Vážení spoluobčané,

Vydání: Číslo 6/2014

po celém roce plném povinností a každodenních starostí přichází čas Vánoc. Čas, kdy se můžeme na chvíli zastavit, podívat se za prožitými měsíci, připomenout úspěchy, zavzpomínat, čeho jsme konkrétně dosáhli a co se v našem životě změnilo. Na tyto svátky se nejvíce těší ti nejmenší, kteří už jistě napsali Ježíškovi svůj dlouhý seznam. Bylo by krásné, kdyby to tak mohlo být i v běžném a každodenním životě.

Letošní rok byl proti předchozím obdobím a realizovaným záměrům výjimečný v tom, že díky rekonstrukci hlavní silnice ve Studenci zasáhl většinu občanů ať přímo, či nepřímo svým vyvolaným omezením. Osobně i já jsem nemohl vědět, co nás vše čeká, s čím vším se budeme muset potýkat a vypořádat. Věřím však, že se příští rok tato situace začne postupně uklidňovat a naopak dokážeme ocenit to, že po dlouhých letech čekání tu máme konečně odpovídající silnici a zároveň se nám podaří prosadit opravu komunikace po spodní části obce, jako tomu je dnes po předešlé rekonstrukci v Zálesní Lhotě.

Tento rok byl z pohledu investic obce zároveň specifický v tom, že jsme se zaměřili díky výše zmiňované stavbě na budování nových chodníků, které přinesou větší bezpečnost nás všech. Snažili jsme se maximálně využít finančních prostředků, které pokryjí alespoň částečně tyto náklady, nebo připraví budoucí záměry bez zbytečného zásahu do nové komunikace. Díky tomu tady máme již dokončené a zprůchodněné nové plochy, ty zbylé se otevřou příští rok.

V průběhu tohoto roku jsme se připravovali i na budoucí investici, zaměřenou na jednu z posledních obecních budov, která ještě neprošla stavební rekonstrukcí. Dotace ve výši 5,5 milionů korun tak pomůže vyřešit objekt současného zdravotního střediska a pokud vše půjde, jak si přejeme, tak tato stavba by mohla začít již v příštím roce.

Nelze opomenout ani letošní komunální volby. Dovolte mi, abych Vám všem ještě jednou poděkoval za Vaši podporu, kterou jste mně samotnému, ale i celé naší straně prostřednictvím Vašich hlasů dali. Těžko se popisují pocity, které jsou směsicí myšlenek, emocí, zadostiučinění a velkého vděku. Přiznám se, že tolik podpůrných zpráv a telefonátů, které přicházely před volbami, ale i další dny poté, jsem neměl ani před čtyřmi lety. Děkuji a věřte, že si toho moc vážím. Nadále však cítím velkou zodpovědnost i závazek vůči Vám všem, kde práce převládá nad nějakou radostí. S takto vysokým ohodnocením své osoby i naší celé strany jsem opravdu nepočítal, jelikož do letošních komunálních voleb vstupovalo oproti minulým volbám více kandidátů, včetně nové strany.

Děkuji rovněž za pomoc všem končícím zastupitelům, kteří se podíleli na rozvoji našich obcí. Pevně věřím a moc bych si přál, aby se někteří z nich po čtyřech letech opět vrátili, jelikož spolupracovat s nimi byla radost a zároveň má představa, jak by to mělo fungovat, a ono to i ve skutečnosti fungovalo.

Děkuji i Vám ostatním za jakoukoli pomoc, kterou pomáháte mně samotnému, svým blízkým, ale třeba i sousedům. Právě v těchto věcech jsme oproti jiným pořád napřed a díky tomu můžeme být hodnoceni o něco výš. Je přece krásné překvapovat návštěvníky našich obcí svým přístupem, který oni sami neznají, a přitom pro nás je to běžnou samozřejmostí, kterou si ani neuvědomujeme, že by něco mohlo být i jinak. Věřte, že samotné pozdravení, poděkování a podání ruky dělá velké divy.

Tak ať nám to vše a všem vydrží i v roce 2015!

Krásné Vánoce i celý příští rok Vám všem upřímně přeje

Jiří Ulvr, Váš starosta