti
Příslib sponzoring osvětlení (daný na TFR) (?)75 616 Kč (?)
Celkemcca 377 616 Kč; závislé na schválení dotace z Kraje LBC

Farnost děkuje všem občanům, kteří přispěli na konto malování a zároveň všem zastupitelům obce Studenec, kteří dne 15. 9. 2014 schválili příspěvek obce Studenec na malování, a to ve výši 30 000 Kč. Všem Pán Bůh zaplať.

Slavnosti ve farnosti listopad 2014 – září 2015
sobota 1. 11. 2014Slavnost Všech svatých
neděle 2. 11. 2014Vzpomínka na všechny zemřelé
23. 11. 2014Slavnost Ježíše Krista Krále
pondělí 8. 12. 2014Slavnost P. Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
středa 24. 12. 2014Půlnoční vánoční mše
čtvrtek 25. 12. 2014Slavnost Narození Páně
pátek 26. 12. 2014sv. Štěpán
středa 31. 12. 2014Děkovná mše na konci roku
1. 1. 2015Slavnost Matky Boží P. Marie
úterý 6. 1. 2015Slavnost Zjevení Páně
pondělí 2. 2. 2015Uvedení Páně do chrámu – Hromnice
středa 18. 2. 2015Popeleční středa
čtvrtek 19. 3. 2015Slavnost sv. Josefa
středa 25. 3. 2015Slavnost Zvěstování Páně
29. 3. 2015Květná neděle
2. 4. 2015Zelený čtvrtek
3. 4. 2015Velký pátek
4. 4. 2015Vigilie vzkříšení
5. 4. 2015Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
6. 4. 2015Pondělí velikonoční
3. 5. 2015Pouť Roztoky (3. 5. sv. Filipa a Jakuba)
čtvrtek 14. 5. 2015Slavnost Nanebevstoupení Páně
17. 5. 2015Pouť v Zálesní Lhotě (16. 5. sv. Jan Nepomucký)
24. 5. 2015Slavnost Seslání Ducha Svatého
31. 5. 2015Slavnost Nejsvětější Trojice
čtvrtek 4. 6. 2015Slavnost Těla a krve Páně
7. 6. 2015Slavnost Těla a krve Páně (přeloženo na neděli)
pátek 12. 6. 2015Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
28. 6. 2015Pouť Studenec (Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 24. 6.)
pondělí 29. 6. 2015Slavnost sv. Petra a Pavla
neděle 5. 7. 2015Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
5. 7. 2015Pouť v Čisté (4. 7. sv. Prokop)
sobota 15. 8. 2015Slavnost Nanebevzetí P. Marie
13. 9. 2015Posvícení Studenec (ke dni 12. 9. Jména P. Marie)