Vážení spoluobčané Studence a Zálesní Lhoty

Vydání: Číslo 6/2014

Blíží se konec roku a s ním účtování a hodnocení toho uplynulého, blíží se Vánoce, doba přání, doba, kdy jsou si lidé alespoň na pár dnů trochu blíž. Rád bych se proto za firmu ZETKA Strážník a. s. připojil s pár slovy hodnocení i s přáním.

Pro nás zemědělce byl rok 2014 rokem štědrým a požehnaným. Většina zemědělců dosáhla dobrých výsledků hospodaření, urodilo se obilí i další plodiny, úrodu jsme, alespoň v naší firmě, sklidili včas a v dobré kvalitě. Vydělané prostředky se snažíme rozumně investovat do nové techniky a do oprav stávajícího majetku, snažíme se i vytvářet rezervy na horší doby. Prostě bychom chtěli, aby naše firma v katastru našich obcí hospodařila i nadále a aby hospodařila dobře.

Podle mého názoru zemědělci i dobytek do krajiny patří, i když někdy přespříliš hrčí s traktory a pletou se s nimi na silnicích, trousí hnůj a slámu, občas způsobí nějakou tu škodu, posečou, co nemají a co mají posíct, nechají stát, utíkají jim krávy a kdoví jak ještě „škodí“. Na druhou stranu ale také obci a občanům pomáhají. Udržují krajinu v kulturním stavu, uklidí i ty louky, ze kterých nemají žádný užitek, sem tam něco přivezou, septik vyvezou, pluhují cesty i nějaké to auto z příkopu vytáhnou. Snad by se našla i další pozitiva. Prostě zemědělství a venkov patří k sobě, i když se oboje mění a ne vždy k dobrému.

Závěrem bych chtěl ještě poděkovat. Poděkovat Bohu za dobrou úrodu a všechna další požehnání, poděkovat státní správě za dotace a podpory, starostovi a obecnímu zastupitelstvu za korektní spolupráci, všem zaměstnancům za jejich náročnou, namáhavou a ve velké většině dobrou práci, mnohým z vás za to, že nám pronajímáte své pozemky a vám všem za trpělivost a vstřícnost.

A úplně na závěr přeji klidné, požehnané a milostiplné Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním životě i v práci.

za firmu ZETKA Strážník a. s. Ing. Pavel Jiran