Volby do zastupitelstva obce Studenec

Vydání: Číslo 6/2014

10.–11. října 2014

CelkemStudenecZálesní Lhota
Voliči v seznamu1 4371 110327
Vydané obálky965785180
Volební účast67,15 %70,72 %55,05 %
Odevzdané obálky965785180
Platné hlasy13 28911 0322 257
Název kandidátní listinyhlasy abs.hlasy v %počet mandátů
Křesťanská a demokrat. unie-Čs. strana lidová3 18223,943
Zdravý rozum pro Studenec a Zálesní Lhotu2 02915,272
Nez. kand. obcí Studenec a Zálesní Lhota8 07860,7910
Křesťanská a demokrat. unie-Čs. strana lidová
Mečíř Petr Bc.19818117
Jiran Pavel Ing.28225824
Vanclová Veronika17516510
Urban Václav Ing.29427618
Kuřík Štěpán DiS.1411356
Vacková Marie Bc. et Bc.20919811
Mečíř Pavel Ing.28026515
Vancl Jan Ing.2011983
Medlík Jan DiS.1951905
Vancl Karel19818711
Šimáček Martin Ing.2081999
Horáček Stanislav Ing.1961915
Tauchman František Ing.1721648
Mühlová Marie MUDr.23420430
Tomáš Jaroslav19918316
Zdravý rozum pro Studenec a Zálesní Lhotu
Brož Lubomír Bc.1349440
Chládek Josef1359144
Dittrichová Marcela Bc. DiS.1658184
Kuřík Martin19615541
Hofman Petr1506486
Hanzlík Zdeněk Bc.1219031
Švecová Hana1385286
Hák Jaroslav1017229
Korotvičková Blanka19111180
Cerman Otto1389840
Kočárek Jaroslav1056639
Tůmová Stanislava1026735
Karásková Vladimíra MUDr.15011535
Tauchman Jiří875928
Máslo Ladislav1168927
Nezávislí kandidáti obcí Studenec a Zálesní Lhota
Ulvr Jiří Bc.689558131
Kadavá Markéta611482129
Boura Josef Ing.618518100
Vancl Václav56948089
Pacholík Antonín563430133
Synková Dana PaedDr.59449698
Kalenský Lukáš Mgr.54646680
Hák Jan Ing.51744176
Tauchman Jakub Ing.53846474
Chrtek Tomáš58450480
Vancl Lukáš46839672
Tauchmanová Adéla Ing.43036169
Šedivý Josef52442896
Kudr Jiří46139764
Marek Filip36631353

U kandidátů je uveden počet obdržených hlasů celkem, ve Studenci a v Zálesní Lhotě. Tučně jsou zvýrazněni zvolení zastupitelé.

K Vašim dotazům – vyjádření ke komunálním volbám

Dlouhou dobu jsem zvažoval, zda se mám více vyjadřovat k již uskutečněným letošním komunálním volbám. Mnozí z Vás jste se na mne obraceli, jak před volbami a ještě větší část z Vás se na mě obracíte i po volbách, abych se vyjádřil a řekl své stanovisko k volebnímu letáku „Zdravý rozum pro Studenec a Zálesní Lhotu“.

Po konzultaci s redakční radou Zpravodaje se pokusím v krátkosti k tomuto konfrontačnímu letáku, který řešil „co by“, ale neřešil „jak by“, nekonfrontačně vyjádřit.

Nejprve však musím poděkovat zbylým čtrnácti kandidátům z naší strany, kteří mě udrželi v tom, abych do uskutečnění voleb nijak nereagoval a nechal to být. Věřte, že to nebylo lehké.

Rada obce si vyžádala stanovisko o podání zprávy k řešení současného stavu, adresované do rukou vedoucího oddělení Policie ČR v Jilemnici, npor. Mgr. Martina Macha za účelem: „Navázání standardních, v současné době velmi váznoucích vztahů s bezpečnostními složkami tak, aby se naši občané v naší obci mohli cítit bezpečně.“ (citace, která byla součástí letáku této strany).

Odpověď, která přišla, byla rozsáhlejšího sdělení. Uvádím Vám tedy to nejpodstatnější:

„Předně bych rád nejen Vás, ale i radu obce jakožto i občany Studence ubezpečil, že v žádném případě nežijete v obci, ve které se občané nemohou cítit bezpečně. Stejně tak naše vztahy hodnotím jako profesionální a na standardní úrovni.“

„Autor bezpečnostními složkami nemohl myslet Policii České republiky a váznoucími vztahy nemohl myslet ty, které panují mezi zdejším oddělením a Obecním úřadem ve Studenci. Pokud by tomu totiž tak bylo, pak by to svědčilo v lepším případě o autorově hrubé neznalosti skutečnosti nebo v horším případě o jeho snaze oklamat voliče.“

npor. Mgr. Martin Mach, vedoucí oddělení

Na všechny zveřejněné věci v tomto letáku by Vám měli samozřejmě odpovědět všichni kandidáti strany „Zdravý rozum pro Studenec a Zálesní Lhotu“, nikoli já. Osobně však nevěřím tomu, že by patnáct lidí z této kandidátní listiny mělo zastávat názor, který se týkal například: „…dotace by nečerpal jen hlupák!!!!!!“, protože potom si můžu myslet, že zkušenosti, co vše tato administrativa obnáší, nemá skutečně nikdo z nich.

Podobné je to i v dalších uvedených bodech tohoto letáku. Totožné je to i s bodem: „investice obce chceme propagovat cestou místních firem…“ Položme si otázku, ví někdo z těchto kandidátů, čeho se týká „Zákon o veřejných zakázkách“ (pojem zakázek malého rozsahu a pojem zakázek velkého rozsahu), který řeší mimo jiné i hodnotu částky, od které se vypisují výběrová řízení…???

Já k tomu mohu říci, že se snažíme maximálně podporovat místní firmy, či firmy, které zaměstnávají místní občany, a to jak podle druhu charakteru daných investic, tak i daného rozsahu prací. Toto řešíme společně i s vedením Základní školy a Mateřské školy Studenec, kde hlavní investice probíhají o letních prázdninách a jsou navíc omezeny časem.

Při ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Studenec jsem se v pořadu „diskuse“ zeptal dvou zvolených členů této strany „jak často“ a „kdy naposledy na obci proběhl audit hospodaření obce“. Odpověď, která zazněla, byla sice správná, ale zároveň si všichni přítomní mohli z této reakce udělat obraz toho, kdo byl hlavním iniciátorem této kampaně.

Toto vše mě utvrdilo v názoru, že volební leták této strany byl převážně tvořen ze strany jednoho člena, který si myslel, že může vše a nerespektoval nařízení obce a ani neocenil ústupky, které obec tolerovala. Nerozumím však ostatním kandidátům této strany, kteří se k tomuto dokumentu tvořeného z populistických gest a polopravd nehlásí, ač jsou jejich jména na něm uvedena.

Jsem proto moc rád, že mezi lidmi ve Studenci i v Zálesní Lhotě skutečně zvítězil „zdravý rozum“. Tolik alespoň z mé reakce na Vaše žádosti o vyjádření.

Jiří Ulvr, starosta

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych poděkoval všem občanům, kteří se zúčastnili voleb do zastupitelstva obcí Studenec a Zálesní Lhota. Děkuji všem za Vaši podporu. Počet hlasů, který jsem od Vás dostal, mě přesvědčil, abych pokračoval v práci uvolněného místostarosty. Budu se snažit, abyste s mou prací byli spokojeni.

Ing. Josef Boura, místostarosta

Vážení spoluobčané Studence a Zálesní Lhoty.

V nedávné době proběhly volby do obecního zastupitelstva, ve kterých kandidáti za KDU-ČSL získali tři mandáty. Chtěl bych jménem všech kandidátů poděkovat těm z vás, kteří jste nám dali hlasy, za vaši důvěru a všem občanům naší obce slíbit, že se budeme v zastupitelstvu snažit odvádět dobrou a konstruktivní práci v duchu našeho volebního programu.

Svým jménem bych chtěl poděkovat všem našim kandidátům za odvahu jít s kůží na trh a za dobrou spolupráci při přípravě programu a při jeho propagaci.

Také bych chtěl využít této příležitosti a popřát vám všem pokud možno klidný advent a radostné a pokojné prožití jeho vrcholu, oslavy narození Božího syna. Ať jeho láska a pokoj naplní naše srdce a naše domovy.

za místní organizaci KDU-ČSL Pavel Jiran