Přání

Vydání: Číslo 6/2014

Pokojné svátky vánoční naplněné radostí a láskou, pevné zdraví, mnoho úspěchů a optimismu v celém roce 2015 přeje OÚ Studenec a redakční rada Zpravodaje.