Z farnosti Studenec

Vydání: Číslo 6/2014

Dne 5. 10. 2014 mons. Karel Exner, jeden z nejstarších žijících a neformálně čestných občanů-rodáků Studence, posvětil dva nové zvony. Dne 15. října t. r. pak byly zvony vyzdviženy a osazeny na věž. Připojena je také fotovzpomínka na osazení soch sv. Václava a sv. Ludmily na nová místa u kostela v druhé polovině října t. r., které proběhlo ze strany obce Studenec.