Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2015

Vydání: Číslo 1/2015

Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili Tříkrálové sbírky 2015. Výtěžek sbírky v naší obci Studenec činil 65 761 Kč. V Zálesní Lhotě se vybralo 7775 Kč. Prostředky byly odeslány na ústředí Charity ČR v Praze 1.

Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace.

Každoročně sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii: 1. projekt: Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore – Karnataka, 2. projekt: Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka, 3. projekt: Zajištění provozu a údržby školního autobusu v oblasti Mansapur (včetně mezd řidiče a technika).

Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!

za FCH Studenec Heda Jiranová