Tříkrálová sbírka 2015

Vydání: Číslo 6/2014

Téměř nad každým vchodem do domu se začátkem roku tradičně objevuje nápis K+M+B. Tato tři písmena zastupují latinské požehnání Christus mansionem benedicat, což v překladu znamená Kristus požehnej tomuto domu. Již několik let ho přicházejí svěcenou křídou psát koledníci tříkrálové sbírky spolu s přáním pokoje a radosti do nového roku. Všechny lidi dobré vůle navíc koledníci zvou k účasti na pomoci lidem, kteří si sami pomoci nemohou nebo neumějí.

Jsme rádi, že Vám můžeme touto cestou ohlásit pokračování sbírky i v roce 2015. Naše skupinky se ve Studenci vydají na cestu v neděli 4. ledna 2015. V okolních obcích budou chodit přibližně ve stejném termínu.

Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem Charity ČR.

V případě, že narazíte na falešné koledníky, kontaktujte prosím služebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle 481 544 333.

Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit například elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace nebo mechanické vozíky na zapůjčení do domácností nemocných. Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii (1. projekt: Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore – Karnataka, 2. projekt: Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka, 3. projekt: Zajištění provozu a údržby školního autobusu v oblasti Mansapur včetně mezd řidiče a technika).

Doufáme, že i letošní koledování přinese mnoho dobrého do Vašich domovů i do domácností lidí, kterým je určená následná pomoc.

Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.

Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2015za Farní charitu Studenec přeje Heda Jiranová.

Pro více informací o naší organizaci i o samotné sbírce navštivte náš web: www.studenec.charita.cz