Chvíle zamyšlení a přání!

Vydání: Číslo 6/2014

Jak obdivuhodné, obzvlášť v této době a po celoročním pracovním vytížení si lidé, ponejvíce snad ženy, přejí, aby byly co nejblíže svému domovu a pro své rodiny a přátele vytvořily takové prostředí, kterým umocní to pravé kouzlo vánoční pohody, včetně silvestrovského zakončení starého roku a okázalého vstupu do roku nového. Mnohé ještě dokážou oknem sledovat velkolepou divadelní scénu, kterou připravila příroda pro tento zimní čas. Poletující sníh, rampouchy jak píšťaly varhan na okapu protějšího domu, sněhobílé čepice nasazené stromům a keřům i na okenních sklech mrazem namalované pohádkové květy a pravěké tvary přesliček a kapradin. Nostalgie těchto chvil zasáhne každého z nás. Nechceme být smutní, proto lehce rukou mávneme, že i tuto zimu zvládneme. Uděláme teplíčko, uvaříme kafíčko, vezmeme si něco k snědku, spokojeně sedneme, oddáme se vzpomínání, co tu je a co tu není.

Čtvrt století uplynulo, mnohé se tu změnilo, na místě, kde dnes školka, amfiteátr a hřiště stojí, v dřívější době nic nebylo. Až silnice jako pentle dokončená bude, lidé budou spokojeni, zas bude klid všude. Škoda, že už tady není TEXLEN kapela, jistě by všem pro dobrý den vyhrávala zvesela. Nemůžeme jenom chtít, sami občas zapomeneme říct prosté slůvko DÍK. Nemůžeme všechno mít, tak to v žití chodí, jedni lidé odcházejí a další se rodí. Věčné jsou jen vzpomínky, snažme se, ať nezapadnou do prachu jako kamínky.

Vraťme se však k přítomnosti. Možná, že k Vám už přicházejí hosti, by se s Vámi potěšili, také trochu zhodnotili, jaké překvapení jste pro ně připravili. I já chci dnes říci přání upřímné a prosté, které pro Vás mám, aby nikdo v tomto čase nemusel být sám, ve svém srdci dál lásku, pokoru a vzpomínky noste, plňte si své sny a přání, buďte svého zdraví páni. Vždy s úsměvem, s dobrým slovem, říkávejte na shledanou, co nejméně sbohem. Radujte se, zpívejte, teď je pravý čas. Už nyní se na Vás těším, že se v roce 2015 všichni sejdeme v našem Klubu zas. Zvonky štěstí ať Vám zvoní, život máte spokojený, růže ať Vám stále voní.

Vaše duše spřízněná Libuše Ježková
Klub důchodců L. P. 2014/2015